Landbrugsuddannelsen med EUX

 

Om landbrugsuddannelsen med EUX

Uddannelsen varer 4 år og 3 måneder.

Uddannelsen er delt op i to meget forskellige dele. Ca. halvdelen af uddannelsen er praktisk, hvor du er i lære på en gård og lærer hvordan man arbejder i landbruget. Du bliver fortrolig med landbrugsmaskiner og dyrehold.

Den anden halvdel foregår på TECHCOLLEGE. Her skal du både have gymnasiefag på skolebænken, men også værkstedsfag, hvor du lærer teorien bag planteavl, svinebrug og rentabel landbrugsdrift. 

 

Det lærer du på landbrugsuddannelsen med EUX

Her kan du se eksempler på fag, man har på landbrugsuddannelsen med EUX:

EUD-fag:

 • Dyrehold
 • Planteproduktion
 • Økologisk landbrug
 • Maskiner
 • Teknik
 • Bæredygtighed

Gymnasiefag:

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Kemi B
 • Biologi B
 • Fysik C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Samfundsfag C

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplaner. 

Adgangskrav og tilmelding

Landbrugsuddannelsen med EUX tilhører hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Vil du starte direkte efter folkeskolen (9. eller 10. klasse), skal du vælge en fagretning på grundforløb 1. Her vil det være oplagt at vælge Landbrug, dyr, planter og natur.

Videreuddannelse efter landbrugsuddannelsen med EUX

Når du er færdig med landbrugsuddannelsen med EUX, kan du vælge at gå i flere retninger. Du kan tage et faglært job eller begynde på en videregående uddannelse. 

Se mere om mulighederne på ug.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål til landbrugsuddannelsen med EUX, så er du velkommen til at kontakte os.
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder

Start nu

Kom og bliv en del af uddannelsen

Lærere på landbrug-EUX

Christian Suhr Bech
Gymnasielærer
Dorothy Bendsen
Gymnasielærer
Johannes Manner-Jakobsen
Gymnasielærer
Mette Hoppe Nesgaard Aaen
Gymnasielærer
Rasmus Jespersen
Gymnasielærer
Thomas Dam Petersen
Gymnasielærer

Flot hæder til faglærer på TECHCOLLEGE

Heinz Kanstrup brugte sin undren over, hvordan man på en skolebaseret uddannelse bedst overfører teori til praksis som grundlag for sit afsluttende projekt under diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (DEP) - og det gik så godt, at han nu er blevet honoreret med prisen for Årets Bedste DEP.

Ledelsen

Mikkel Drejer Raunslund
Uddannelseschef for EUX
Kaspar Dalsgaard Kristensen
Uddannelsesleder
Mette Mortensen
Uddannelsesleder