Start på EUX

 

Vi starter i august, og du kan tilmelde dig ved at ringe til en vejleder. 

Er du allerede meldt til? Læs om studiestart.

Hvis du vil starte på en EUX-uddannelse, skal du have mindst 02 i gennemsnitskarakter både i dansk og i matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du skal også bestå folkeskolens afgangseksamen.

Hvis det er mindre end et år siden du tog afgangsprøven i folkeskolen, skal din folkeskole eller UU-vejledningen vurdere dig uddannelsesparat.

Du opfylder umiddelbart adgangskravene, hvis du har en aftale om praktikplads/en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Du kan læse mere om adgangskrav på ug.dk.

Grundforløb 1

Du starter i august på grundforløb 1.

Her veksler undervisningen mellem gymnasiefag og praktiske fag. Gymnasiefagene består af dansk, engelsk og samfundsfag, mens du på erhvervsuddannelsen bliver introduceret til erhvervet på din fagretning på TECHCOLLEGE. Derudover underviser vi tværfagligt i nogle udvalgte emner, hvor samspillet mellem gymnasiefagene og erhvervsfagene bliver afprøvet, alt sammen for at klæde dig på til GF2 og hovedforløbet på EUX.

I løbet af grundforløb 1 skal du vælge, hvilken EUX-uddannelse du vil fortsætte på. TECHCOLLEGE tilbyder 18 forskellige uddannelser med EUX, og efter grundforløb 1 kan du vælge frit mellem disse. Nogle enkelte af dem kan have adgangsbegrænsning, men det får du mere at vide om.

Grundforløb 2

Efter jul starter du på grundforløb 2, som varer hele foråret. Her arbejder du videre med nye gymnasiefag herunder matematik, og værkstedstimerne er nu fokuseret på den fagretning, du har valgt.

Både GF1 og GF2 afsluttes med en prøve i ét af gymnasiefagene.

Som udgangspunkt er skemaet tilrettelagt sådan, at undervisningen i gymnasiefagene foregår mandage og fredage.

Tværfagligheden fastholdes gennem hele uddannelsen i form af faget erhvervsområdet, hvor samspillet mellem gymnasiefagene, fag på din erhvervsuddannelse og viden fra din praktiktid indgår i tre projekter. Der afsluttes med erhvervsområdeprojekt i sidste skoleperiode med gymnasiefag på hovedforløbet.

Starter du i januar?

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, starter du på Grundforløb 2 (GF 2) i januar. Du kommer ind på et hold, der har været i gang siden august, og for at du kan nå pensum, er det et krav, at du på forhånd har dansk, engelsk og samfundsfag på mindst C-niveau. Har du ikke det, skal du selv sørge for at tage fagene som fjern- eller aftenstudie på en anden uddannelsesinstitution, så du har opnået kvalifikationerne, når du afslutter GF2.

Hovedforløb

På andet år begynder hovedforløbet, hvor du som lærling i en virksomhed samler praktisk erfaring, mens du samtidig har perioder på skolen med forskellige praktiske fag og gymnasiefag. På det første hovedforløb tildeles du den gymnasieklasse, du skal gå i under resten af uddannelsen. Dine eksamener ligger i skoleperioderne, og svendeprøven ligger i den sidste del af hovedforløbet.

I den sidste del af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem praktik i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve.

Du kan sagtens starte på EUX uden at have en uddannelsesaftale med en praktikplads. Du har din tid på grundforløbet til at finde en virksomhed, der vil tage dig i lære. Skolen vil selvfølgelig hjælpe dig. Og lykkes det ikke, kan du komme i skolepraktik på langt de fleste af TECHCOLLEGEs EUX-uddannelser.

Læs mere om EUX på TECHCOLLEGE i Aalborg.

Kontakt os

Ring til os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om EUX-uddannelserne.
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder