Elevplan

www.elevplan.dk finder din virksomhed:

  • Overblik over dine elevers uddannelsesforløb.
  • Overblik over de specialefag, som din elev kan vælge imellem.
  • Elevens uddannelsesplan og skolens undervisningsplan.
  • Oversigt over de praktikmål, som virksomheden skal sikre, at eleven får oplæring i.
  • En elektronisk samarbejdsplatform for virksomhed, skole og elev, der er tilgængelig via samtlige pc’er med internetadgang.
  • Overblik over fravær under skoleophold.

Elevplan giver et større overblik over indholdet i erhvervsuddannelserne, så virksomhederne på tæt hold kan følge fremdriften i elevens uddannelse. Det giver mulighed for et bedre samspil mellem virksomhed, skole og elev og kan bidrage til et kvalitetsløft i erhvervsuddannelserne.

De faglige udvalg, som tilrettelægger indholdet af erhvervsuddannelserne, lægger løbende målene for praktikoplæring ind i Elevplan. Dermed vil sammenhængen imellem skole- og praktikperioder blive styrket og synliggjort yderligere.

Elevplan stilles gratis til rådighed for virksomhederne i Danmark.

Læs mere i vores brochurer på brochuresiden.