Søg

Elevplan

www.elevplan.dk finder din virksomhed:

  • Overblik over dine elevers uddannelsesforløb.
  • Overblik over de specialefag, som din elev kan vælge imellem.
  • Elevens uddannelsesplan og skolens undervisningsplan.
  • Oversigt over de praktikmål, som virksomheden skal sikre, at eleven får oplæring i.
  • En elektronisk samarbejdsplatform for virksomhed, skole og elev, der er tilgængelig via samtlige pc’er med internetadgang.
  • Overblik over fravær under skoleophold.

Elevplan giver et større overblik over indholdet i erhvervsuddannelserne, så virksomhederne på tæt hold kan følge fremdriften i elevens uddannelse. Det giver mulighed for et bedre samspil mellem virksomhed, skole og elev og kan bidrage til et kvalitetsløft i erhvervsuddannelserne.

De faglige udvalg, som tilrettelægger indholdet af erhvervsuddannelserne, lægger løbende målene for praktikoplæring ind i Elevplan. Dermed vil sammenhængen imellem skole- og praktikperioder blive styrket og synliggjort yderligere.

Elevplan stilles gratis til rådighed for virksomhederne i Danmark.

Læs mere i vores brochurer på brochuresiden.

 

 

Tilmeld dig en uddannelse

Har du fortrudt, at du ikke søgte ind til august, så se her!

Mangler du en elev eller en lærling?

Ring til vores support-team på 7250 5775 fra kl. 7.00

Book tid til frisør eller kosmetiker

Eleverne på Style & Wellness har altid brug for modeller at øve sig på