Anlægsgartner

 

Herunder er samlet lidt information om anlægsgartneruddannelsen, og det at have en elev.

Yderligere spørgsmål vedr. elevforhold som løn, ferie, lønmæssig indplacering mv. skal stilles til den faglige organisation. 3F kan kontaktes på 70 300 300. 

Kontakt

Hjælp til, eller spørgsmål, vedr. indgåelse af uddannelsesaftale, skoleperioder m.v. kontakt venligst:

Eller kontakt skoleoplæringens Support-team på 7250 5775. Mail: praktik@techcollege.dk.

Ansættelse og vilkår

Lærepladsen.dk er et godt sted at søge efter elever og følge din nuværende lærling. Log på med virksomhedens Nem-ID.

Blanketter til uddannelsesaftaler

Lønrefusion og befordring

Anlægsgartnergrundforløbet på TECHCOLLEGE

Hovedforløb og skoleoplæring udbydes af AMU NordjyllandJordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, Roskilde Tekniske Skole og ZBC Sjælland

Uddannelsesaftaler Her kan du læse om de forskellige muligheder der er for indgåelse af en uddannelsesaftale.

Lærlingeforhold - fx løn, ferie og logbog til elever.

Forsikring til lærlinge Se nederst på siden under Forsikringsydelse.

Lærepladsgodkendelse og fornyelse

Her kan du søge om at blive godkendt til at have en lærling, eller forny en eksisterende godkendelse.

Det faglige udvalg for Anlægsgartner, Greenkeeper og Groundsman kan kontaktes på 35878787.