Opkvalificering af ledige og beskæftigede til metalindustrien i Nordjylland

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektet har fokus på at opkvalificere ledige og beskæftigede inden for metalindustrien. Opkvalificeringsforløb skal sikre, at de ledige får de kompetencer, der reelt er efterspørgsel på blandt virksomhederne i metalbranchen. Der afholdes seks opkvalificeringsforløb inden for henholdsvis CNC-spåntagende bearbejdning og CNC-maskin- og robotteknik, programmering og automation.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er bevilliget og finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Dansk Metal – Aalborg, Vendsyssel, Thy-Mors og Himmerland.

De involverede parter i projektet er TECHCOLLEGE, EUC Nordvest, DI, Dansk Metal, Jobcenter Aalborg, Jobcenter Frederikshavn, Jobcenter Thisted, Jobcenter Mariagerfjord og AMK Midt-Nord.
* Alle jobcentre i Nordjylland kan blive inddraget i projektet, hvis det enkelte jobcenter har ledige borgere, som indgår i projektet. 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Primær målgruppe:
Ledige medlemmer af Dansk Metal (Aalborg, Vendsyssel, Himmerland og Thy-Mors) – faglærte og ufaglærte, samt ufaglærte i metalbranchen. Virksomheder i metalbranchen.

Sekundær målgruppe:
Faglærte i målgruppen, som kan have fordel af en opkvalificering/ et kompetenceløft ift. virksomhedens behov. Ledige generelt, som kunne være interesseret i at arbejde i metalbranchen.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 354.618 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 164.272 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 10.057 kr. 

Projektperiode: 15.03.2021 – 31.12.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Sikring af at flere ledige og beskæftigede bliver opkvalificeret til at tage et job inden for metalindustrien – mere specifikt inden for CNC-spåntagende bearbejdning samt CNC-maskin- og robotteknik, programmering og automation.

  • Nordjyske virksomheder inden for metalindustrien kontaktes med henblik på at tilbyde opkvalificering af medarbejdere, så de bliver kvalificeret ift. virksomhedernes efterspørgsel og den teknologiske udvikling.
  • Langtidsledige blandt Dansk Metals nordjyske medlemmer tilbydes opkvalificering ift. hvad branchen konkret efterspørger med det formål at opnå beskæftigelse inden for metalindustrien.

Opkvalificeringen af de beskæftigede skal bl.a. medvirke til, at der sker en forskydning af opgavefordelingen i virksomhederne, så der bl.a. bliver plads til de ledige, der deltager i opkvalificeringen.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Forhåbningen er, at ledige og beskæftigede bliver motiverede for mere uddannelse, og at nogle af deltagerne vil starte som voksenlærlinge. En anden afledt effekt skulle gerne være, at både virksomheder og deres medarbejdere bliver opmærksomme på mulighederne for opkvalificeringen. 

SUCCESKRITERIER FOR PROJEKTET

Ovenstående aktiviteter skal føre til følgende kortsigtede resultater:

  • 84 ledige har gennemført opkvalificeringsforløb målrettet metalindustriens efterspørgsel.
  • 180 virksomheder er tilbudt et opkvalificeringsforløb til egnede medarbejdere.
  • 80 beskæftigede har gennemført/i gang med/plan om deltagelse på opkvalificeringsforløb. 55 af de beskæftigede har gennemført opkvalificeringsforløb, mens de sidste 25 enten er i gang med eller har planer om opstart efter nytår 2022.

De langsigtede resultater er:

  • 10 ledige er under uddannelse til at blive faglært.
  • 30 til 40 ledige forventes i beskæftigelse senest 3 måneder efter projektets afslutning.
  • Færre virksomheder inden for metalindustrien oplever forgæves rekruttering.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder