Søg

Om EUX-lastvognsmekaniker

Den erhvervsfaglige studentereksamen som lastvognsmekaniker varer maksimalt 5 år og begynder i august. Du starter med i alt ét års grundforløb, delt i GF1 og GF2, der afsluttes med en grundforløbsprøve. Efter grundforløbet fortsætter du på hovedforløbet, hvor du dels har perioder på skolen med gymnasie- og lastvognsmekaniker-fag, og dels perioder med arbejde i en virksomhed, hvor du er i praktik

Du har – både efter GF1 og GF2 – mulighed for at skifte til en anden EUX- eller erhvervsuddannelse. Rigtig mange af de fag, du består på grundforløbet, findes også på de andre uddannelser, så dit arbejde på grundforløbet er ikke spildt.

Praktik og skole på dit EUX-hovedforløb 

Når du begynder på dit hovedforløb, skal du have en praktikaftale med en virksomhed, hvor du skal arbejde i dine praktikperioder. TECHCOLLEGE har nogle praktikpladskonsulenter, der kan hjælpe dig. Hvis du alligevel ikke får en praktikaftale, kan du arbejde i TECHCOLLEGE Praktikcenter. Du er dermed sikker på, at din uddannelse kan færdiggøres. (Læs evt. mere om uddannelsesgaranti på ug.dk).

I skoleperioderne lærer du de almindelige processer inden for mekanikerfaget: Du fejlfinder, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger, styretøj og elektriske systemer – de meste af dette lærer du i skolens værksteder, hvor du har fingrene i motorer og lastbiler. 

Nogle dage har du helt almindelig klasseundervisning. Her lærer du f.eks. matematik, engelsk og samfundsfag. Du får årskarakterer, eller du skal til eksamener i følgende gymnasiefag på dit hovedforløb:

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Teknikfag B – Design og produktion
 • Engelsk B
 • Kemi C
 • Samfundsfag C

Foruden gymnasiefagene arbejder du med en masse praktiske emner på din EUX-uddannelse. F.eks.:

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Bremser
 • Elektriske systemer på lastvogne
 • Komfort og sikkerhed
 • Kvalitet og service på værkstederne
 • Personlig sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Styretøj og undervogn
 • Transmission

I vores lokale undervisningsplan kan du læse mere om uddannelsens indhold. 

En svendeprøve og en studentereksamen

Undervejs i uddannelsen skal du til forskellige prøver. Nogle er er boglige med gymnasiefag, mens andre er praktiske inden for lastvognsmekanikerfaget. Der er både mundtlige eksamener og skriftlige afleveringer. 

Mod slutningen af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve. Du får både et eksamensbevis og et svendebrev og er erhvervsfaglig student. Og så kan du selv bestemme, om du vil læse videre og videreuddanne dig – lige som alle andre studenter – eller om du vil tage et arbejde lige som alle andre lastvognsmekanikere.

Dobbelt op på studiemiljø

På EUX-lastvognsmekaniker får du lærere fra Aalborg Tekniske Gymnasium og fra TECHCOLLEGEs lastvognsmekanikeruddannelse.

Undervisningen i de gymnasiale fag får du på Øster Uttrup Vej, og undervisning i værkstederne foregår på TECHCOLLEGEs Auto-afdeling på Teglværket, Nørresundby. Du kan altså både blive en del af gymnasielivet  på Øster Uttrup Vej sammen med andre EUX'ere og være med i fagsnak og fællesskab med mekaniker-elever i auto-værkstederne. Som EUX’er kan du både blive inviteret med til gymnasiefesterne på Aalborg Tekniske Gymnasium – og til elevfesterne på TECHCOLLEGE.

Få elevløn på hovedforløbet

Du kan få SU på dit grundforløb, hvis du er over 18 år. Når du kommer på hovedforløbet, får du elevløn – både når du er på skolen og i din praktikvirksomhed – uanset om du er fyldt 18 eller ej – med mindre, du får din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter, for så får du praktikydelse. Praktikydelsen er forskellig alt efter, om du er under eller over 18 år.

Videreuddannelse: EUX-lastvognsmekanikere

Som EUX-lastvognsmekaniker kan du søge ind på en videregående uddannelse – f.eks. autoteknolog eller ingeniør. Se dine mange muligheder på Adgangskortet og generelt på ug.dk.

Her på TECHCOLLEGE er der også efteruddannelsestilbud for uddannede mekanikere

Læs om lastvognsmekanikeruddannelsen på ug.dk

Læs om EUX på ug.dkStart til oktober

Søg ind nu og start til oktober!

EUX • Håndværk & Gymnasiefag

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

EUX-tømrer vandt DM i Skills

Jesper vil gerne have mulighed for at læse videre engang

Seneste nyt

Skolemesterskabet hos smedene bød på en opgave, der snød deltagerne