Digital media

Denne side er lavet specifikt med henblik på mestre, der vil ansætte en digital media-elev fra TECHCOLLEGE - eller allerede har én. Her er relevante links, men finder du ikke hjælp, kan du altid kontakte vores support-team på 7250 5775.

Marianne Bang Poulsen
Praktikpladskonsulent

Ansættelse og vilkår

Praktikservice giver hjælp til at finde din næste lærling

Praktikpladsen.dk er et godt sted at søge efter elever

Godkendelse til at have elever

Blanketter til uddannelsesaftaler

Overenskomst på uddannelsesområdet 

Fagligt udvalg

   

Praktiktiden

Ferieregler 

Lønrefusion og befordring 

Særligt om voksenlærlinge (over 25 år)   

    

Samarbejdet med TECHCOLLEGE

Skolehjem 

Praktik i udlandet

Brochurer fra TECHCOLLEGE

Hovedforløbet på uddannelsen tilbydes ikke på TECHCOLLEGE, men eleven fortsætter på Viden Djurs.