STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Målet med STEM-projektet er dels at øge antallet af elever fra grundskolen, der vælger en STEM-erhvervsuddannelse, og dels at understøtte ufaglærte i at blive faglærte samt faglærte i at tage en kort videregående STEM-uddannelse.

Disse to målsætninger tænkes sammen i projektet, så ved at fokusere på og udvikle virksomhedernes forståelse for værdien i STEM-uddannelser kan det sikre en positiv spiral med efterspørgsel og interesse.

For at nå projektet målsætninger skal projektet igangsætte en lang række aktiviteter, der er spredt ud på fire hovedindsatsområder:

 • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
 • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
 • Oprettelse af flere praktikpladser
 • Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

HVEM STÅR BAG?

Erhvervsskolen Mercantec, Midtjylland, er operatør på projektet, der støttes med 43 mio. kr. fra EU i perioden 2019-2021. De tre midtjyske erhvervsskoler støttes med tre mio. kr. af Region Midtjylland. De to sjællandske skoler støttes med tre mio. kr. af Region Sjælland.

Deltagende erhvervsskoler i projekter er:
TECHCOLLEGE, Region Nordjylland (leadpartner)
Tradium, Region Midtjylland
Learnmark, Region Midtjylland
Mercantec, Region Midtjylland (leadpartner)
EUC Syd, Region Syddanmark (leadpartner)
Syddansk Erhvervsskole, Region Syddanmark
ZBC, Region Sjælland (leadpartner)
Roskilde Tekniske Skole, Region Sjælland

Professionshøjskolen København, DCUM, Fremstillingsindustrien og DA er tværgående partnere i projektet.
Derudover er der en række partnere: AMK Midt Nord, EA Sjælland og der knyttes løbende partnere til projektet.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

STEM-uddannelserne på TECHCOLLEGE:

 • Murer
 • Elektriker
 • Tømrer
 • Smed
 • Industritekniker
 • Automatik og proces
 • Datatekniker
 • IT, web og medier

Øvrige deltagere:

 • Praktikcenter
 • Vejledning
 • Brobygning
 • Kommunikation

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 43 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond

Projektperiode: 2019 – 30.06-2022

Relevante links: https://www.stem-vejen.dk

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Aktiviteter internt på TECHCOLLEGE under hver hovedaktivitet

Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser:

 • Faglig Brobygning
 • Virtuel Brobygning
 • DM i flisemurer
 • Piger vejleder piger
 • Lær at programmere en maskine
 • Væk robotterne til live
 • Construction i folkeskolen

Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer:

 • Designproces i matematik
 • Kooperativ Læring
 • Talentfabrikken
 • Virtuel Virksomhed
 • Big Data
 • Curious
 • STEM-Karrierevejledning
 • Den Digitale Tømrer

Oprettelse af flere praktikpladser:

 • Teknologidag
 • Opsøgende arbejde om nye praktikpladser 

Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne:

 • Teknologidag
 • Kompetencer inden for STEM
 • Ledige med STEM-kompetencer
 • Ledige i uddannelse som webudvikler

NYHEDER