Lærlingepiloter – opkvalificering af uddannelsesansvarlige i virksomheder

 

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet er at få opkvalificeret de uddannelsesansvarlige i virksomhederne med henblik på at styrke elevernes trivsel og læring i praktikken og derigennem ligeledes øge fastholdelsen af elever (hvilket vil reducere frafaldet)

HVEM STÅR BAG?

Projektet er et projekt på tværs af TECHCOLLEGE, EUC Nordvest, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord. TECHCOLLEGE er overordnet projektholder.

Projektet er finansieret af Region Nordjylland.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

På tværs af alle uddannelser.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 700.000 kr.

Projektperiode: 01.12.2020-31.08.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Overordnet set har projektet til formål at sætte fokus på trivsel og øget fastholdelse.

Dette sker igennem:

 • Udarbejdelse af materiale til rekrutteringsindsats
 • En rekrutteringskampagne der opfordrer til opkvalificering af de uddannelsesansvarlige i de nordjyske praktikvirksomheder.
 • Udvikling/justering og afholdelse af praktikvejlederkurserne enten for den daglige oplærer eller den uddannelsesansvarlige. Kurserne holdes internt på skolerne, og det vurderes individuelt om kurserne skal udbydes branchespecifikt eller på tværs af uddannelser.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Som led i rekrutteringskampagnen forventes det, at partnerskolerne sammenlagt kontakter 700 virksomheder telefonisk og 1.000 virksomheder digitalt, samt besøger 150 virksomheder.

Derudover forventes det, der udbydes 18 praktikvejlederkurser fordelt på partnerskolerne, og at 204 uddannelsesansvarlige gennemfører praktikvejlederkursus. Heraf at 80 procent efterfølgende føler sig bedre klædt på at til at varetage opgaven fremadrettet.

Ydermere forventes 5 procent af praktikeleverne hos kursusdeltagerne af svare fem procent bedre end gennemsnittet ved den årlige elevtilfredshedsmåling på følgende spørgsmål: Jeg lærer noget i praktikken og Jeg er glad for at være i praktik.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder

Nyheder fra projektet

   

September 2021 - marts 2022: Kurserne er i gang

Efter udviklingsperioden er de fem partnerskoler nu klar til at begynde at afvikle kurserne. Fra september 2021 til marts 2022 vil partnerskolerne udbyde endags kurser, der gør det muligt for lærlingeansvarlige at spille deres lærlinge endnu bedre - både i forhold til faglige og personlige kompetencer. Således vil der over hele regionen, udbydes kurser på AMU-vilkår med fokus på anvendelse af nye metoder og værktøjer i det daglige arbejde med at uddanne lærlinge. Skolerne udbyder disse opkvalificeringskurser: 

 •  EUD – Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige (AMU-nr. 49580)
  • Kurset er for den uddannelsesansvarlige, som har det overordnede ansvar i virksomheden.
  • Efter kurset får den uddannelsesansvarlige nemmere ved at varetage lærlingeopgaven rent administrativ i forhold til bl.a. skoleophold, faglige mål, evaluering med mere.
 • EUD – Praktikvejledning for den daglige oplærer (AMU-nr. 49234)
  • Kurset er for den oplæringsansvarlige svend, der har det daglige samarbejde med lærlingen.
  • På kurset får den oplæringsansvarlige redskaber til at håndtere og understøtte udviklingen af lærlingenes personlige kompetencer samt nye kommunikationsværktøjer til det daglige samarbejde med lærlingen.

Begge kurser bidrager ligeledes til netværksdannelse for de oplærings- og uddannelsesansvarlige.

17. juni: Udviklingsworkshop på TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE er værter for en udviklingsworkshop for konsulenter og undervisere på tværs af de deltagende skoler. Lone Algayer fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og Line Vinterberg Frandsen fra TECHCOLLEGE faciliterer workshoppen, hvor der både vil være inspiration og mulighed for refleksion over de kommende kurser. Workshoppens formål er at klæde samarbejdsskolernes medarbejdere godt på til at gå i gang med udviklingen af kurserne, der vil blive udbudt i efteråret 2021 og foråret 2022. 

26. marts: Online opstartsworkshop

31 deltagere på tværs af samarbejdsskolerne er med til en online opstartsworkshop, hvor den eksterne oplægsholder Regina Lamscheck-Nielsen kommer med et indspark til god praktikoplæring. Deltagerne arbejder også selv med relevante cases og øvelser i små break-outs. 

ARRANGEMENTER

Udvikling og afholdelse af praktikvejlederkurser er i gang, og kurserne udbydes til og med marts 2022.