Industrioperatør

 

Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem TECHCOLLEGE (Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg) og AMU Nordjylland (Sofievej 61, 9000 Aalborg) og du skal på skoleophold på begge adresser. Det meste af den tid, uddannelsen varer, er du dog i lære i din virksomhed.

Du kan se de præcise datoer for skoleophold på AMU Nordjyllands hjemmeside.

Industrioperatøruddannelsen handler om at betjene og overvåge computerstyrede produktionsanlæg i industrivirksomheder. Det indebærer at kunne finde fejl og reparere anlæggene, men også at kontrollere kvaliteten af produkterne og planlægge produktionen. Du skal kende miljø- og sikkerhedsbestemmelser og regler for hygiejne og kvalitetskontrol. Som industrioperatør skal du også vide, hvordan man arbejder på en virksomheds lager med pakning og andet lagerarbejde og du skal lære samarbejde og kommunikation. Det er alt sammen noget, du beskæftiger dig med på uddannelsen

Søg merit!

Din erhvervserfaring, alder og alt muligt andet spiller ind, når du søger ind på industrioperatør. Vi taler med alle ansøgere enkeltvis, så du får så meget afkortning af uddannelsen som muligt.

  

Start som industrioperatørelev

Uddannelsens varighed:
Maks. 2½ år.

Sted: 
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

   

Det lærer du på industrioperatøruddannelsen

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på industrioperatøruddannelsen:

 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Styring, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse
 • Engelsk
 • Arbejdsorganisering
 • LEAN
 • Samarbejde og kommunikation
 • It, sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Måleteknik
 • Robotteknik
 • Lager og logistik
 • Procesregulering
 • Instrumentering og kalibrering

Du kan læse mere om industrioperatøruddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Videreuddannelse som industrioperatør

Som industrioperatør har du flere muligheder for at videreuddanne dig.

Find en læreplads

Har du ikke allerede en læreplads, skal du finde én. Få hjælp her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til industrioperatøruddannelsen, kan du tage fat i os
Maria Louise Væver
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Træffes mandag til torsdag 12-14 Fredag 10-12
Kim Søgaard Nielsen
Virksomhedskonsulent
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Lærere på industrioperatør

Christina Maria Rosenkrantz Østergaard
Faglærer

Ledelsen

Morten Staunsbjerg Svensgaard
Uddannelseschef