Fart på – Faglig læsning og skrivning i værkstedsfagene

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Projektet ”Fart på” har til formål at udvikle, afprøve og effektmåle et materiale til at forbedre EUD-elevers læse-, skrive- og sprogkompetencer.
Desuden er formålet også at opkvalificere læsevejledere og undervisere på erhvervsuddannelserne igennem materialer såsom artikler, oversigter og didaktiske vejledninger i metoder og brug af modeller og skabeloner til daglig læsning.

HVEM STÅR BAG?

Undervisningsministeriet: Styrelsen for undervisning og kvalitet har tildelt Professionshøjskolen Absalon, Center for erhvervsuddannelser Lolland og Falster og TECHCOLLEGE ”Udlodningsmidler til undervisning 2022” til projekter der udvikler undervisning målrettet bl.a. elever med ordblindhed, voksne med ordblindhed, inklusion af ordblinde i værkstedsbaseret undervisning på FGU og erhvervsuddannelserne, understøttelse af svage læsere igennem digitale materialer, redskaber, aktiviteter og forløb.

Projekt 'Fart på'

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Gastronom
  • Receptionist
  • Komposit
  • Tømrer

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektets samlede budget: 2.623.847,47 kr. 

TECHCOLLEGEs samlede budget: 631.956 kr. 
*Heraf egenfinansiering: 64.000 kr. 

Projektperiode: 01.01.2023 – 31.12.2025

PROJEKTAKTIVITETER

Udvikling af materialer som:

  • Styrker elevernes faglige læsning og skrivning
  • Styrker underviserne i værkstedsfagenes didaktiske kunnen inden for en læse-/skriveintegreret fagundervisning
  • Opkvalificerer læsevejlederne på skolerne, så de kan understøtte værkstedsfaglærernes undervisning

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

  • Den samlede elevgruppe har forbedret deres læse-, skrive- og sprogkompetencer
  • Læsevejlederne og underviserne benytter sig af de kvalifikationer de har tillært sig igennem opkvalificeringsmaterialerne

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder