Om TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark. Vi udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har vi en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom vi står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Vi tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

 

Strategi

Læs mere

Værdigrundlag

Herunder vores personalepolitik
Læs mere

Kvalitet

Læs om skolens kvalitetssystem og se vores nyeste tal
Læs mere

Studie- og ordensregler og politikker

Orientér dig i vores retningslinjer og bestemmelser for både elever, kursister og medarbejdere.
Læs mere

Organisation og ledelse

Se vores organisationsdiagram, årsrapport og vedtægter. Oversigt over stabsfunktioner og kontaktpersoner i centrale afdelinger.
Læs mere

Pædagogisk læringskultur

Læring med vilje
Læs mere

Udvikling

Projektoversigt og vidensbank
Læs mere

Samlet set har TECHCOLLEGE cirka 3200 fuldtidselever og omkring 600 ansatte. Vores uddannelsesfaciliteter fordeler sig på en række adresser:

  • Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg
  • Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg
  • Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
  • Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg 
  • Struervej 70, 9220 Aalborg Ø
  • Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Ø
  • Teglværket 2, 9400 Nørresundby

TECHCOLLEGE blev grundlagt i 1805 som teknisk skole af en gruppe af byens fremtrædende håndværksmestre. I dag er skolen en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse og en direktion, og i spidsen for direktionen står direktør Søren Samuelsen.

Det er vigtigt for os at have tætte relationer til den omverden, vi uddanner til. Derfor knytter vi bånd til lokale interessenter, fx gennem advisory boards for forskellige fagområder, og vi arbejder aktivt med lærer- og elevudveksling, skolepartnerskaber og pædagogiske udviklingsprojekter i hele verden.

TECHCOLLEGE er UNESCO Verdensmålsskole og arbejdet med bæredygtighed og FNs verdensmål er en vigtig del af TECHCOLLEGEs strategi. Vi arbejder for at få bæredygtighed langt mere ind i al vores undervisning og praksis.

Vi går meget op i at dele erfaringer med andre uddannelsesinstitutioner og opleve deres tilgang til faglighed og pædagogik, både her til lands og internationalt. Det udmønter sig i fx sommerskoler for grundskoleelever, deltagelse i og træningsforløb op til DM i Skills og WorldSkills, tværfaglige undervisningsforløb med professionsskoler og internationale fagkonkurrencer på højt niveau. Alt sammen noget, der giver vores elever chancen for at dygtiggøre sig ud over det sædvanlige.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe attraktive, sunde lærings- og studiemiljøer for vores elever. Det gælder både de fysiske rammer, de virtuelle og de politiske i form af elevråd.