Søg

Adgangskrav og tilmelding

Generelt kan du begynde på grundforløbet til en erhvervsuddannelse, hvis du har gennemgået 9 års skolegang og har bestået med mindst karakteren 02 i dansk og matematik. 

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal du tilmelde dig fagretningen "It, web og medier", som er første del af uddannelsen til grafisk tekniker. Kommer du ikke direkte fra folkeskolen, skal du starte direkte på grundforløbets 2. del. Uddannelsen til grafisk tekniker hører under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport.

Når du er kommet ind, er der uddannelsesgaranti og du kan fortsætte din uddannelse i vores skolepraktik indtil du finder en praktikplads i en virksomhed. Kontakt vores vejleder for at høre mere.

Du kan tilmelde dig alle TECHCOLLEGEs uddannelser på www.optagelse.dk

Se næste startdato ved at klikke på "Startdatoer" i menuen.

 

 

 

 

 

 

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Grafisk design, foto eller web?

Efteruddan dig på Media

Tag praktik i udlandet

Få international erfaring, kompetence og en oplevelse for livet