Søg

Adgangskrav og tilmelding

Direkte fra folkeskolen - start på grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, skal du starte på Grundforløb 1 (GF1) på fagretningen Livsstil og sundhed. GF1 starter altid i august.

Tilmeld dig på optagelse.dk op til et halvt år før studiestart.

Du skal have fået mindst 02 i dansk og matematik når du går ud af folkeskolen for at starte på GF1. Har du ikke det, kan vi tage dig til en optagelsesprøve.

Ikke direkte fra folkeskolen - start på grundforløb 2

Hvis du ikke kommer lige fra 9. eller 10. klasse, starter du på Grundforløb 2 (GF2). Du skal også starte på GF2, hvis du har en praktikplads (en uddannelsesaftale) i en virksomhed, inden du starter.  Du skal have fået mindst 02 i dansk og matematik, når du går ud af folkeskolen for at starte på GF2.

GF2 starter i august og januar.

Tilmeld dig på optagelse.dk op til et halvt år før uddannelsen starter.

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelser i Danmark. Der er tre måder, du kan opfylde adgangskravene på:

 • Hvis du har en praktikplads/en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du automatisk adgangskravene.

 • Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse med mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik, opfylder du som hovedregel også adgangskravene. Husk at medsende dit eksamensbevis, så vi kan tilmelde dig uddannelsen. Hvis du ikke længere har dine eksamenspapirer, kan du få dem fra den skole, du har gået på. TECHCOLLEGE SKAL have en kopi af dit eksamensbevis fra skolen for at kunne optage dig. Ring til Office Team, hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre.

 • Du er velkommen til en optagelsesprøve, hvis du ikke opfylder adgangskravene. Du kan også tage et kursus, som forbereder dig til at bestå optagelsesprøven.

 

Kosmetikeruddannelsens grundforløb 2. del

Kommer du ikke direkte fra folkeskolen eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse senere end 14 for måneder siden, skal du starte på grundforløbets 2. del - og her er der dimensionering på kosmetikeruddannelsen. Tilmelder du dig en uddannelse med dimensionering, må vi ikke optage alle ansøgere – med mindre du allerede har fundet en læreplads. 

Kontakt vores uddannelses- og erhvervsvejleder for at høre mere om, hvordan du kan søge om en plads på kosmetikeruddannelsen, dvs. at blive optaget uden at have en læreplads fra starten.

Blandt ansøgerne til uddannelsen vælger TECHCOLLEGE de ansøgere, der kan starte direkte på grundforløbets 2. del.

 

Hvordan søger jeg?

 • Du udfylder ansøgningsskabelon og laver dit CV – du finder ansøgningsskabelon her
 • Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk og vedhæfter ansøgning og CV samt et billede af dig selv.
 • Du skal desuden vedhæfte afgangsskolebevis fra grundskolen (du skal bevise, at du har bestået dansk og matematik i grundskolen)

CV skal indeholde:

 • Navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse
 • Foto
 • Hvad er dine fritidsinteresser?
 • Hvilke fritidsjob/jobs har du haft?
 • Din skole-/ uddannelsesbaggrund?
 • Har du erfaring fra fagområdet?
 • Evt. udtalelser

Når vi har modtaget din tilmelding, ansøgning & CV samt eksamensbeviser, vil du blive indbudt til en ”Boot-Camp”.
  

Hvad er en Boot-camp?

På Boot-camp vil du b.la. høre lidt om kosmetikeruddannelsen, få en samtale med vores undervisere og lave nogle øvelser, hvor vi lægger vægt på kommunikation og samarbejde.

Efter Boot-camp vælges de ansøgere der - ud fra en helhedsvurdering - er bedst egnet til kosmetikeruddannelsen.

Ved helhedsvurderingen bliver der b.la. lagt vægt på:

 • Mobilitet (Er du klar til at flytte eller rejse langt efter en elevplads?)
 • Studieegnethed (Kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen?)
 • Modenhed (Hvordan viser du initiativ, selvstændighed og ansvarsbevidsthed mv.?)
 • Erfaringer (Hvilke erfaringer har du ift. frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
 • Personlige kompetencer (fleksibilitet, team player, kan have mange bolde i luften)
 • Det er en fordel, at du at kompetencer til at kunne begå sig mundtligt på en dansksproget arbejdsplads

Bliver du ikke optaget på uddannelsen, vil vi opfordre dig til fortsætte med at søge læreplads. Elever med læreplads (en underskrevet aftale med en klinik) er automatisk optaget på uddannelsen.

Vi har desuden et tilbud til dig, om at komme på skolen, for at høre mere om dine andre muligheder (se dato på nedenstående tidsplan under plan B-møde).   

   

Tidsfrister for kosmetiker-kvoteplads med start den 20. januar 2020

19. november kl 23.59    
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser

9. december. kl. 13-16
Boot-camp (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt)

16. december 2019
Du får besked på om du er optaget på en kvoteplads

18. december 2019    
Du skal give besked på, om du ønsker gøre brug af din plads (Såfremt vi ikke har din accept rettidigt, frasiger du dig din plads og vi giver den til en anden)

8. januar 2020 Kl. 15-30 – 16.30
"Plan B-møde" - Informationsmøde om praktikpladssøgning for elever, der ikke er optaget på uddannelsen. 

 

Uddannelsesgaranti

Når du er kommet ind på uddannelsen, er der i udgangspunktet uddannelsesgaranti, hvilket betyder at uddannelsen tilbydes med skolepraktik. For at du kan være sikker på, at uddannelsesgarantien gælder for dig, skal du i hele uddannelsesforløbet være aktivt søgende (dvs. kunne dokumentere på skrift, at du hele tiden søger praktikpladser, at du er egnet og engageret, og at du er villig til at tage en læreplads i hele landet).

Skolens praktikpladskonsulenter giver gerne råd og vejledning, og de hjælper dig og virksomheden med alt det praktiske, når der skal indgås en uddannelsesaftale.

 

Ring eller skriv til praktikpladskonsulenten:

profileimage
Dorthe Haaning
Praktikpladskonsulent
+45 2526 6967
Kosmetiker
Frisør
Tandklinikassistent

 

Eller kontakt en vejleder:

profileimage
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Studie- og infocenter
+45 7250 5917
+45 2526 6917
TECHCOLLEGE
Kosmetiker
Tandklinikassistent
EUV
Frisør
Livsstil og sundhed
Vvs-energi
Bygningsmaler
 

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Åbent Hus

Besøg alle vores uddannelser den 16. november kl. 10-13

Book tid til frisør eller kosmetiker

Eleverne på Style & Wellness har altid brug for modeller at øve sig på

Danmarks bedste frisørelever

Rie vandt og Ditte blev nr. to ved DM i Skills 2015 - Se filmen!