Søg

Om uddannelsen til personvognsmekaniker EUX

Den erhvervsfaglige studentereksamen som personvognsmekaniker varer 5 år.

Du begynder i august på et års grundforløb, der afsluttes med en grundforløbsprøve. Så fortsætter du på hovedforløbet, som skifter mellem skolegang og praktik på et værksted eller lignende virksomhed. Skoletiden er cirka halvt gymnasiefag og halvt praktiske personvognsmekaniker-fag.

Hvis du efter grundforløbet hellere vil skifte til en anden EUX eller en erhvervsuddannelse – f.eks. personvognsmekaniker – så er det første år på ingen måde spildt. Du har jo allerede papir på nogle af uddannelsens fag.

Hovedforløb med både skole og praktik

Cirka halvdelen af tiden på hovedforløbet er du i praktik i en virksomhed. Derfor skal du have en praktikaftale med en virksomhed – det kan skolen hjælpe dig med at få. Hvis det alligevel ikke lykkes at få en praktikaftale, kan du få praktikken i TECHCOLLEGE Praktikcenter. Det er det der hedder uddannelsesgaranti.

Under skoleperioderne lærer du blandt andet de almindelige processer inden for mekanikerfaget: Du fejlfinder, reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger, styretøj og elektriske systemer.

Du har også dage med helt almindelig klasseundervisning, hvor du f.eks. får undervisning i fremmedsprog, samfundsfag og matematik. På skoleopholdet skal du have årskarakterer eller afslutte med eksamener i følgende gymnasiale fag:

 • Dansk A
 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Fysik B
 • Teknologi B
 • Teknikfag B – Design og produktion
 • Kemi C
 • Samfundsfag C

Desuden er der prøver i:

 • En større skriftlig opgave
 • Et eksamensprojekt, der består af både erhvervsuddannelsesfag og gymnasiale fag

Nogle af de praktiske emner, som du skal arbejde med på uddannelsen, er:

 • Bremser
 • Styretøj og undervogn
 • Benzin- og dieselmotorer
 • Komfort og sikkerhed
 • Transmission
 • Elektriske systemer på personvogne
 • Kvalitet og service på værkstederne
 • Personlig sikkerhed og arbejdsmiljø

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Studenterhue og svendebrev

Undervejs i din EUX kommer du til forskellige eksamener. Der er både mundtlige eksamener og skriftlige afleveringer.
Nogle er praktiske prøver inden for personvognsmekanikerfaget. Den sidste praktiske prøve er din svendeprøve. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært personvognsmekaniker.

Andre eksamener er de mere boglige gymnasiefag. Det hele ender med en erhvervsfaglig studentereksamen, så du kan læse videre og videreuddanne dig lige som alle andre med gymnasial eksamen.

Lærere og EUX-studiemiljø

Dine lærere på EUX-personvognsmekaniker kommer både fra Aalborg Tekniske Gymnasium og fra TECHCOLLEGEs personvognsmekanikeruddannelse.
Undervisningen i gymnasiefagene foregår på Øster Uttrup Vej. Den praktiske undervisning foregår i de værksteder, som hører til personvognsmekanikeruddannelsen – som ligger på TECHCOLLEGEs Auto-afdeling på Teglværket, Nørresundby. Så du kan være med i fagsnak og fællesskab med personvognsmekaniker-elever i værkstederne på Teglværket, og du bliver en del af gymnasielivet på Øster Uttrup Vej. Her vil du også være sammen med andre EUX'ere fra forskellige EUX-uddannelser.

Ofte er EUX’erne inviteret med, både når TECHCOLLEGE holder elevfest, og når HTX’erne holder gymnasiefest på Aalborg Tekniske Gymnasium.

Her kan du læse lidt mere om hverdagen på skolen. Du er også velkommen til at besøge os!

SU og elevløn

På grundforløbet kan du få SU, hvis du er over 18 år, lige som på STX, HTX, HHX og HFX. Når du kommer på hovedforløbet, får du elevløn – både mens du er i praktik, og mens du er på skole – uanset om du er fyldt 18 eller ej. Hvis du får din praktik i TECHCOLLEGE Praktikcenter, får du praktikydelse. Det er stadig mere end SU, men her er der forskel på, hvor meget du får, alt efter om du er over eller under 18 år.

Videreuddannelse for personvognsmekanikere med EUX

Som EUX-personvognsmekaniker kan du videreuddanne dig til fx autoteknolog eller ingeniør. Du har mange muligheder - se, hvad de er på ug.dk eller på adgangskortet, der også ligger på ug.dk

Der er også efteruddannelsestilbud for uddannede mekanikere her på TECHCOLLEGE.

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på brochuresiden.

Læs om personvognsmekanikeruddannelsen på ug.dk

Læs om EUX på ug.dk

 

Tilmeld dig en uddannelse

Du kan nå det endnu! Vi starter næste gang den 12. august

EUX • Håndværk & Gymnasiefag

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

EUX-tømrer vandt DM i Skills

Jesper vil gerne have mulighed for at læse videre engang

Seneste nyt

Elever fra 8.-10. klasse er i disse dage på sommerskole på TECHCOLLEGE