Flere godkendte elektrikervirksomheder

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Vi vil iværksætte en indsats, som skal skabe nye markeder. Ved en segmentering af virksomheder, som ikke er godkendt til at uddanne elektrikere, men som ansætter elektrikere, vil vi synliggøre det uudnyttede lærepladspotentiale, som vi ved, der er til stede i branchen.

Segmenteringen skal danne grundlag for en besøgskampagne, der gerne skal resultere i flere ny-godkendelser af virksomheder uden for installationsbranchen.

Brancherne er: fiberbranchen, databranchen, alarmbranchen samt industrivirksomheder.

HVEM STÅR BAG?

Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) har tildelt midlerne fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag (Trepartsmidler).  

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Elektriker

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 126.600 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 126.600 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.11.2021 – 15.04.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Indledningsvist igangsættes en segmentering af relevante virksomheder. Efterfølgende igangsættes en besøgskampagne, hvor den pågældende lærepladskonsulent besøger virksomheder, der har tilkendegivet ønske om besøg. Forventningen er, at konsulenten besøger 20 virksomheder med det formål at få virksomheden godkendt til at have lærlinge.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

  • Der skal aflægges besøg hos 20 virksomheder.
  • Tilsagn fra 10 nye virksomheder, som ønsker godkendelse til at have lærling(e).
  • 5 virksomheder har underskrevet en uddannelsesaftale med en lærling senest 2 måneder efter godkendelse.

KONTAKT

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling