Søg

Om uddannelsen

Industrioperatøruddannelsens forløb

Vil du være faglært industrioperatør varer det maks. 15 måneder. Uddannelsen udgøres af et grundforløb (GF2) og et hovedforløb. 

Mange industrioperatørelever har allerede tilknytning til en virksomhed, hvor de kan tage deres praktik på hovedforløbet. Har du ikke det, skal du finde en virksomhed, der kan tage dig i lære. På hovedforløbet skal du nemlig være skiftevis på skolen og ude i praktik i en virksomhed. Er du ledig kan du også starte på uddannelsen og skolen vil hjælpe dig med at få kontakt til virksomheder, hvor du kan søge praktikplads. Finder du ikke en praktikplads, kan du søge en plads i TECHCOLLEGE Praktikcenter.

I løbet af uddannelsen er der nogle prøver. En af dem hedder svendeprøven, og når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært industrioperatør.

Du kan nu søge job som industrioperatør på fx en fabrik, industrivirksomhed, elforsyning, et rensningsanlæg eller byggefirma. Hvis du arbejder som ufaglært i en produktionsvirksomhed, kan du få papir på dine kompetencer med denne uddannelse.

Se startdatoer for industrioperatøruddannelsen.

Se vores brochure om uddannelser på TECHCOLLEGE på vores brochureside.

Læs om industrioperatøruddannelsen på ug.dk

 

Denne uddannelse er en "fordelsuddannelse". Det betyder, at branchen har lovet at oprette praktikpladser til mindst 9 ud af 10 elever i hele 2019. Læs mere om fordelsuddannelser - og se hvilke 13 fordelsuddannelser, vi har på TECHCOLLEGE.

Det lærer du på industrioperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen handler om at betjene og overvåge computerstyrede produktionsanlæg i industrivirksomheder. Det indebærer at kunne finde fejl og reparere anlæggene, men også at kontrollere kvaliteten af produkterne og planlægge produktionen. Du skal kende miljø- og sikkerhedsbestemmelser og regler for hygiejne og kvalitetskontrol. Som industrioperatør skal du også vide, hvordan man arbejder på en virksomheds lager med pakning og andet lagerarbejde. Det er alt sammen noget, du beskæftiger dig med på uddannelsen.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på industrioperatøruddannelsen:

 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Styring, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse
 • Engelsk
 • Arbejdsorganisering
 • LEAN
 • It, sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Måleteknik
 • Robotteknik
 • Lager og logistik
 • Procesregulering
 • Instrumentering og kalibrering

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

 undefined

Videreuddannelse efter industrioperatøruddannelsen

Går du med tanker om at videreuddanne dig, så tag en snak med din vejleder eller lærer. De kan fortælle dig mere om dine muligheder. Du kan også selv søge på ug.dk.

Start på TECHCOLLEGE den 20. januar

Se hvilke uddannelser, du kan søge ind på

Åbent Hus

Besøg alle vores uddannelser den 16. november kl. 10-13

LAN-party på Technology

Udklædte lærere, pizza, cola, over 80 elever og 26 timer - Se filmen!

Fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!