Trivselsfremmende Fællesskaber

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektet skydes i gang på baggrund af udfordringer COVID-19 nedlukningen har bragt med sig. Det har været svært at vedligeholde elevernes sociale og faglige fællesskaber, som har stor betydning for deres trivsel og tilhørsforhold til skolen. Derfor ønsker TECHCOLLEGE at understøtte en række mangfoldige fællesskaber for at forbedre disse forhold.

Styrkelsen af de faglige fællesskaber vil både hjælpe med at gøre sammenhængskraften blandt skolens elever bedre samt bidrage til den faglige dannelse, hvor eleverne bliver gjort klar til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. For at mindske frafald og skabe rammer for læring, vil projektet ligeledes styrke elevernes tilhørsforhold til TECHCOLLEGE gennem de sociale fællesskaber ved at sætte fokus på trivsel inden for og på tværs af hold.

HVEM STÅR BAG?

Projektet finansieres af et tilskud bevilliget af Børne- og Undervisningsministeriet – Styrelsen for undervisning og kvalitet og udføres af TECHCOLLEGE.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Målgruppe: GF1 og GF2

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 1.027.070 kr.

Projektperiode: 03.01.2022 – 30.11.2023

Vejledning om Børne og Underviningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2021

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Aktivitet 1: Studiestartsdag (sommeroptag)               
Tiltag om at skabe en social tilknytning eleverne imellem og på tværs af forskellige uddannelsesretninger og bl.a. hyre en stand-up komiker. På dagen vil der desuden blive gjort opmærksom på vores støttetilbud (trivselsmedarbejdere, mentorer, vejledere og SPS-vejledere).

Aktivitet 2: Studiestartsdag (vinteroptag)
Som Aktivitet 1.

Aktivitet 3: Torsdagstræf
Afholdelse af træf på tværs af GF1 og GF2. Et uformelt arrangement med torsdagstarteletter og en performer til tiltrækningsplaster og fælles underholdning.

Aktivitet 4: Lav mad for din SU
Kokkefaglærere vil afholde kursus, hvor man lærer at lave mad og blive inspireret af nemme og billige retter. Eleverne inviteres på tværs af uddannelser og laver mad samt spiser i små grupper på tværs.

Aktivitet 5: Fagrelevant ekskursion for industriens uddannelser
Fagrelevant studietur for vores elever fra smed, auto, industritekniker og teknisk designer.

Aktivitet 6: Elevfest
For at bidrage til det sociale studiemiljø afholdes elevfester (med bl.a. DJ og bus/transport) på tværs af grundforløb og uddannelser.

Aktivitet 7: VM i fodbold
Afholdelse af storskærmsarrangement (Danmarks VM-kvalifikationskampe + finalen). Der vil blive arrangeret en tips-konkurrence forud for hver kamp.

Aktivitet 8: Social studiestart for EUX
Særligt for GF1 EUX-elever vil vi på tværs af uddannelsesretninger invitere til en socialiseringsaften ifm. studiestart – en hyggelig overnatning med mad og drikkevarer på skolen.

Aktivitet 9: Teambuilding for fødevareuddannelserne
Særligt på vores fødevareuddannelser kæmper vi med et stort frafald. Derfor ønsker vi at gennemføre en introtur for henholdsvis GF1 og GF2-eleverne på tværs af fødevareuddannelserne. Turen skal bidrage til at ryste eleverne tættere sammen. Der vil bl.a. blive arrangeret en sheltertur med teambuilding.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Det forventes at forbedre elevernes trivsel og tilhørsforhold til skolen ved at understøtte en række mangfoldige fællesskaber ved at afholde forskelligartede arrangementer for eleverne – faglige såvel som sociale, større såvel som mindre og tværgående såvel som mere målrettede.

KONTAKT