Udbredelse af ventilationsspecialet (videreførelse af tidligere projekt)

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Dette er en videreførelse af projekt Udbredelse af ventilationsspecialet og flere virksomhedsgodkendelser hertil, som blev bevilliget i 2021-puljen til lærepladsunderstøttende tiltag.

På baggrund af det forhenværende projekt kan vi konstatere, at der er en interesse fra virksomhederne til at blive godkendt til ventilationsspecialet, men at vi står overfor en udfordring i forhold til at rekruttere elever til virksomhederne jo længere væk fra Aalborg, de ligger geografisk. Derfor ønsker vi at videreføre projektet med nye indsatser, der er målrettet rekrutteringen af elever inden for et bredere geografisk område.

Vores mål med dette flerårige projekt vil derfor være at sikre, at flere elever uddannes med speciale i ventilation.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er et trepartsinitiativ bevilliget af det faglige udvalg EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.  

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

 • VVS-energiuddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 185.785 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 185.785 kr.  
*Heraf egenfinansiering: 0 kr. 

Projektperiode: 01.05.2022 – 31.03.2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

 • Etablering af arbejdsgrupper med ansvar- og rollefordeling samt forventningsafstemning.
 • Sparring til fagligt udvalg om deres udvikling af informationsmateriale målrettet elever.
 • Udvikling af inspirationsmateriale målrettet virksomheder i forhold til deres muligheder for at være synlige og opsøgende i rekrutteringen af lærlinge inden for ventilationsspecialet.
 • Udvidelse og opfølgning på besøgskampagne fra tidligere projekt. Relevante virksomheder udvælges og kontaktes.
 • Dialog og sparring med de interesserede virksomheder. Her vil virksomhedskonsulenten anvende inspirationsmaterialet målrettet virksomheder.
 • Virksomhedskonsulent indgår i dialog med at understøtte LUU i deres mulighed for at spille en større rolle over for de lokale erhvervsskoler og virksomheder ift. at synliggøre ventilationsspecialet.
 • Virksomhedskonsulenten vil indgå i tæt dialog og sparring med EVUs konsulenter ift. et samarbejde om synliggørelsen af ventilationsspecialet på de øvrige erhvervsskoler.
 • Evaluering

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

 • 1 folder med inspiration til aktive rekrutteringsmuligheder målrettet virksomheder
 • 25 virksomhedsbesøg
 • Tæt dialog med de enkelte LUU
 • Tæt dialog med EVUs konsulenter
 • 7 nye uddannelsesaftaler indgået på ventilationsspecialet

KONTAKT