Søg

Hverdagen på skolen

Studiemiljø – du er en del af det nære og en del af det store

Som elev på Media er du en del af en større skole, nemlig hele TECHCOLLEGE, som er delt op i 10 afdelinger. I andre bygninger i gåafstand fra os finder du Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX), Technology, Construction, Food, Dental og Style & Wellness. Det giver basis for et fantastisk studiemiljø, og det betyder, at du vil opleve at være med i spændende fælles arrangementer på tværs af uddannelser, både faglige og sociale. 

På medieafdelingen vil du mærke, at arbejdsglæde, livsglæde og faglig identitet vægter højt. Vi uddanner grafisk teknikere, mediegrafikere, web-integratorer og digital media-elever. Alle er samlet under ét tag. Det kan mærkes på gangene, hvor de forskellige fagligheder ofte er i spil – også i tværfaglige projekter. Her har vi sammen løst store opgaver for fx Danmarks Håndbold Forbund og Dansk Ishockey Union.

De tværfaglige projekter (se fx vores Bastumhuhejprojekt) danner ofte afsæt for fælles sociale arrangementer for alle elever og lærere. Et andet godt sted at lære nye mennesker at kende er fredagsbaren på Media. 

Samlet set er TECHCOLLEGE en af Danmarks allerstørste erhvervsskoler. Det kan mærkes. Sammen kan vi løfte store opgaver og sørge for, at hvert eneste college og hver eneste uddannelse er up to date med både viden og udstyr. Til DM i Skills 2014 var vi også den erhvervsskole, der løb med flest guldmedaljer. Det er vi stolte af.

Opbygningen af afdelinger gør, at du i det daglige vil føle, at du er en del af noget mindre og mere intimt, nemlig Media. Her er luften tyk af passionen for de grafiske fag. Det er ikke tilfældigt at der de sidste fem år har været en grafisk tekniker-elev fra Media blandt de to bedste til Danmarksmesterskabet.

Din mening skal høres

For at TECHCOLLEGE hele tiden kan være et godt sted at uddanne sig, er det vigtigt for lærerne og ledelsen at høre din mening. Derfor har skolen både et elevforum og elevråd, hvor du kan argumentere for nye tiltag eller ændringer, som du synes, skolen mangler.

Elevforum er et åbent forum, hvor alle elever, der har lyst, kan deltage. Forummet mødes ikke på faste tidspunkter. I stedet holdes der 2-3 temadage om året.

Læs om elevforum

Se elevforums vedtægter


Fællesskab på nettet

Medieafdelingen er på Facebook. Du finder os her:

http://facebook.com/MediaTechCollege/

 

Tech together - et bedre studiemiljø

Den 26. og 27. september 2018 afholdt vi Tech together for skolens grundforløbs- og skolepraktikelever. Det mundede ud i en række nye ideer til et endnu bedre studiemiljø. På techcollege.dk/techtogether kan du løbende følge med i, hvor langt vi er med at udføre de forskellige ideer.  

Fester

TECHCOLLEGE har et festudvalg med 20-30 elever på tværs af alle uddannelser. Vi holder fest minimum to gange om året holder vi en stor fælles fest for elever på hele skolen. 

Hold øje med næste TECHCOLLEGE-fest på facebook. Søg efter "Arrangementer på TECHCOLLEGE".

 

 

 

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Grafisk design, foto eller web?

Efteruddan dig på Media

Tag praktik i udlandet

Få international erfaring, kompetence og en oplevelse for livet