Digitalt understøttede Erhvervsskoler i Nordjylland (DEIN)

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med projektet er ved at arbejde målrettet med digitale teknologier i undervisningen, at eleverne bliver mere motiverede og får større udbytte af undervisningen. Målet med det er, at flere elever gennemfører uddannelserne.

HVEM STÅR BAG?

Socialfondsprojektet udføres i samarbejde med TECHCOLLEGE, EUC Nord, AMU Nordjylland og Aalborg Handelsskole, som arbejder målrettet med at anvende digitale teknologier i undervisningen.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Alle afdelinger.

PROJEKTET I TAL

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond i samarbejde med erhvervsstyrelsen.

Projektets samlede budget:  28.904.416,90 kr.

TECHCOLLEGEs andel er 8,4 mio. kr., hvoraf godt halvdelen er selvfinansiering.

Projektperiode:                          01.01.2018 – 31.12.2021

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektet består af de 5 følgende hovedaktiviteter, som er sammenhængende og bygger videre på hinanden:

  1. Organisatorisk forankring og udvikling af virtuelle og digitale læringsrum på de fire erhvervsskoler. Faciliteres af Aalborg Universitet.
  2. Kompetenceudvikling af undervisere, it-nøglemedarbejdere og ledere.
  3. Planlægning af it-screeninger, it-introforløb og digitalt understøttede undervisningsforløb.
  4. Gennemførelse af it-screeninger og it-introforløb.
  5. Gennemførelse af digitalt understøttede undervisningsforløb.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

OUTPUT

Antal deltagere:
1.710 elever

RESULTATER (EFFEKTER)        

Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen:
1.506 elever

(10 % flere elever end normalt gennemfører uddannelserne pga. den digitalt understøttede undervisning).

PROJEKTSPECIFIKKE RESULTATER

Antal flere elever end der normalt gennemfører uddannelserne pga. den digitalt understøttede undervisning:

138 elever

KONTAKT

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling