Søg

Praktisk information

Studiestart

Læs vores studiestartside, hvis du snart skal begynde på din uddannelse.

IT

Du får udleveret et personligt login (dit UNI-login) i løbet af din første uge på skolen. Det skal du bruge for at logge på skolens trådløse netværk og IT-systemer.

Start med at læse skolens IT-guide, som du finder på techcollege.dk/brochurer! I guiden ser du, hvordan du får dit studiekort, tager backup af dine filer og andre vigtige ting.

Vi har en forventning om, at du medbringer egen bærbar PC eller tablet til undervisningen.

Eleverne har deres eget intranet, som starter op automatisk, når du går på nettet på skolens pc'er. Adressen er http://mysite.techcollege.dk. Her kan du bl.a. se dit skema, dit hold, dine filer og vigtige beskeder fra skolen.

Har du brug for hjælp til IT på skolen, kan du kontakte IT Center Nord.

Mad, drikkevarer og rygning

På skolen har vi en kantine, hvor du kan købe morgenmad, frokost, kage om eftermiddagen og kolde og varme drikkevarer.

Kantinen har åbent:

8.00 - 8.30

9.00 – 10-15

11.30 – 12.30

13.30 – 14.00

Kantinen tager ikke imod kontanter. Du kan betale med MobilePay, dankort eller sætte penge ind på dit studiekort og betale med det. Du må også meget gerne medbringe din egen mad. 

undefined

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken inde eller ude. Dette gælder også brugen af elektroniske cigaretter.

Sygemelding

Du har mødepligt til undervisningen og alt fravær registreres.

Alt fravær registreres og kan aflæses UDDATA+. Skolen følger løbende op på, om du har fravær og holder din mester orienteret. 

Hvis du er syg, skal skolen have besked hver dag inden kl. 8.15. Du melder du dig syg via UDDATA+. Der skal sendes besked hver dag i den periode du er syg.! (se vejledning)

 

Regler 

Alle vores elever skal overholde skolens ordensreglement, og du bør sætte dig ind i reglerne, før du starter.

Læs ordensreglerne her
Læs eksamensreglerne her

  

SU og løn 

Er du fyldt 18 år, kan du søge om at få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du ikke har en læreplads. For ligeså snart du kommer i lære, skal din mester udbetale lærlingeløn til dig, og så har du ikke ret til at få SU også. 

Du kan tidligst søge om SU en måned før den dato, du kan få SU fra. Du skal have modtaget et brev om, at du er optaget på uddannelsen. Ansøgning om SU foregår elektronisk ved at udfylde ansøgningen på www.su.dk.

SU-kontoret ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg på O-gangen, og her kan du få hjælp til at søge SU.
 

Busser til og fra skolen 

Metrobuslinje 1 holder ved Østre Fælledvej, tæt på skolen. Landbusserne 42 + 76 og bybusserne 1, 21 og 26 holder på Hjørringvej nær skolen.
Vi har selvfølgelig en stor parkeringsplads, hvis du kommer i bil.

Se busplaner her.

Ungdomskort og transport

Så længe du ikke har en læreplads, kan du få støtte til befordring – dvs. støtte til transport. Du kan søge om bus/togkort (”Ungdomskort”) eller kilometerpenge.

16-19 årige kan dog altid få et Ungdomskort. Prisen på Ungdomskort er højere for elever med en uddannelsesaftale eller læreplads.

Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde – bor du for eksempel i Aalborg, kan du køre frit i hele Nordjylland. Ungdomskort giver dig også andre fordele – læs mere på www.ungdomskort.dk.

www.ungdomskort.dk kan du også søge om kilometerpenge. Her kan du også læse mere om, hvornår du kan søge, og hvor meget du kan få i støtte.

Du kan få hjælp til både Ungdomskort og kilometerpenge på SU-kontoret.

