Projektkontoret

Projektkontoret arbejder på tværs med udvikling. Det gør vi, fordi vi tror på, at udvikling skaber værdi på den lange bane.

Konkret arbejder vi med projekter indenfor digitalisering af undervisning, fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, rekruttere til og skabe fokus på STEM-uddannelserne, strategisk sektorsamarbejde ift. uddannelseskvalitet og endelig igennem et videncenter for automation og robotteknologi, der har fokus på at arbejde med og uddanne til teknologisk omstilling og teknologiforståelse bredt set.

Vores opgave er at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for:

  • Organisatorisk udvikling og læring
  • At underviserne udvikler sig fagligt, pædagogisk og didaktisk
  • At skabe et godt samarbejde med virksomhederne

Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for læring for vores elever.

Kontakt projektkontoret

Heidi Burmester
Projektmedarbejder
Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef
Mette Skov Pedersen
Projektleder
Ninna Seehagen
Projektkoordinator (på barsel)
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Kontaktpersoner på vores aktuelle projekter

Videncenter for automation og robotteknologi

Ditte Bjerregaard Leonhard
Konsulent
Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef

DEVS

Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

DEIN

Anders Breinholt
Pædagogisk chef
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Craft Nation

Ditte Bjerregaard Leonhard
Konsulent

STEM

Ditte Bjerregaard Leonhard
Konsulent
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder