Søg

Om industritekniker-EUX-uddannelsen

Den erhvervsfaglige studentereksamen som industritekniker varer maksimalt 5 år. Du starter med et års grundforløb, der afsluttes med en grundforløbsprøve, inden du er klar til at komme på hovedforløbet. Her skifter din uddannelse mellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve.

Skulle du efter grundforløbet have mere lyst til at tage en almindelig industriteknikeruddannelse – eller en anden EUX- eller erhvervsuddannelse – er det første år ikke spildt. De fag, du består på dit grundforløb, indgår i mange andre uddannelser.

Praktik og skole på hovedforløbet

Hovedforløbet er halvt praktik i en virksomhed og halvt skoleperioder. Det betyder, du skal have en praktikvirksomhed – eller at du arbejder i TECHCOLLEGE Praktikcenter.

I skoleperioderne arbejder du nogle dage med at udføre de almindelige håndværksmæssige fag som for eksempel fræsning og svejsning og mere teknologiske fag som programmering af computerstyrede maskiner (CNC) og produktudvikling.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du får undervisning i matematik, engelsk, samfundsfag eller andre fag på gymnasieniveau. På skoleopholdet får du årskarakterer, eller du skal op til eksamener i de gymnasiale fag:

 • Teknikfag A – Design og produktion
 • Matematik A
 • Dansk A
 • Fysik B
 • Engelsk B
 • Teknologi C
 • Kemi C
 • Samfundsfag C

Desuden skal du til eksamen i en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt med både gymnasie- og industriteknikerfag.

Du kommer også til at arbejde med praktiske emner på EUX. Her kan du se nogle eksempler:

 • CNC, programmering og opstilling
 • CAD/CAM, bearbejdning
 • Industriteknisk måle- og kvalitetsteknik
 • Montage og opretning af maskinkomponenter
 • Kulturforståelse på den globale arbejdsplads
 • Automatisk produktion
 • Produktionsstyring og driftsøkonomi
 • CE-mærkning
 • FEA (Finite Element Analysis)
 • Robotprogrammering med Vision

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Både studentereksamen og svendeprøve

Som på alle andre gymnasiale uddannelser skal du undervejs til en række prøver og eksamener. På EUX er nogle af dem praktiske – inden for industriteknikerfaget – og andre er boglige. Du skal levere skriftlige afleveringer i løbet af din uddannelse, og du skal til både skriftlige og mundtlige eksamener.

Den afsluttende praktiske prøve er din svendeprøve, og dén giver dig dit svendebrev som udlært industritekniker, og med beståede gymnasiefag er du erhvervsfaglig student. Og så er det, du frit kan vælge, om du vil i arbejde - ligesom andre industriteknikere – eller om du vil læse videre og videreuddanne dig – lige som andre studenter med gymnasial eksamen.

Studiemiljø på den erhvervsfaglige studentereksamen

Som elev på EUX-industritekniker bliver du undervist af lærere fra både Aalborg Tekniske Gymnasium og TECHCOLLEGEs industriteknikeruddannelse.

Undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Øster Uttrup Vej – ofte sammen med andre EUX’ere. Industritekniker-fagene får du i værkstederne på Metal-afdelingen på Sigrid Undsets Vej.

Du kan altså både være en del af gymnasielivet på Øster Uttrup Vej og være med i fællesskab og fagsnak med industritekniker-elever og smedelærlinge på Sigrid Undsets Vej. Ja, EUX’erne er faktisk ofte med, både når TECHCOLLEGE holder elevfest, og når HTX’erne holder fest på Aalborg Tekniske Gymnasium. Læs mere om hverdagen på skolen her.

Først SU – så løn

Du kan få SU på grundforløbet, hvis du er over 18 år. Til gengæld er det mindre vigtigt, hvor gammel du er på hovedforløbet. Her får du nemlig elevløn – såvel når du er i praktik, som når du er skoleophold. Undtagelsen er, hvis du får din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter. Her får du nemlig praktikydelse, og den er større, når du er over 18, end hvis du ikke er fyldt 18 år endnu.

Videreuddannelse for industriteknikere med EUX

Som industritekniker med EUX kan du  søge ind på en videregående uddannelse på lige fod med andre studenter for eksempel maskinmester eller ingeniør. Et godt sted at undersøge mulighederne er på ug.dk og på Adgangskortet.

Metal-afdelingen på TECHCOLEGE tilbyder også efteruddannelseskurser for uddannede industriteknikere. Se kurserne her.

 

  

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på brochuresiden.

Læs om EUX på ug.dk

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Åbent Hus

Besøg alle vores uddannelser den 16. november kl. 10-13

EUX • Håndværk & Gymnasiefag

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

EUX-tømrer vandt DM i Skills

Jesper vil gerne have mulighed for at læse videre engang