Søg

Hvad koster det?

Eleven skal i hele uddannelsesaftalens varighed have løn efter overenskomsten. Løntrin beregnes baglæns fra udlæringsdatoen. 

Lønrefusion fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)
Når en elev skal på skoleophold, yder AUB uddannelsesbidrag til din virksomhed og tilskud til befordringsudgifter. Kontakt skolens praktikpladskonsulenter for yderligere information om lønforhold, refusion, voksenlærlinge mv. Se evt. www.virk.dk for yderligere information.

Hvis eleven er over 25 år vil der evt. være mulighed for voksenlærlingetilskud fra dit lokale jobcenter.Voksenlærlinge
Hvis eleven er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse, kan der laves et voksenlærlingeforhold. Det betyder reelt ikke noget for uddannelsen, bortset fra at eleven har mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring. Desuden er der muligheder for højere lønrefusion og tilskud i praktiktiden.

Der er især to ting, I som virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af elever over 25 år:
  • Når du uddanner voksenlærlinge kan lønnen være højere, men du får automatisk besked om en højere lønrefusion fra AUB. 
  • Derudover er der særlige tilskud til voksenlærlinge inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft / få elever i skolepraktik. Tilskuddet er på 30 eller 40 kr. / time i praktikperioderne.

Betingelserne for at få tilskud er:

  • Eleven skal være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
  • Uddannelsen skal være på den positivliste Beskæftigelsesregionen sender ud. Den aktuelle positivliste for Nordjylland fås hos praktikpladskonsulenterne. 
  • Arbejdsgiveren skal betale en løn der mindst svarer til den laveste løn en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område.
  • Ansøgning om tilskud skal indsendes senest 1 måned efter at uddannelsesaftalen er indgået.
  • Ansøgningen sendes til jobcentret i den kommune hvor din virksomhed ligger.
  • Ansøgningsskema fås hos jobcentret.

 

Tilmeld dig en uddannelse

Har du fortrudt, at du ikke søgte ind til august, så se her!

Mangler du en elev eller en lærling?

Ring til vores support-team på 7250 5775 fra kl. 7.00

Book tid til frisør eller kosmetiker

Eleverne på Style & Wellness har altid brug for modeller at øve sig på