Søg

Adgangskrav og tilmelding

Sådan bliver du tilmeldt en uddannelse i december:

For at kunne starte på en af TECHCOLLEGEs uddannelser den 18. januar 2019 kan du tilmelde dig via optagelse.dk senest den 31. december. Vær opmærksom på at enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning, og kan have en tidligere tilmeldingsfrist, hvis du vil søge en kvoteplads.

 

Sådan bliver du tilmeldt en uddannelse i januar:

Du kan blive meldt til ved at møde op i vejledningscenteret på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Vi hjælper dig med tilmeldingen

Den 8. januar kl. 8.00 - 16.00

Den 17. januar kl. 8.00 - 16.00

 

Her vil en studievejleder vil hjælpe dig med indskrivningen. Husk dine eksamenspapirer fra grundskolen. Vi skal se dokumentation for at du har bestået dansk og matematik, inden vi kan skrive dig ind.

Har du ikke de nødvendige eksamener, holder vi en optagelsesprøve på TECHCOLLEGE den 10. januar. 

Nogle hold kan være fyldt, så kan du komme på venteliste eller vejlederen kan hjælpe med et eventuelt alternativ.


OBS: Der er særligt høje krav til grundfag (dansk, engelsk og matematik) på industriteknikeruddannelsen. Hvis du vil starte på grundforløb 2 og ikke har bestået dansk og engelsk på 10. klasses-niveau (E-niveau), skal du kontakte TECHCOLLEGE og bede om en individuel samtale. 

Hvis du vil starte på en erhvervsuddannelse, skal du have mindst 02 i gennemsnitskarakter både i dansk og i matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du skal også bestå folkeskolens afgangseksamen.

Hvis det er mindre end et år siden du tog afgangsprøven i folkeskolen, skal din folkeskole eller UU-vejledningen vurdere dig uddannelsesparat.

Er du gået ud af grundskolen for mere end ½ år siden, kan du søge ind på GF2.

Så skal du:

-       Have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette gælder kun for ansøgere, som har afsluttet grundskolen i skoleåret 2016/17 eller senere)

-       Have bestået dansk og matematik.

OBS: Hvis du har en underskrevet aftale om praktikplads/en uddannelsesaftale med en virksomhed, behøver du ikke at opfylde adgangskravene. 

Du kan læse om adgangskrav på ug.dk.

 

 

Vores forventninger til dig

Vi har også nogle forventninger til dig. For at du kan få et ordentligt udbytte af undervisningen forventer vi at du kan arbejde både selvstændigt og i grupper, og at du møder i skole til tiden hver dag. At du har lyst til det og er motiveret. Vi regner med dig og din indsats. 

 

Tilmelding

Du tilmelder dig på www.optagelse.dk

undefined

Gå ind på websitet optagelse.dk og klik på den grønne knap "Søg ungdomsuddannelse"

Du kan tilmelde dig op til et halvt år inden studiestart. 

Vi gør opmærksom på at holdoprettelse kan være betinget af antallet af ansøgere.

 

Brugervejledninger

På optagelse.dk ligger der en række brugervejledninger som viser dig hvordan du søger ind på en ungdomsuddannelse. Klik her og find den vejledning som kan hjælpe dig på vej. 

 

Industriteknikeruddannelsen hører under hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. Kommer du direkte fra folkeskolen kan du med fordel vælge fagretningen: Konstruktion, produktion og biler. Vil du på EUX, er der også en EUX-version af fagretningen Konstruktion, produktion og biler.

 

 

Næste hold starter til januar

Tilmeld dig vores uddannelser

ML-Prisen 2017 til to fra TECHCOLLEGE

Joakim og Lærke modtog den prestigefyldte ML-Pris

Industritekniker i Vietnam

Jeppe tog noget af sin praktik i Vietnam - og fik god hjælp af skolen

Bliv en bedre svejser, fræser, drejer og...

Efteruddan dig på Metal