Strategi

TECHCOLLEGEs strategi sætter rammen og retningen for udviklingen på TECHCOLLEGE de næste år. Strategien består at tre strategiske målsætninger, der hver især bidrager til at realisere visionen, og de målsætninger TECHCOLLEGE har sat sig.

Vision: TECHCOLLEGE vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

 

Vores uddannelser er et aktivt tilvalg

  • Vi sikrer kvalificerede valg ved at tydeliggøre muligheder, krav og forventninger.
  • Vi vil på baggrund af høj kvalitet og faglighed gøre elever og virksomheder til skolens ambassadører.

Vores studiemiljø bidrager til alle elevers faglige og personlige udvikling

  • Vi etablerer fleksible rammer for faglige og sociale fællesskaber, der understøtter den gode oplevelse af studietiden.
  • Alle medarbejdere er bevidste rollemodeller gennem adfærd med fokus på tillid, involvering, initiativ og commitment.

Vi prioriterer og koordinerer udviklingsindsatser i forhold til værdiskabelse af kerneydelsen

  • Vi etablerer en strategisk udviklingskraft som understøtter kerneydelsen.