Tandklinikassistent

 

Uddannelsesstart og tilmeldingsfrist

Startdato 09.08.21 (ansøgningsfrist: 25.07.21)
Startdato 17.01.22 (ansøgningsfrist: 02.01.22)

Som tandklinikassistent er din primære opgave at assistere tandlægen og sørge for, at dine patienter føler sig velinformerede og trygge. Du skal kunne lide at arbejde tæt på andre mennesker og have lyst til at give dine patienter en god oplevelse – lige fra modtagelsen i venteværelset.

Start på tandklinikassistent-uddannelsen

Uddannelsens varighed:
Maks. 3½ år.

Sted: 
Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg.

Det lærer du som tandklinikassistent-elev

På tandklinikassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er vigtigt for at kunne forstå tandlægens arbejde og yde den bedste assistance, fx ved kirurgiske indgreb. Du lærer at hjælpe tandlægen med at klargøre de forskellige redskaber, skifte rense og slibe udstyr og klargøre fyldningsmateriale. Røntgenbilleder hører også til tandklinikassistentens arbejdsopgaver. Herudover lærer du at vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost og forebyggelse af tandsygdomme, og du får en grundlæggende oplæring i at føre og holde styr på journaler og fakturaer, bestille materialer hjem, indkalde patienter til undersøgelse, passe telefonen og tage imod patienterne. Derfor indgår der i høj grad boglige fag på uddannelsen.

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på tandklinikassistentuddannelsen:

 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Grundlæggende klinikadministration
 • Hygiejne
 • Førstehjælp
 • Odontologisk patologi og klinik
 • Protetik
 • Profylakse
 • Radiologi
 • Psykologi
 • Naturfag

Tandklinikassistentelever skal i forbindelse med deres hovedforløb vælge minimum 2 ugers valgfri specialefag

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Hvis det er mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på tandklinikassistentuddannelsen to gange om året.

Vil give børn en god tandlægeoplevelse

Louise Sloth Jensen besluttede sig for at jagte sin drøm og søgte derfor ind på tandklinikassistentuddannelsen. Her får hun mulighed for at arbejde med børn og hjælpe dem til at have en god oplevelse ved tandlægen. Samtidigt får hun den sparring og udvikling, som hun savnede i sit virke som salgsassistent. Læs mere på techcollege.dk

Skolepraktik

Finder du ikke en praktikplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik i Praktikcentret på Institut for Odontologi og Oral Sundhed i Aarhus.

Videreuddannelse efter tandklinikassistentuddannelsen

Som tandklinikassistent kan du videreuddanne dig på flere måder. Du kan læse mere på ug.dk.

Adgangskrav og tilmelding

Vil du have mere information om adgangskrav og tilmelding, kan du læse her.

Tidsfrister for tandklinikassistent med start den 9. august 2021

 

25. juli 2021 kl. 12.00 
Tilmeldingsfrist på optagelse.dk – vedlagt udfyldt ansøgningsskabelon, CV og eksamensbeviser

 

21. juni 2021 kl. 17.00
Informationsmøde – se powerpointen fra mødet her


29.
juni 2021 kl. 12-16
Samtaler for ansøgere der har søgt inden 25/6 (afsæt allerede nu datoen, der er mødepligt hvis du vil videre i forløbet)

Ansøgere der søger efter 25/6 vil løbende blive indkaldt til en obligatorisk optagelsessamtale


1. juli 2021 Kl. 15-30 – 16.30
"Plan B-møde" - Informationsmøde om praktikpladssøgning for elever, der ikke er optaget på uddannelsen.

 

Kontakt

Du er velkommen til at stille spørgsmål om uddannelsen til tandklinikassistent.
Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Dorthe Haaning
Praktikpladskonsulent
Emil Espensgaard
Uddannelsessekretær
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær

Lærere på tandklinikassistent

Jan Bach Larsen
Faglærer
Jette Birkeholm
Faglærer
Kristine Derry
Faglærer
Marianne Krag
Faglærer
Mette Rye Müller
Faglærer
Sabina Schütz Skovgaard
Faglærer

Fra skolebænk til landshold

To tidligere elever fra TECHCOLLEGE er kommet på henholdsvis tjener- og kokkelandsholdet. Hverken Per Tougaard Poulsen eller Cecilie Bunk Pedersen er dog det, man kan kalde uerfarne, når det kommer til konkurrencer.

Ledelsen

Pia Susanne Jørgensen
Uddannelsesleder
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Ditte i en halv time.

Book et online møde her