Søg

Læreplads og skolepraktik

I løbet af dit grundforløb skal du finde en virksomhed, som vil tage dig i lære på dit hovedforløb. Praktikpladskonsulenten kan støtte dig i at finde en virksomhed, men det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Brug dit netværk, spørg omkring, mød op i virksomheder og send ansøgninger. Så lykkes det for de fleste.

Få gode råd om at skrive ansøgninger her.

Læs regler om forskellige typer praktikaftaler her

Hvis du (mod forventning) ikke finder en læreplads, kan du fortsætte i skolepraktik på TECHCOLLEGE Praktikcenter.

TECHCOLLEGE Praktikcenters skolepraktik for grafisk tekniker-uddannelsen ligger på Teglværket 2, 9400 Nørresundby. Her uddannes grafisk teknikere, som arbejder med et bredt udsnit af trykopgaver. Vi laver bannere, carwrap og storformatprint, men også bøger, flyers og undervisningsmateriale til TECHCOLLEGEs forskellige uddannelser.

Den daglige arbejdstid ligger imellem 7.30 og 15.45, dog kun til kl. 13.00 om fredagen. Arbejdet foregår som på et hvilket som helst andet trykkeri. Skolepraktikinstruktøren er din mester, og han tilrettelægger arbejdet og fordeler opgaverne mellem eleverne. Afhængig af opgavernes omfang arbejder du sammen med andre elever eller alene. Præcis som på en almindelig arbejdsplads.

Skolepraktik tilbydes grafisk tekniker-elever, som har gennemført Grundforløb 2, men som ikke har fundet en praktikplads.

Praktikpladskonsulenten og skolepraktikinstruktørerne har et godt samarbejde med mange af Danmarks grafiske virksomheder og finder på den måde ofte pladser til praktikcenterets elever. Både i Nordjylland og i resten af landet.

Husk, at det også er en mulighed at tage i praktik i udlandet - læs mere under Rejs og lær i menuen.

 

profileimage
Paul Archard Heide
Praktikpladskonsulent
+45 7250 6474
+45 7250 6474

 

 

Tilmeld dig en uddannelse

Du kan nå det endnu! Vi starter næste gang den 12. august

Grafisk design, foto eller web?

Efteruddan dig på Media

Tag praktik i udlandet

Få international erfaring, kompetence og en oplevelse for livet