Tandklinikassistent

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Startdato 12.08.24 (ansøgningsfrist: 28.07.24)
Startdato 20.01.25 (ansøgningsfrist: 05.01.25)

Som tandklinikassistent er din primære opgave at assistere tandlægen og sørge for, at dine patienter føler sig velinformerede og trygge. Du skal kunne lide at arbejde tæt på andre mennesker og have lyst til at give dine patienter en god oplevelse – lige fra modtagelsen i venteværelset.

Start på tandklinikassistent-uddannelsen

Uddannelsens varighed:
Maks. 3½ år.

Sted: 
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.

Det lærer du som tandklinikassistent-elev

På tandklinikassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er vigtigt for at kunne forstå tandlægens arbejde og yde den bedste assistance, fx ved kirurgiske indgreb.

Som tandklinikassistent får du hverdagen på en tandklinik til at hænge sammen. Du hjælper tandlægen, men kan også selv udføre behandlinger og rådgive patienter om fx tandbørstning og sund kost. Røntgenbilleder hører også til en af tandklinikassistentens arbejdsopgaver. Du får en grundlæggende oplæring i at føre og holde styr på journaler og regninger, varebestilling samt de arbejdsopgaver, der hører til indkald af patienterne. Derfor indgår der i høj grad boglige fag på uddannelsen.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og oplæring i en tandklinik. Tandklinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og besidde evne til samarbejde og kommunikation. 

Tandklinikassistenter får arbejde på private tandklinikker eller i den kommunale tandpleje.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på tandklinikassistentuddannelsen:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Grundlæggende klinikadministration
 • Hygiejne
 • Førstehjælp
 • Odontologisk patologi og klinik
 • Protetik
 • Profylakse
 • Radiologi
 • Psykologi
 • Naturfag

Tandklinikassistentelever skal i forbindelse med deres hovedforløb vælge minimum 2 ugers valgfri specialefag

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan og se også billeder af vores svendehold.

 

Tidsfrister for tandklinikassistent med start den 12. august 2024

24. juni 2024
Informationsmøde og samtaler for ansøgere der har søgt inden 21. juni (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt, hvis du vil videre i forløbet)
Ansøgere der søger efter 21. juni, vil løbende blive indkaldt til en obligatoriske optagelsessamtale.

27. juni 2024

Hvis du har søgt inden d. 21. juni får besked på om du er optaget på uddannelsen.

28. juli 2024 kl. 12.00
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser.

Hvis det er mere end et halvt år siden, du gik ud af folkeskolen, kan du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på tandklinikassistentuddannelsen to gange om året.

Skoleoplæring

Finder du ikke en praktikplads, kan du fortsætte din uddannelse på Skolen for klinikassistenter og tandplejere på Københavns Universitet.

Videreuddannelse efter tandklinikassistentuddannelsen

Som tandklinikassistent kan du videreuddanne dig på flere måder. Du kan læse mere på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du have mere information om adgangskrav og tilmelding, kan du læse her.

Tidsfrister for tandklinikassistent med start den 19. januar 2024

18. december 2023
Informationsmøde og samtaler for ansøgere der har søgt inden 14. december (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt, hvis du vil videre i forløbet)
Ansøgere der søger efter 14. december, vil løbende blive indkaldt til en obligatoriske optagelsessamtale.

22. december 2023 kl. 12.00
Du får besked på om du er optaget på uddannelsen.

7. januar 2024 kl. 12.00
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt eksamensbeviser inkl. folkeskolens afgangsbevis. Når vi har modtaget din tilmelding, vil du få tilsendt en opgave via e-Boks.

Kontakt

Du er velkommen til at stille spørgsmål om uddannelsen til tandklinikassistent.
Nina Deleuran Michelsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Dorthe Haaning
Virksomhedskonsulent
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Mette Dahl Kruse
Uddannelsessekretær

Lærere på tandklinikassistent

Jette Birkeholm
Faglærer
Kristine Derry
Faglærer
Marianne Krag
Faglærer
Mette Rye Müller
Faglærer
Sabina Schütz Skovgaard
Faglærer

Ledelsen

Pia Susanne Jørgensen
Uddannelseschef