Søg

Om TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark. Vi udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har vi en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom vi står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Vi tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

Samlet set har TECHCOLLEGE cirka 3600 fuldtidselever og omkring 600 ansatte. Vores uddannelsesfaciliteter fordeler sig på en række adresser:

 • Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg
 • Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg
 • Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
 • C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg (pr. 1. august Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg) 
 • Struervej 70, 9220 Aalborg Ø
 • Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Ø
 • Teglværket 2, 9400 Nørresundby
 • Kirketoften 5, 9500 Hobro

TECHCOLLEGE blev grundlagt i 1805 som teknisk skole af en gruppe af byens fremtrædende håndværksmestre. I dag er skolen en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse og en direktion. Formand for bestyrelsen er Torben N. Christensen, og i spidsen for direktionen står direktør Michael Johansson.

Det er vigtigt for os at have tætte relationer til den omverden, vi uddanner til. Derfor knytter vi bånd til lokale interessenter, fx gennem advisory boards for forskellige fagområder, og vi arbejder aktivt med lærer- og elevudveksling, skolepartnerskaber og pædagogiske udviklingsprojekter i hele verden.

Vi går meget op i at dele erfaringer med andre uddannelsesinstitutioner og opleve deres tilgang til faglighed og pædagogik, både her til lands og internationalt. Det udmønter sig i fx sommerskoler for grundskoleelever, deltagelse i og træningsforløb op til DM i Skills og WorldSkills, tværfaglige undervisningsforløb med professionsskoler og internationale fagkonkurrencer på højt niveau. Alt sammen noget, der giver vores elever chancen for at dygtiggøre sig ud over det sædvanlige.

Vi arbejder kontinuerligt på at skabe attraktive, sunde lærings- og studiemiljøer for vores elever. Det gælder både de fysiske rammer, de virtuelle og de politiske i form af elevråd og Elevforum.

Se vores strategigrundlag her

Direktørens aktuelle resultatlønskontrakt og sidste års målopfyldelse

Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Årsrapport 2016

Bankoplysninger

 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

På TECHCOLLEGE lægger vi stor vægt på medarbejdernes trivsel. Du kan her læse den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der er foretaget på skolen. Undersøgelsen er medarbejdernes egen, anonyme vurdering af arbejdsmiljøet og deres trivsel.

Se medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2014 her

 

TECHCOLLEGEs samarbejds- og arbejdsmiljøarbejde

TECHCOLLEGE har indgået en virksomhedsaftale, som betyder, at samarbejds- og arbejdsmiljøarbejdet er samlet under ét kaldet MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan). 

Organisationen er opbygget i tre niveauer:

 • Samarbejdsudvalg (SU), hvor de overordnede retningslinjer for samarbejde og arbejdsmiljø planlægges for hele TECHCOLLEGE.

 • MIO-udvalg, som varetager og planlægger samarbejde og arbejdsmiljø for alle colleger/afdelinger på campus. I MIO-udvalg sidder repræsentanter for organisationerne, for arbejdsmiljø samt for ledere.  

 • Arbejdsmiljøgrupper, som varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde for colleger/afdelinger.

  Se en oversigt over skolens MIO-organisering.

Se her, hvordan du tilmelder dig!

Start den 9. april

Seneste nyt

Guldmedalje til nybagt bagersvend

16 fordels-uddannelser på TECHCOLLEGE

Udvalgte uddannelser med mange lærepladser - og mange jobs bagefter!

Besøg os og udforsk dine muligheder

Besøg os!