Strejke og lockout

Information til elever og kursister i forbindelse med en evt. strejke og lockout

Skal jeg i skole under strejke?
Ja, du skal i skole. Lærerne er på arbejde, så vi forventer at gennemføre undervisningen så normalt som muligt under strejken.

Skal jeg i skole under lockout?
Ja, du skal komme i skole under lockout. Lærere og elever kan ikke lockoutes, så vi vil forsøge at gennemføre undervisningen som normalt, men da andre medarbejdergrupper er omfattet af konflikten, kan det betyde, at undervisningen bliver ændret eller suspenderet, men det tager vi stilling til fra dag til dag. Hvis undervisningen bliver suspenderet, skal elever, der har en mester, som udgangspunkt møde op hos sin mester.

Hvis du går i skolepraktik skal du tilbage til praktikcenteret. Hvis din mester eller praktikcenteret bliver ramt af konflikten, får du besked, men som udgangspunkt skal du møde op hos din mester, hvis ikke du hører andet.

Elever, som ikke har en mester, bliver sendt hjem og skal følge skolens anvisninger. Du skal holde dig opdateret jævnligt og mindst 1 gang dagligt gå ind og læse nyheder på opslagstavlen i Uddata.

Når konflikten ophører, skal du omgående møde op på skolen igen.

Skal jeg komme i skolen, hvis der er blokade?
Ja, selvom der er blokade ved skolen, skal du bare bede blokadevagterne om at komme forbi for at komme ind på skolen.

Hvad hvis der ikke kører busser eller tog – får jeg så fravær? Ja, du har mødepligt og skal møde op uanset, at der ikke kører tog eller bus. Du får fravær, hvis du ikke møder op.

Hvis undervisningen bliver suspenderet, skal jeg så have undervisningen på et senere tidspunkt? Det kommer an på, hvor længe konflikten varer, men du skal forvente at læse op derhjemme.

Må jeg bo på skolehjem, selvom skolen er lukket?
Ja, du kan blive boende på skolehjemmet under konflikten, men du må forvente, at servicen ikke er helt den samme som normalt.

Skal jeg betale for skolehjem, hvis undervisningen er suspenderet og jeg vælger at tage hjem (væk fra skolehjemmet?)
Nej, du skal ikke betale for skolehjem, hvis du tjekker ud af skolehjemmet, fordi undervisningen suspenderes.

Kan jeg købe mad i kantinen? 
Vi forventer at kunne servicere elever og medarbejdere under en konflikt, men det bliver med et stærkt begrænset omfang. For en sikkerhed skyld, så tag madpakke med. 

Hvad sker der med eksamener?
Hvis vi ikke kan gennemføre al undervisning, vil svendeprøver og eksaminer blive prioriteret, så vi forventer, at de gennemføres.

Bliver der afholdt svendeprøver? 
Hvis vi ikke kan gennemføre al undervisning, vil svendeprøver og eksaminer blive prioriteret, så vi forventer, at de gennemføres.

Hvis der ikke afholdes svendeprøver, bliver min læretid så forlænget?
Det afhænger af hvornår din læretid slutter. Det afhænger af situationen, såfremt det bliver aktuelt, får du direkte besked.

Skal jeg starte på min uddannelse 9/4?
Ja, medmindre du hører andet – hold øje med vores hjemmeside.

Hvis skolen lukker, hvordan får jeg besked når skolen åbner igen?
Hold øje med opslagstavlen på Uddata og vores hjemmeside.

Hvad der sker, når konflikten slutter?
Du skal møde i skole igen første skoledag efter konflikten slutter, og følge dit skema.

Bliver mit praktiksted ramt?
Nogle praktiksteder vil blive ramt, men skolen ved ikke hvem, så det skal du spørge din mester om.

Må jeg tage mine børn med i skole, hvis jeg ikke kan få dem passet?
Nej, du må ikke tage dine børn med i skole. Hvis du udebliver fra skole pga børnepasning, får du fravær.

Information til mestre i forbindelse med en evt. strejke og lockout

Skal min elev i skole under strejke/lockout?
Ja. Lærere og elever er ikke ramt af strejke eller lockout, så vi forsøger at køre undervisningen som normalt, men da andre medarbejdergrupper (fx rengøring, pedeller og IT) er konfliktramt, kan det få konsekvenser for undervisningen. I værste fald kan undervisningen blive suspenderet.

Hvis undervisningen suspenderes, vil vi melde ud om det senest dagen før kl. 10 og eleven vil som udgangspunkt blive sendt hjem til sin mester. Hvis undervisningen suspenderes, skal eleven så have undervisningen senere?

Hvis ja, hvornår og hvordan får vi besked?
Det afhænger lidt af, hvor lang tid undervisningen bliver suspenderet. Måske sendes eleven hjem med en opgave, måske får de nogle længere skoledage efter konflikten. Det kan vi ikke svare præcist på lige nu. Mister jeg AUB, hvis eleven sendes hjem og jeg ikke har arbejde til vedkommende? Som udgangspunkt ja.Kan jeg pålægge eleven at holde ferie eller fri uden løn? Reglerne er forskellig fra uddannelse til uddannelse, så det kan vi ikke svare på. Kontakt Virk.dk

Hvad med min elev, der skal op til svendeprøve i april måned?
Vi vil gøre alt hvad vi kan for, at svendeprøver og eksaminer ikke bliver berørt, men der kan være ydre omstændigheder, der gør, at vi må aflyse. Fx manglende leverancer, censorer eller IT-udfordringer. Hvis en prøve aflyses, vil vi melde ud om aflysningen og konsekvenserne hurtigst muligt. 

Hvis undervisningen er suspenderet, hvordan får vi svar på når undervisningen genoptages?
Vi beder jer holde øje med dagspressen og vores hjemmeside, som løbende vil blive ajourført med relevant information om konflikten. Førstkommende arbejdsdag efter konfliktens afslutning skal eleverne møde på skole.


Seneste nyheder

TV2Nord: TECHCOLLEGE Skaber Rumtalenter

21-05-2024

TV2Nord fremhæver TECHCOLLEGE's rolle i at forberede elever til rumindustrien med praktiske færdigheder og teknisk ekspertise. Se mere om deres succeser og indflydelse.

6 guldmedaljer til TECHCOLLEGE ved DM i Skills 2024

20-04-2024

DM i Skills 2024 må siges at være en succes. Det blev nemlig til 6 guldmedaljer, efter alle 22 TECHCOLLEGE-deltagere havde ydet deres bedste til de mange konkurrencer.

Skorstensgaard-lærling blev værkfører fra første arbejdsdag

20-02-2024

Et job i mekanikerbranchen byder på spændende karrieremuligheder – og dét kan allerede ske inden karrieren rigtig er startet. Det kræver blot, at man gør en ekstra indsats og yder sit bedste. Og det gjorde vores tidligere elev Victor Bach Nielsen i den grad. Han er værkfører på værkstedet i Skorstensgaard Aalborg. Men for knap et halvt år siden var han stadig under uddannelse som mekanikerlærling.

Vis flere