Søg

Om landbrugsuddannelsen

Landbrugsuddannelsen på TECHCOLLEGE har tre specialer på hovedforløbet: 

 • Jordbrugsmaskinfører
 • Landmand med specialet husdyr
 • Landmand med specialet planter

På grundforløb 2 kommer du til at snuse til alle 3 specialer og dermed indflydelse på hvilken retning din uddannelse tager, og hvad du bliver god til.

Vælger du landbrugsuddannelsen og ved at du gerne vil arbejde med dyr har du mulighed for Dyrelinjen, hvor du får 2 ugers valgfag med særligt fokus på pasning af dyr og mulighed for 1-2 ugers praktik hvor du kommer til at arbejde med forskellige dyr:  Læs om Karoline, der passer dyr i Norge.

 

undefined

I løbet af dit grundforløb skal du finde en virksomhed (en gård), som vil tage dig i lære på dit hovedforløb. Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at finde en virksomhed. Hovedforløbet er alt det, som kommer efter grundforløbet, og det veksler altså mellem perioder, hvor du går i skole, og perioder, hvor du er i praktik ude på gården.

Uddannelsen har selvfølgelig nogle forskellige prøver. Den sidste kaldes svendeprøven. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært landmand.

Alt efter, hvilket speciale du har valgt på dit hovedforløb, kan du nu søge job som fx landmand med ansvar for dyrebesætning, bestyrer af en landbrugsejendom, sælger af foderstoffer eller andre landbrugsprodukter eller maskinfører ved landbrug, skovbrug, gartneri, gods eller staten.

Vil du tilmeldes skal du gøre det på optagelse.dk. Se hvornår uddannelsen starter næste gang under startdatoer. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte din uddannelse med at vælge en fagretning. Det vil være oplagt at vælge fagretningen: Landbrug, dyr, planter og natur. 

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på vores brochureside.

Læs om landbrugsuddannelsen på www.ug.dk

Uddannelsen hører under hovedområdet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Det kan være smart at vide, når du skal melde dig til.

Denne uddannelse er en "fordelsuddannelse". Det betyder, at branchen har lovet at oprette praktikpladser til mindst 9 ud af 10 elever i hele 2019. Læs mere om fordelsuddannelser - og se hvilke 13 fordelsuddannelser, vi har på TECHCOLLEGE.

   

Det lærer du på landbrugsuddannelsen

Grundførløbet til landbrugsuddannelsen er for dig, der bl.a gerne vil arbejde med dyr, planter eller landbrugsmaskiner. Du kommer du til at arbejde med en lang række emner, der handler pasning af dyr, maskiner og planter.

På grundforløbet får du fx kendskab til og viden om: 

 • Praktiske færdigheder i at håndtere og passe store og små dyr.
 • Dyrs adfærd, velfærd samt sundhed og sygdomme.
 • Foderproduktion og dyrs udnyttelse af fodermidler.
 • Kendskab reproduktion og avl
 • Viden om installationer og maskiner som anvendes ved husdyrhold og afgrøder.
 • Jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder.
 • Naturpleje, økologi og bæredygtighed
 • Hygiejne og medicinhåndtering
 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp og brand
 • Biologi og naturfag

 

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.  

  undefined


Videreuddannelse efter landbrugsuddannelsen

Som landmand kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog eller skov- og landskabsingeniør. Der er mange muligheder, og du kan se en del af dem på ug.dk

Går du med tanker om at videreuddanne dig, så tag en snak med din vejleder eller lærer. De kan fortælle dig mere om dine muligheder.

TECHCOLLEGE tilbyder visse efteruddannelseskurser for uddannede landmænd.

Se kurserne her.

 

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Åbent Hus

Besøg alle vores uddannelser den 16. november kl. 10-13

Bliv landmand

Bliv klogere på landbrugsuddannelsen her

Agris elever samles på facebook

Kom med!