STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

Målet med STEM-projektet er dels at øge antallet af elever fra grundskolen, der vælger en STEM-erhvervsuddannelse. Dels er det at understøtte ufaglærte i at blive faglærte samt faglærte i at tage en kort videregående STEM-uddannelse. Disse to målsætninger tænkes sammen i projektet, så ved at fokusere på at udvikle virksomhedernes forståelse for værdien i STEM-uddannelser kan det sikre en positiv spiral med efterspørgsel og interesse.

stem-vejen.dk

Hvem står bag STEM?

Yderligere partnerskaber:

Professionshøjskolen København, DCUM, Fremstillingsindustrien, DA, AMK Midt Nord, EA Sjælland. Der knyttes løbende partnere på projektet.

Afdelinger involveret

El og VVS, metal-uddannelserne og Praktikcenteret.

Økonomi

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond. Mercantec støttes med 43 mio. kr. fra EU i perioden 2019-2021. TECHCOLLEGE støttes med kr. 8.982.093. De 3 midtjyske erhvervsskoler støttes med tre mio. kr. af Region Midtjylland. De to sjællandske skoler støttes med tre mio. kr. af Region Sjælland. 

Tidsramme

Projektperioden er fra 2019-2022.

Kontakt

Anita Brøner Manstrup
Projektleder