Hjælp til skat

SKAT har lavet en hjemmeside specielt til unge, som er en gør det selv-guide til, hvordan man håndterer sin skat. Der er også et punkt om SU. Se siden her:

www.skat.dk/unge 

Desuden har SKAT lavet en online guide, som fortæller kort om:

  • Restskat – hvorfor det kan gå galt, og hvordan du forhindrer det
  • Forskud, årsopgørelsen og lønseddel
  • NemID
  • Skattemappen med ændring af forskud
  • Hvis du allerede har gæld, og hvad du gør ved det

Skolehjem 

Hvis det tager dig fem kvarter eller mere at komme hen til skolen med offentlig transport, kan du vælge at flytte ind på skolehjemmet, hvor der også bor andre elever, som kommer langvejs fra.

Læs mere under menupunktet Skolehjemmet.

Vejledning

Har du spørgsmål i forbindelse med din uddannelse, er du altid velkommen til at kontakte en uddannelses- og erhvervsvejleder.

Skoledage og ferie

På grundforløbet ligger ferier og fridage fast, og her kan du se, hvornår skolen har lukket

Skoleåret 2017-2018

 

Du har mødepligt til undervisningen og alt fravær registreres

Alt fravær registreres og kan aflæses UDDATA+. Skolen følger løbende op på, om du har fravær og holder din mester orienteret. 

Hvis du er syg, skal skolen have besked hver dag inden kl. 8.15. Du melder du dig syg via UDDATA+. Der skal sendes besked hver dag i den periode du er syg.!

Kommer du for sent møder du direkte i undervisningen, hvor du skal kontakte din lærer og få noteret, at du er mødt.

Søger du fri fra undervisningen skal du udfylde en fritagelsesseddel. Er du lærlingskal ansøgningen være underskrevet af din arbejdsgiver. For elever uden uddannelsesaftale og under 18 år skal fritagelsesseddelen være underskrevet af forældre/værge. Seddelen afleveres senest 2 dage før fritagelsen til godkendelse hos den lærer som du skal have den eller de pågældende dage. Beskeden videresendes til din kontaktlærer.

Bemærk! der kan ikke gives fri til ferieture, almindelig tandlægebesøg, skolekørsel o. l.


Elevbetaling på grundforløb                       

TECHCOLLEGE opkræver et éngangsbeløb til nødvendige undervisningsmaterialer på kr. 500.

Opkrævningen vil være en éngangsbetaling og derfor kun blive opkrævet i forbindelse med at du starter på din uddannelse. Elevbetalingen gælder også for dig, der starter i ny mesterlære.

Beløbet bliver opkrævet særskilt 2 uger efter studiestart og der er mulighed for at indbetale en faktura eller overføre via MobilePay.


Hjælp til personlige problemer

Får du brug for at tale med en fagperson, fordi du har personlige problemer under din uddannelse, så kontakt gerne elevcoachen.

Specialpædagogisk støtte  

Har du brug for støtte under uddannelsen?

Hvis du har brug for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, så kan du kontakte SPS-koordinatoren på din afdeling.

SPS-koordinatoren kan vejlede dig med hensyn til støttemuligheder, ansøge om studiestøttetimer, IT-udstyr, læse-skriveprogram til din egen pc m.m.

Der kan søges om støtte, hvis du har

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Nedsat syn
  • Høreproblemer
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

Der skal altid fremvises dokumentation for at søge om støtte. Det kan være dokumentation fra speciallæge eller en ordblindetest.

Ordblindetesten kan du gennemføre her på TECHCOLLEGE.

Hvis du har svært ved at læse, stave og skrive og ikke er berettiget specialpædagogisk støtte, har du mulighed for at få installeret et læse-skriveprogram på din egen pc (CD-Ord eller Into Words).

Det er vigtigt, at du kender til hjælpemulighederne og får søgt om den nødvendige støtte, inden du starter på uddannelsen.

profileimage
Ulla Møller Christensen
+45 2526 6761

Tilmeld dig en uddannelse

Du kan nå det endnu! Vi starter næste gang den 12. august

Mekanikerelever i Street Race

To ugers arbejde med at gøre en gammel Volvo klar - og ud og køre ræs

Fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!

EUX • Håndværk & Gymnasiefag

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.