Kompositoperatør

 

Produktions- og montageuddannelsen (tidligere kendt som vindmølleoperatøruddannelsen) er en erhvervsuddannelse, som går ud på at lære et håndværk – nærmere bestemt kunsten at fremstille vindmøllevinger. Det kræver øvelse, og det kræver, at du tør tænke selv og tage ansvar. Fra dag ét har du materialer og værktøj mellem hænderne, og du arbejder med, hvordan man tegner, formgiver og støber vindmøllevinger i glasfiber sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Til slut står du som færdiguddannet kompositoperatør.

Start på produktions- og montageuddannelsen

Uddannelsen til kompositoperatør varer maks. 2 år og 6 måneder. Den første del hedder grundforløbet, og bagefter kommer hovedforløbet. Grundforløbet foregår på skolen og varer de første 20 uger af uddannelsen, mens hovedforløbet veksler mellem perioder, hvor du går i skole, og perioder, hvor du er i praktik i din virksomhed.

Sted: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Uddannelsen har nogle forskellige prøver undervejs, fx svendeprøven, som afslutter uddannelsen. Når du har bestået den, får du et svendebrev og er udlært kompositoperatør med speciale i vingeproduktion. Er du interesseret i specialet "Mekanik og montage" skal du tage hovedforløbet på Skjern tekniske skole.

Når du er færdiguddannet kompositoperatør, bliver det nemmere at få job som operatør fx i vindmølleindustrien, også i udlandet.

Kontakt skolen for at høre, hvordan du kan komme ind. Uddannelsen hører til hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport. 

Det lærer du på produktions- og montageuddannelsen

Under uddannelsens skoleperioder arbejder du meget i skolens epoxyværksted, hvor du lærer at fremstille forme (fx i træ) og støbe emner i glasfiber med baggrund i fagets teori og selvfølgelig med fokus på de mange sikkerhedsmæssige aspekter, som hører til arbejdet med epoxy. Du har også almindelig klasseundervisning, hvor du fx får undervisning i fremmedsprog. It er også en vigtig del af uddannelsen, for du skal kunne tegne de forme og emner, du skal støbe. 

Her kan du se eksempler på emner, som man arbejder med på produktions- og montageuddannelsen:

 • Materialeforståelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Fremmedsprog (forstå og anvende manualer, fagtermer)
 • It-værktøjer og CNC
 • Tegninger – CAD, CAM, Inventor
 • LEAN og Six Sigma-værktøjer
 • Kvalitets,- miljø,- og produktionsstyringssystemer
 • Samarbejde
 • De værdiskabende led
 • Innovation
 • Produktionsoptimering
 • Sammenføjningsmetoder
 • Montageteknik og produktionsplanlægning
 • Måleteknik og måleudstyr
 • Tegningsforståelse
 • Robotteknologi
 • Støbeprocesser
 • Fremstilling og klargøring af forme
 • Reparation og finish af kompositemner
 • Vedligeholdelse af forme
 • Overfladebehandling
 • Grundlæggende el og hydraulik

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Snak med en vejleder

Har du spørgsmål til uddannelsen? Tag fat i vores vejleder eller konsulent.
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Marianne Bang Poulsen
Praktikpladskonsulent
Camilla Jensen
Uddannelsessekretær

Lærere på kompositoperatør

Flemming Carstensen
Faglærer
Johan Uppström
Faglærer
Marie Pedersen
Udviklingskonsulent
Ronni Bach
Faglærer
Steen Pedersen
Faglærer

TECHCOLLEGE bliver verdensmålsskole

I en slags tidlig julegave er TECHCOLLEGE officielt blevet UNESCO Verdensmålsskole og dermed en del af UNESCO’s ASP-netværk, hvor over 11.000 skoler over hele verden arbejder med bæredygtighed og globalt medborgerskab.

Ledelsen

Gorm Vestergaard
Uddannelseschef
Book et online møde med vejlederen

Få en personlig snak med Jens Oluf i en halv time.

Book et online møde her