Kvalitetsrapporter

 
Drenge på smedeuddannelse i Aalborg

Rapporter om AMU

På TECHCOLLEGEs er vi optaget af at udvikle kvaliteten af vores AMU-kurser, så vores efteruddannelse bliver kendetegnet af høj faglig kvalitet. Derfor evaluerer vi tilfredsheden med undervisningen ved hjælp af AMUkvalitet, som er Undervisningsministeriets fælles system til at måle kvalitetsudviklingen på arbejdsmarkedsuddannelserne. Læs mere om VisKvalitet og se skolens resultater på www.amukvalitet.dk.