Søg

Om smedeuddannelsen

Det lærer du på smedeuddannelsen

Smedeuddannelsen handler om at bearbejde metal. At skabe noget nyttigt af metal. Du lærer at svejse, bukke og klippe, bore, fræse og dreje samt skære gevind i forskellige metaller.

Med svejsning og anden bearbejdning kommer du til at samle forskellige dele, og du monterer eller afmonterer de færdige elementer. Selv om en smed mest arbejder med metaller, har brugen af plastrør og kompositmaterialer gjort at du som smed også lærer plastsvejsning, limning osv. med de særlige krav det stiller til udstyr og faglig indsigt.

 

Brug af CNC-udstyr og CAD/CAM (computerstyrede maskiner) spiller allerede en stor rolle i faget og denne udvikling vil fortsætte. Derfor vil programmering og kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre også være en del af din uddannelse.

Desuden skal du lære at arbejde ud fra tekniske og økonomiske krav og efter de standarder og love der gælder. Du lærer at tjekke kvaliteten i produktionen og at arbejde selvstændigt og effektivt. I løbet af uddannelsen lærer du at foretage beregninger af fx dimensioner, styrke og materialeforbrug.

Her kan du se eksempler på emner, man arbejder med på smedeuddannelsen:

  • Materialeforståelse
  • Fra idé til smedeteknisk produkt
  • Afkortning og tildannelse
  • Termisk sammenføjning
  • Maskinel og manuel bearbejdning
  • Måleteknik
  • Tegningsforståelse og dokumentation
  • Montage og demontage

 

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

 

Smedeuddannelsens forløb

Uddannelsen til smed varer maks. 4 år og 6 måneder og består af et grundforløb og et hovedforløb. 

Grundforløbet (GF2) tager et halvt år - hvis du kommer lige fra 9. eller 10. klasse tager grundforløbet et helt år. Så skal du nemlig også have GF1 med en fagretning. Det oplagte valg af fagretning er Konstruktion, produktion og biler

Når du har gennemført grundforløbet, kan du gå videre på hovedforløbet til smed hvis du bl.a. har bestået følgende fag på E-niveau: dansk, engelsk, matematik og fysik på F-niveau. Som en del af Grundforløb 1 (GF1) tilbydes du undervisning i dansk og engelsk og på Grundforløb 2 (GF2) tilbydes du undervisning i matematik og fysik.

Skal du starte direkte på GF 2, anbefaler vi dig, at du har dansk og engelsk på E-niveau inden opstarten. Der kan ikke udstedes GF2-uddannelsesbevis, hvis du ikke har opfyldt alle overgangskrav. Kontakt gerne vejlederen hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

hovedforløbet skal du i praktik 37 timer om ugen i store dele af tiden. Derfor skal du finde en virksomhed som vil tage dig i lære inden du er færdig med dit grundforløb. Du kan få hjælp af praktikpladskonsulenten til at finde en virksomhed. Hvis du ikke finder en læreplads kan du søge om at komme i skolepraktik på TECHCOLLEGEs praktikcenter. Du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Denne uddannelse er en "fordelsuddannelse". Det betyder, at branchen har lovet at oprette praktikpladser til mindst 9 ud af 10 elever i hele 2019. Læs mere om fordelsuddannelser - og se hvilke 13 fordelsuddannelser, vi har på TECHCOLLEGE.

Du kan blive klejnsmed, industrirørsmed, plade- og konstruktionssmed, offshoremedarbejder, beslagssmed, karosserismed eller svejser. Vi udbyder de fleste specialer på TECHCOLLEGE.

Der er forskellige prøver i løbet af smedeuddannelsen. Den sidste kaldes svendeprøven, og når du har bestået den får du et svendebrev og er udlært smed.

Smedeelev Sebastian Lassen fra Metal College Aalborg var til DM i Skills 2015, smedeuddannelsen Tech College Aalborg.

Smedeelev Sebastian Lassen var med til Danmarksmesterskabet DM i Skills 2015.

Du kan også blive smede-EUX

Du kan vælge at tage uddannelsen, som en EUX. Det er især er en god idé hvis du gerne vil tage en videregående uddannelse bagefter. EUX-smede-uddannelsen varer lidt længere, men det er kortere end at tage smedeuddannelsen og så tage suppleringskurser bagefter. Spørg evt. vejlederen, hvis du er nysgerrig.

Talentspor

 

Elever med særlig lyst og engagement kan tage denne uddannelse på talentspor. Det betyder, at mindst 25% af uddannelsen foregår på et højere niveau end det normale. Dette kan gælde for både grundfag og uddannelsesspecifikke fag.

Talentsporet retter sig mod den elev, som har en interesse for sit fag ud over det sædvanlige. Eleven skal have ambitioner inden for sit fag og vise en høj arbejdsmoral. Eleven skal naturligvis også have et godt håndelag for det pågældende fag, og være villig til at dygtiggøre sig i alle facetter af faget.

 

For at gå på talentsporet skal man have en uddannelsesaftale, hvori der er en konsensus mellem elev og læreplads om, at eleven gennemfører uddannelsen på talentspor. Skoleperioden er den samme for elever på talentspor, og elever som ikke er på talentspor, hvilket betyder at talentsporeleven tilbringer ligeså lang tid i virksomheden som den almene EUD-elev. Det betyder også at virksomheden skal være villig til at arbejde kontinuerligt med elevens udvikling i samarbejde med TECHCOLLEGE – fx i form af en mentorordning og en god uddannelsesplan.

 

Talenteleven vil være i tæt kontakt med faglærere omkring opgaver, og eleven vil indgå i et dynamisk og inspirerende miljø, hvor eleven vil blive stimuleret og udfordret fagligt.

Få mere at vide om at blive smed

Klik her for at se, hvornår du næste gang kan starte på smedeuddannelsen.

Læs om smedeuddannelsen på ug.dk.

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på vores brochureside.

Videreuddannelse som smed

Som smed kan du fx videreuddanne dig til maskinmester. Går du med tanker om at videreuddanne dig, så tag en snak om mulighederne med din vejleder eller lærer. Du kan også selv søge oplysninger på ug.dk

TECHCOLLEGE er også en af Danmarks største udbydere af efteruddannelse og kurser for smede. Både svejsning, smedeteknik, CNC-teknik, spåntagende bearbejdning og CAD. 

Se kurserne her

Tilmeld dig en uddannelse

Vi starter næste gang den 12. august

ML-Prisen 2017 til to fra TECHCOLLEGE

Joakim og Lærke modtog den prestigefyldte ML-Pris

Industritekniker i Vietnam

Jeppe tog noget af sin praktik i Vietnam - og fik god hjælp af skolen

Bliv en bedre svejser, fræser, drejer og...

Efteruddan dig på Metal