Arbejdsmarkedsparathed

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale i ’arbejdsmarkedsparathed’ (PDF)
Dette materiale stammer fra EU Socialfondsprojektet Den Erhvervsfaglige Vej til Succes (DEVS) og kan bruges som opslagshæfte eller temabaseret undervisning. 

Opgaverne er udformet til selvstændigt arbejde og 2-mandsgrupper.

 

Arbejdsmarkedsparathed (Moodle-rum)
Under skolens deltagelse i EU Socialfondsprojektet Den Erhvervsfaglige Vej til Succes blev dette forløb udarbejdet i forbindelse med arbejdsmarkedsparathedsundervisningen.

Materialet er til fri afbenyttelse og kan kopieres til eget Moodle-rum.

Forløbet er delt op i temaer, som man enten kan køre over én samlet dag eller fordele ud over flere dage. Det er muligt at fravælge/usynliggøre opgaver, som man ikke ønsker at benytte sig af, men vær opmærksom på, at nogle opgaver henviser til tidligere.

Opgaverne er udformet til et mix af selvstændigt og gruppearbejde.

Under hvert tema ligger der en introduktionsvideo, som underviser og/eller elever kan se for at få et samlet indblik i, hvad forløbet dækker over og hvordan opgaver skal løses. (Videoerne er optaget under corona-nedlukningen i 2020, hvor praktikugen blev afholdt virtuel med undervisning i det samlede materiale til Arbejdsmarkedsparathed).