Udbredelse af ventilationsspecialet og flere virksomhedsgodkendelser hertil

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektets mål er at opnå flere uddannelsesaftaler inden for ventilationsspecialet. For at lykkes foretages en undersøgelse af markedet i forhold til at segmentere virksomheder, der har opgaver, som relaterer sig til fagområdet og som kunne bruge en specialiseret VVS-lærling.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er bevilliget af det faglige udvalg EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat og udføres i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole.   

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • VVS-uddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 126.600 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 126.600 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.11.2021 – 15.04.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

  • Ringekampagne til relevante virksomheder.
  • Besøgskampagne, hvor den pågældende virksomhedskonsulent besøger virksomheder, der har tilkendegivet ønske om besøg via ringekampagne.
  • Virksomhedskonsulenten skal sikre nye uddannelsesaftaler på baggrund af nye godkendelser.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

  • Der skal aflægges besøg hos minimum 20-30 virksomheder
  • Der skal være indhentet tilsagn fra 10 nye virksomheder, som ønsker godkendelse til at have lærling(e).
  • 5 virksomheder skal have underskrevet uddannelsesaftale senest 2 måneder efter godkendelse.