Søg

National svejsekoordinator

Uddannelsen til National Svejsekoordinator

Uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator er et attraktivt tilbud til de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter i stål eller aluminium, og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-1. Forløbet henvender sig til alle, der arbejder inden for metalbranchen i forhold til bygningsreglementet BR18 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejsekoordination. 

Du kan finde vores brochure med med uddybende information om uddannelsen til National Svejsekoordinator på brochuresiden

Kontakt vores konsulent for mere information:

profileimage
Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
+45 7250 5252
+45 2526 6238

 

Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator er udviklet af TECHCOLLEGE og indeholder otte undervisningsmoduler, som er opbygget af AMU-mål, med en samlet varighed på ialt 28 dage. Der udstedes AMU-bevis for hvert gennemført AMU-mål. Ved gennemførelsen af hele uddannelsesforløbet opnår du viden om kvalitetsstyring, svejsekoordination og "vejen" frem til CE-mærkning. Ved gennemførelsen af hele uddannelsesforløbet på TECHCOLLEGE, udsteder skolen afsluttende diplom samt uddannelsesbeviser på dansk og engelsk. Det anbefales at tage modulerne i rækkefølge, men alle modulerne kan også tages som enkeltmoduler, såfremt det kun er enkelte moduler som ønskes.

 

TECHCOLLEGE udbyder også supplerende kurser

  • Ajourføring af svejsekoordineringskompetencer
  • CAD understøttet beregning og dimensionering
  • Audit kvalitetssikring stålproducerende virksomheder
  • Svejser og CE-mærket bygnignsstål
  • Egenkontrol af svejsearbejde og svejseprocedurer

TECHCOLLEGE udbyder også brush-up-kurser

  • Flammeretning af konstruktionsstål
  • Udarbejdelse af WPS