Søg

Adgangskrav og tilmelding

Direkte fra folkeskolen - start på grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, skal du starte på Grundforløb 1 (GF1) på fagretningen Livstil og sundhed. GF1 starter altid i august.

Tilmeld dig på optagelse.dk op til et halvt år før studiestart.

Du skal have fået mindst 02 i dansk og matematik når du går ud af folkeskolen for at starte på GF1. Har du ikke det, kan vi tage dig til en optagelsesprøve.

Ikke direkte fra folkeskolen - start på grundforløb 2

Hvis du ikke kommer lige fra 9. eller 10. klasse, starter du på Grundforløb 2 (GF2). Du skal også starte på GF2, hvis du har en praktikplads (en uddannelsesaftale) i en virksomhed, inden du starter. GF2 starter i august og januar. Du skal have fået mindst 02 i dansk og matematik, når du går ud af folkeskolen for at starte på GF2.

Tilmeld dig på optagelse.dk op, og vær opmærksom på ansøgningsfristen (den kan du finde herunder).

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelser i Danmark. Der er tre måder, du kan opfylde adgangskravene på:

 • Hvis du har en praktikplads/en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du automatisk adgangskravene.

 • Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik, opfylder du som hovedregel også adgangskravene. Husk at medsende dit eksamensbevis, så vi kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du ikke længere har dine eksamenspapirer kan du få dem fra den skole, du har gået på. TECHCOLLEGE SKAL have en kopi af dit eksamensbevis fra skolen for at kunne optage dig. Ring til Office Team, hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre.

 • Du er velkommen til en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Du kan også tage et kursus, som forbereder dig til at bestå optagelsesprøven.

Frit optag og adgangsbegrænsning på frisøruddannelsen

Der er frit optag til grundforløbets første del - grundforløb 1, som du kan starte på, når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. 

Der er begrænsning på antallet af pladser på grundforløb 2, hvilket betyder, at du skal tildeles en kvoteplads, for at få lov til at blive optaget på grundforløb 2. 

Hvad er en kvoteplads?

En "kvoteplads" er en plads på grundforløbets 2. del som ikke forudsætter, at du allerede har en læreplads. Hvis du drømmer om at blive frisør, skal du søge en af vores kvotepladser – se ansøgningsfrist.

Blandt ansøgerne til kvotepladserne udvælger TECHCOLLEGE de bedst kvalificerede. Vi vælger blandt ansøgere, der kan starte direkte på grundforløbets 2. del og ansøgere, der tager eller har taget grundforløbets 1. del. 

Ved udvælgelsen af kvoteelever bliver der bl.a. lagt vægt på

 • Mobilitet (du skal være klar til at flytte efter en elevplads)
 • Studieegnethed (du skal møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen)
 • Modenhed (du skal kunne vise bl.a initiativ, selvstændighed og udvise ansvarsbevidsthed)
 • Erfaringer (erfaringer kan både være fritidsjob eller fuldtidsjob samt dine personlige kompetencer)

Hvordan søger jeg?

 • Du udfylder ansøgningsskabelonen og laver dit CV
 • Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk og vedhæfter din motiverede ansøgning samt et billede af dig selv.
 • Desuden skal du vedhæfte afgangsskolebevis fra grundskolen (du skal bevise, at du har bestået dansk og matematik i grundskolen)

CV skal indeholde:

 • Navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse
 • Foto på ansøgning
 • Hvorfor skal vi vælge netop dig?
 • Hvad er dine fritidsinteresser?
 • Hvilke fritidsjob/jobs har du haft?
 • Din skole baggrund?
 • Har du erfaring fra fagområdet?
 • Andet du gerne vil fortælle?
 • Evt. udtalelser

 

Når vi har modtaget din tilmelding og ansøgning & CV samt eksamensbeviser, vil du eventuelt blive indbudt til en ”Boot-Camp”

Hvad er en boot-camp?

Vi udvælger deltagerne til Boot-camp med udgangspunkt i de ansøgninger, vi modtager.

Vi arbejder i workshops, hvor vi laver nogle øvelser, der bl.a lægger vi vægt på kommunikation og samarbejde.

Derudover kigger vi på, om du er velsoigneret og præsentabel, serviceminded, har sans for takt og tone og er høflig og imødekommende

Ved Boot-camp udvælger de ansøgere der - ud fra en helhedsvurdering - er bedst egnet til frisøruddannelsen via en kvoteplads.

Bliver du ikke udvalgt til en  kvoteplads, vil vi opfordre dig til fortsætte med at søge læreplads. Elever med læreplads (en underskrevet aftale med en salon) er automatisk optaget på uddannelsen.

Hvis du ikke bliver udvalgt, har vi et tilbud til dig om at komme på skolen, for at høre mere om dine muligheder.

 

Tidsfrister for ansøgning til en kvoteplads med start den 12. august 2019

28. maj. kl. 8.00    

Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser

11. juni. kl. 16-20

Boot-camp / informationsaften (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt hvis du vil videre i forløbet)

17. juni 2019

Du får besked på om du er optaget på en kvoteplads

20. juni 2019

Du skal give besked på, om du ønsker gøre brug af din kvoteplads (Såfremt vi ikke har din accept rettidigt, frasiger du dig din kvoteplads.

24. juni 2019 Kl. 15-30 – 16.30

"Plan B-møde" - Informationsmøde om praktikpladssøgning for elever, der ikke er optaget på en kvoteplads.

 

 

 

Uddannelsesgaranti

Når du er kommet ind på en kvoteplads, er der i udgangspunktet uddannelsesgaranti. For at du kan være sikker på, at uddannelsesgarantien gælder for dig, skal du i hele uddannelsesforløbet være aktivt søgende (dvs. kunne dokumentere på skrift, at du hele tiden søger praktikpladser, at du er egnet og engageret, og at du er villig til at tage en læreplads i hele landet).

Skolens praktikpladskonsulenter giver gerne råd og vejledning, og de hjælper dig og virksomheden med alt det praktiske, når der skal indgås en uddannelsesaftale.

 

Tilmeld dig en uddannelse

Vi starter næste gang den 12. august

Book tid til frisør eller kosmetiker

Eleverne på Style & Wellness har altid brug for modeller at øve sig på

Danmarks bedste frisørelever

Rie vandt og Ditte blev nr. to ved DM i Skills 2015 - Se filmen!

Danmarks bedste kosmetiker

Søsser vandt DM i Skills 2015 - Se filmen!