Tandklinikassistent

 

Uddannelsesstart og tilmeldingsfrist

Startdato 08.08.22 (ansøgningsfrist: 24.07.22)
Startdato 13.01.23 (ansøgningsfrist: 01.01.23)

Som tandklinikassistent er din primære opgave at assistere tandlægen og sørge for, at dine patienter føler sig velinformerede og trygge. Du skal kunne lide at arbejde tæt på andre mennesker og have lyst til at give dine patienter en god oplevelse – lige fra modtagelsen i venteværelset.

Start på tandklinikassistent-uddannelsen

Uddannelsens varighed:
Maks. 3½ år.

Sted: 
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.

Det lærer du som tandklinikassistent-elev

På tandklinikassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er vigtigt for at kunne forstå tandlægens arbejde og yde den bedste assistance, fx ved kirurgiske indgreb. Du lærer at hjælpe tandlægen med at klargøre de forskellige redskaber, skifte rense og slibe udstyr og klargøre fyldningsmateriale. Røntgenbilleder hører også til tandklinikassistentens arbejdsopgaver. Herudover lærer du at vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost og forebyggelse af tandsygdomme, og du får en grundlæggende oplæring i at føre og holde styr på journaler og fakturaer, bestille materialer hjem, indkalde patienter til undersøgelse, passe telefonen og tage imod patienterne. Derfor indgår der i høj grad boglige fag på uddannelsen.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på tandklinikassistentuddannelsen:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Grundlæggende klinikadministration
 • Hygiejne
 • Førstehjælp
 • Odontologisk patologi og klinik
 • Protetik
 • Profylakse
 • Radiologi
 • Psykologi
 • Naturfag

Tandklinikassistentelever skal i forbindelse med deres hovedforløb vælge minimum 2 ugers valgfri specialefag

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på tandklinikassistentuddannelsen to gange om året.

Skoleoplæring

Finder du ikke en praktikplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik i Praktikcentret på Institut for Odontologi og Oral Sundhed i Aarhus.

Videreuddannelse efter tandklinikassistentuddannelsen

Som tandklinikassistent kan du videreuddanne dig på flere måder. Du kan læse mere på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du have mere information om adgangskrav og tilmelding, kan du læse her.

Tidsfrister for tandklinikassistent med start den 8. august 2022

24. juli 2022 kl. 12.00 
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt CV og eksamensbeviser. Søg meget gerne tidligere.

16. juni 2022 kl. 17.00 (OBS: Dette møde ligger inden ansøgningsfristen)
Virtuelt informationsmøde for dem, der allerede har søgt ind. Klik her for at deltage i mødet

20. juni 2022
Samtaler for ansøgere der har søgt inden 16. juni (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt hvis du vil videre i forløbet)
Ansøgere der søger efter 16. juni vil løbende blive indkaldt til en obligatorisk optagelsessamtale

24. juni 2022
Du får besked om du er optaget på uddannelsen.

28. juni 2022 2022 Kl. 15.30 – 16.30
"Plan B-møde" - Informationsmøde om praktikpladssøgning for elever, der ikke er optaget på uddannelsen.

Kontakt

Du er velkommen til at stille spørgsmål om uddannelsen til tandklinikassistent.
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Dorthe Haaning
Lærepladskonsulent
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Mette Dahl Sørensen
Uddannelsessekretær

Lærere på tandklinikassistent

TECHCOLLEGE var vært ved FremKom-konference

Mandag lagde flexhallen på Øster Uttrup Vej gulv til andet end tømrer-projekter. Her var TECHCOLLEGE nemlig vært for FremKom4 oplandskonference; en konference baseret på den nyligt udgivne FremKom4-rapport, men med fokus på Aalborg Kommune.

Ledelsen

Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Ditte i en halv time.

Book et online møde her