Søg

Om uddannelsen

Vindmølleoperatøruddannelsens forløb

Uddannelsen til vindmølleoperatør med speciale i vingeproduktion varer maks. 2 år og 6 måneder. Den første del hedder grundforløbet, og bagefter kommer hovedforløbet. Grundforløbet foregår på skolen og varer de første 20 uger af uddannelsen, mens hovedforløbet veksler mellem perioder, hvor du går i skole, og perioder, hvor du er i praktik i din virksomhed.

Uddannelsen har nogle forskellige prøver undervejs, fx svendeprøven, som afslutter uddannelsen. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært vindmølleoperatør med speciale i vingeproduktion. Er du interesseret i specialet "Mekanik og montage" skal du tage hovedforløbet på Skjern tekniske skole.

Når du er færdiguddannet, bliver det nemmere at få job som operatør i vindmølleindustrien, også i udlandet.

Kontakt skolen for at høre, hvordan du kan komme ind. Uddannelsen hører til hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport. 

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på vores brochureside.

Læs om vindmølleoperatør-uddannelsen på ug.dk

Det lærer du på vindmølleoperatøruddannelsen 

Under uddannelsens skoleperioder arbejder du meget i skolens epoxyværksted, hvor du lærer at fremstille forme (fx i træ) og støbe emner i glasfiber med baggrund i fagets teori og selvfølgelig med fokus på de mange sikkerhedsmæssige aspekter, som hører til arbejdet med epoxy. Du har også almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i fremmedsprog. It er også en vigtig del af uddannelsen, for du skal kunne tegne de forme og emner, du skal støbe. 

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på vindmølleoperatør-uddannelsen:

 • Materialeforståelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Fremmedsprog (forstå og anvende manualer, fagtermer)
 • It-værktøjer og CNC
 • Tegninger – CAD, CAM, Inventor
 • LEAN og Six Sigma-værktøjer
 • Kvalitets,- miljø,- og produktionsstyringssystemer
 • Samarbejde
 • De værdiskabende led
 • Innovation
 • Produktionsoptimering
 • Sammenføjningsmetoder
 • Montageteknik og produktionsplanlægning
 • Måleteknik og måleudstyr
 • Tegningsforståelse
 • Robotteknologi
 • Støbeprocesser
 • Fremstilling og klargøring af forme
 • Reparation og finish af kompositemner
 • Vedligeholdelse af forme
 • Overfladebehandling
 • Grundlæggende el og hydraulik

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Mere uddannelse efter vindmølleoperatøruddannelsen

Når du er færdig kan du videreuddanne dig, så tag en snak med din vejleder eller lærer. De ved mere om hvilke muligheder, der er. Du kan også selv læse om det på ug.dk.

TECHCOLLEGE tilbyder løbende efteruddannelseskurser for uddannede vindmølleoperatører.

Se kurserne her.

Tilmeld dig en uddannelse

Har du fortrudt, at du ikke søgte ind til august, så se her!

Praktik i Udlandet kan godt betale sig

Abjørn har været i praktik i Norge og Finland - nu skal han til Hawaii

Guld til DM i Skills

For tredje gang vinder TECHCOLLEGE DM i flisemurer

Fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!