Søg

Til virksomheder

Tag en elev i lære
Giv din virksomhed fordelen af at have unge kræfter i huset! Tager du en elev i lære, er du samtidig med til at uddanne din branches fremtidige arbejdskraft – og det er vigtigt.

Du kan læse mere på Arbejdsgivernes UddannelsesBidrags hjemmeside.

Vi klarer papirarbejdet!
For at ansætte en elev eller lærling er der en række procedurer, som alle virksomheder skal igennem. Skolen har tilknyttet praktikpladskonsulenter, som kan hjælpe din virksomhed gennem alle faserne – og hjælpe med at finde den helt rigtige elev til netop jer. Bare ring!

Efteruddannelse til medarbejdere
På Tech College Aalborg tilbyder vi en lang række faglige kurser, så dine medarbejdere kan blive opkvalificeret. Kurserne foregår oftest på Tech College Aalborg, men vi er altid parat til at henlægge undervisningen til jeres arbejdsplads, hvis det passer jer bedre. Kontakt uddannelseskonsulenten for det relevante fag.

Forberedende voksenundervisning (FVU)
Læse- og regneundervisning til medarbejdere er ved at blive mere og mere populært, for dygtige medarbejdere laver færre fejl. Læse- og regneundervisningen er gratis for alle voksne, og undervisningen kan foregå enten på Tech College Aalborg eller ude i jeres virksomhed. Kontakt en FVU-konsulent eller læs mere.

Hent inspiration ude fra den store verden med PIU
PIU-ordningen giver dig mulighed for at sende din elev i praktik i udlandet og få ham/hende dygtigere hjem. Gennem udstationering i f.eks. nogle måneder af læretiden kan du via din elev få ny viden, kompetence og inspiration til den videre udvikling af virksomheden. Eleven får en bredere uddannelse, og langt de fleste omkostninger ved udstationeringen dækkes af AUB. Kontakt en international koordinator eller
læs mere her.

Seneste nyt

Åbent Hus med mange besøgende

EUD-reformen

Se hvad reformen betyder for vores skole og nye elever fra august 2015

Billedgalleri

Se billeder med vores 20 dygtige elever fra DM i Skills 2015

Praktikcenter Tech College Aalborg

Nogle fag tilbyder skolepraktik mens du leder efter en praktikplads