Søg

Om landbrugsuddannelsen

Landbrugsuddannelsens forløb

Uddannelsen til landmand varer maks. 4 år og 3 måneder. (Er du allerede student, får du merit, og så varer uddannelsen maks. 3 år.) Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet er ens for alle, men på hovedforløbet vælger du et speciale. På TECHCOLLEGE kan du vælge mellem tre specialer. 

Landmand med specialet husdyr
Her lærer du en masse om dyrebesætninger, foder, dyretransport og dyrevælfærd.

Landmand med specialet planter
Her lærer du hvordan man planlægger den optimale såning, sprøjtning og gødning. Du lærer også at vedligeholde de store landbrugsmaskiner.

Jordbrugsmaskinfører
Hvis arbejdet med de forskellige landbrugsmaskiner er noget for dig, skal du vælge denne retning. Du lærer om de forskellige værktøjer og værkstedsmaskiner, som du skal bruge for at vedligeholde maskinerne og reparere dem.

undefined

I løbet af dit grundforløb skal du finde en virksomhed (en gård), som vil tage dig i lære på dit hovedforløb. Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at finde en virksomhed. Hovedforløbet er alt det, som kommer efter grundforløbet, og det veksler altså mellem perioder, hvor du går i skole, og perioder, hvor du er i praktik ude på gården.

Uddannelsen har selvfølgelig nogle forskellige prøver. Den sidste kaldes svendeprøven. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært landmand.

Alt efter, hvilket speciale du har valgt på dit hovedforløb, kan du nu søge job som fx landmand med ansvar for dyrebesætning, bestyrer af en landbrugsejendom, sælger af foderstoffer eller andre landbrugsprodukter eller maskinfører ved landbrug, skovbrug, gartneri, gods eller staten.

Vil du tilmeldes skal du gøre det på optagelse.dk. Se hvornår uddannelsen starter næste gang under startdatoer. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte din uddannelse med at vælge en fagretning. Det vil være oplagt at vælge fagretningen: Landbrug, dyr, planter og natur. 

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på vores brochureside.

Læs om landbrugsuddannelsen på www.ug.dk

Uddannelsen hører under hovedområdet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Det kan være smart at vide, når du skal melde dig til.

Denne uddannelse er en "fordelsuddannelse". Det betyder, at branchen har lovet at oprette praktikpladser til mindst 9 ud af 10 elever i hele 2019. Læs mere om fordelsuddannelser - og se hvilke 13 fordelsuddannelser, vi har på TECHCOLLEGE.

   

Det lærer du på landbrugsuddannelsen

Under landbrugsuddannelsens skoleperioder arbejder du på Agri-afdelingen, som på én gang er en skole og et landbrug i drift. Du får dine egne vagter og opgaver – også nogle gange uden for almindelig arbejdstid – som skal lære dig arbejdsrutinerne i et landbrug. Men du har også klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i samfundsfag og naturfag. 

Her kan du se eksempler på emner og fag, som man arbejder med på landbrugsuddannelsen:

  • Naturfag
  • Økonomi
  • Samfundsfag
  • Dyrehold
  • Planteproduktion
  • Økologisk landbrug
  • Finansiering og investering
  • Maskiner
  • Teknik
  • Bæredygtighed

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.  

  undefined


Videreuddannelse efter landbrugsuddannelsen

Som landmand kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør. Der er mange muligheder, og du kan se en del af dem på ug.dk

Går du med tanker om at videreuddanne dig, så tag en snak med din vejleder eller lærer. De kan fortælle dig mere om dine muligheder.

TECHCOLLEGE tilbyder visse efteruddannelseskurser for uddannede landmænd.

Se kurserne her.

 
 

Tilmeld dig en uddannelse

Du kan nå det endnu! Vi starter næste gang den 12. august

Bliv landmand

Bliv klogere på landbrugsuddannelsen her

Agris elever samles på facebook

Kom med!

Fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!