Udbudspolitik

Med denne udbudspolitik vil vi informere kunder, samarbejdspartnere og Undervisningsministeriet om, hvilke politikker der ligger til grund for vores udbud af uddannelser og kurser.

Udbudspolitikken definerer, hvordan TECHCOLLEGE vil imødekomme arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske behov for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

På TECHCOLLEGE ønsker vi at positionere os som en forretningsorienteret organisation. Skolens primære fokus er erhvervsuddannelser samt efter- og videreuddannelse målrettet arbejdsmarkedet. Vi arbejder ud fra et pædagogisk værdigrundlag, og viden og kompetencer er nøgleord, hvad enten det drejer sig om ungdomsuddannelser eller efter- og videreuddannelse. Den forretningsorienterede tilgang indebærer blandt meget andet, at vi altid er i tæt dialog med vores kunder, både når det handler om identifikation af nye behov og tiltag, og når vi proaktivt udfordrer brancherne inden for de respektive faglige områder.

Udbudspolitikken forklares gennem tre dimensioner: forretningsorientering, relationer og uddannelser.


Forretningsorienteringen
På TECHCOLLEGE har vi de seneste år bevæget os fra at være en traditionel teknisk skole og til at være en moderne og markedsorienteret erhvervsskole med en forretningsorienteret kultur.

Vi ønsker at være forretningsorienterede, fordi forretningsorientering er helhedsorientering. Den traditionelle markedsorientering har primært fokus på kunder og produkter. Forretningsorientering er et bredere begreb, der ud over fokus på kunder og produkter, også har fokus på skolens kultur og medarbejderne og deres kompetencer.

Nedenstående model illustrerer forretningsorienteringen. Udgangspunktet er de fire nøglebegreber:

  • Vision
  • Kultur
  • Kunder
  • Produktion

Disse nøglebegreber dækker hver især over en række parametre, der alle har betydning og indbyrdes sammenhæng. Pointen er, at vi i skolens processer og forretningsgange er bevidste om helheden, og at hvis der sker ændringer inden for ét paramenter, vil det have indflydelse på andre. I beslutningsprocesser er det derfor nødvendigt altid at have øje for helheden, og hvordan de forskellige relationer er indbyrdes forbundet.

Relationer 
På TECHCOLLEGE har vi en bred vifte af offentlige og private samarbejdspartnere. Vi ser samarbejdet med eksterne interessenter som en naturlig konsekvens af vores forretningsgrundlag, der tager afsæt i skolens missionog vision. Samarbejde med verden uden for skolen er et grundvilkår, som vi forholder os til gennem konkrete relationer på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Skolen samarbejder med følgende institutioner og organisationer, bl.a. i forskellige projekter om uddannelse, udvikling og kompetenceafklaring:

Region Nordjylland 
Aalborg kommune 
Mariagerfjord kommune
Ministeriet for børn og undervisning 
University College Nordjylland
Aalborg Universitet


Lokale erhvervspolitiske relationer:

Erhverv Norddanmark
Aalborg Håndværkerforening
Nordjyske Erhvervsskoler
Arbejdsmarkedets parter, virksomheder og organisationer

Samarbejdsaftaler med andre udbydere

TECHCOLLEGE samarbejder gennem formaliserede samarbejdsaftaler med andre erhvervsskoler.