Centrale funktioner

 

Her kan du læse om de centrale stabsfunktioner, der understøtter udviklingen i uddannelsesområderne.

Uddannelsesadministrationen

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 7.30-15.00, fredag kl. 7.30-13.00. Skolens telefonnummer er 7250 1000.
Mette Christine Bech
Receptionist

SU og befordring

Her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort.
Lotte Vangkilde Jacobsen
SU- og befordring
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Efteruddannelse

Tilmelding til kurser via Voksenuddannelse.dk samt andre spørgsmål fra kursister og mestre.
Berit Godsk
Uddannelsessekretær
Metalbranche og CAD
El/hybrid og autoteknik
Emma Rosenørn Boesen
Kontorelev
Metalbranche og CAD
El/hybrid og autoteknik
Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Fødevarer, ernæring, gastronomi, hotel og restaurant
Tandpleje, frisør og skønhed
Grafisk design, animation, video
Byggeri og energiteknik
Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær
El, Automatik, VVS, Energiteknik, Komposit

EUD og EUX

Administration af uddannelser
Anne Kirstine Bjerregaard Jacobsen
Uddannelsessekretær
Caroline Hein Gjedsted
Chefsekretær
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær
Laila Jensen
Uddannelsessekretær
Louise Christensen
Uddannelsessekretær
Mette Dahl Kruse
Uddannelsessekretær
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Michala Püschl Hartmann Deletaille
Uddannelsessekretær
Poula Dam Andersen
Uddannelsessekretær
Sofie Kløve
Kontorelev
Stine Bundgaard Frandsen
Uddannelsessekretær
Stine Bundgaard
Chefsekretær
Susanne Kjærsgaard Petersen
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

Chefsekretærer for uddannelser

Caroline Hein Gjedsted
Chefsekretær
Stine Bundgaard
Chefsekretær

Chef for afdelingen

Peter Nørkjær
Administrationschef

Vejledning- og læringscenter

Vejledning- og læringscenter på TECHCOLLEGE er fællesbetegnelsen for en række forskellige teams, der alle arbejder med infomation til skolens elever og offentligheden.

Chef for afdelingen

Eva Maria Kanstrup-Smith
Afdelingschef

Uddannelses- og erhvervsvejledere

Teamet af Uddannelses- og erhvervsvejledere består af en række vejledere, som nogle dage sidder centralt sammen og andre dage er at finde på skolens enkelte adresser.

Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
GF 1 Landbrug, dyr, planter og natur
Landmand
Dyrepasser
Anlægsgartner
Greenkeeper
Tømrer
Maria Louise Væver
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Kan træffes mandag til torsdag 12-14 og fredag 10-12
Elektriker
Automatik og proces
Industrioperatør
Grafisk tekniker
Webudvikler
Mediegrafiker
Træffes mandag til torsdag 12-14 Fredag 10-12
Nina Deleuran Michelsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
GF 1 Livsstil og sundhed
Frisør
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Bygningsmaler
VVS
Komposit
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
GF 1 Mad og oplevelser
Gastronom
Tjener
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Bager og konditor
Receptionist
GF1 It, web og medie
Data og kommunikation
Simon Kragelund
Uddannelses- og erhvervsvejleder
GF 1 El, byggeri og energi
GF 1 Konstruktion, produktion og biler
Murer
Smed
Industritekniker
Værktøjsmager
Teknisk designer
Personvognsmekaniker
Lastvognsmekaniker

Elevcoach

Elevcoach-teamet hjælper nuværende elever med små og store problemer.

Lars Eckwald Knudsen
Elevcoach
Nikolaj Andersen Olsvig
Elevcoach

Læringscenter

Læringscenteret tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU). 

Anna. Sofie Lang Olsen
SPS-vejleder
Anne-Mette Due
SPS-vejleder og underviser
Hanne Brounbjerg Jeppesen
SPS-vejleder og underviser
Jane Kaae
SPS-vejleder og underviser
Karoline Koch Pedersen
SPS-vejleder og underviser
Kristoffer Kaleta Jensen
Timelærer
Laura Ditte Jensen
SPS-vejleder og underviser
Lisbeth Skytt
Timelærer
Louise Thierry Pedersen
SPS-vejleder og underviser
Mark Sejr Grarup
SPS-vejleder
Mette Zimmer . Hargaard
SPS-vejleder og underviser
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder og underviser
Nicolai Chemnitz
SPS-vejleder
Sanne Nour Sommer
SPS-vejleder og underviser
Sidse Aabrandt Thorup
SPS-vejleder og underviser
Steffen Bak Søe Jeppesen
SPS-vejleder og underviser
Tanja Holland Hattel
SPS-vejleder
Ulla Møller Christensen
SPS-vejleder

Mere om læringscenteret

TECHCOLLEGE tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU).

Vi tilbyder undervisning til både enkeltpersoner, virksomheder, ungeprojekter m.m. i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Undervisningen kan også tilrettelægges som kombinerede AMU-/FVU-forløb. Fx tilbyder vi ”specialdesignede” FVU- og OBU-forløb til virksomheder, foreninger o.s.v.

Læringscenteret ligger på Øster Uttrup Vej. Læringscenterets primære funktioner er:

 • Afvikling af FVU-forløb i dansk og matematik. Fra d. 1. januar 2019 også FVU-engelsk og FVU-IT for virksomheder (gratis).
 • OBU - ordblindeundervisning i dansk og hensyntagende engelsk- og matematikundervisning for ordblinde.
 • Koordinering, planlægning af specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Turbokurser for f.eks. mesterlære-elever i bl.a. dansk, engelsk, naturfag og matematik
 • Testning for ordblindhed.
 • Screening af matematikvanskeligheder.
 • COP (Central OptagelsesPrøve) i dansk og matematik, for elever som ikke opfylder adgangskravene på 02.
 • Den Nationale Sprogscreening (alle elever som starter på grundforløbet testes af læsevejledere, med henblik på afdækning af elevernes kompetencer inden for læsning, lytning og skrivning)
 • Eksamenskoordinering herunder censorater internt og eksternt.
 • Udlån af grundfagslærere til skolens øvrige afdelinger.

Efteruddannelse

TECHCOLLEGEs efteruddannelsesafdeling beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelsesområdet samt skolens samspil og samarbejde med beskæftigelsessystemet, herunder jobcentre, a-kasser mv.

Afdelingen er blandt andet ansvarlig for skolens udbud og salg af kurser. TECHCOLLEGE udbyder et stort antal AMU-kurser inden for en lang række fagområder. Desuden kan der tilrettelægges særlige kurser eller kursusforløb tilpasset den enkelte virksomhed. 

Kontakt

Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
El, Automatik, VVS, Energiteknik, Komposit
Grafisk Design, Animation, Video
Henrik Holm Jensen
Salgs- og forretningsudvikler
El, byggeri og energi
Jess Nielsen
Salgs- og forretningsudvikler
El/hybrid og Autoteknik
Lisa Høgaard Rahbek
Salgs- og forretningsudvikler
Landbrug, Gastronomi, Ernæring, Hotel, Restaurant, Fødevarer, Tandpleje, Frisør, Skønhed
Palle Thorngaard Balzer
Salgs- og forretningsudvikler
Maskin- og Industriteknik, CNC, Svejsecertificering, Cad-kurser

Mennesker og organisation

HR, arbejdsmiljø, Pædagogisk X og projektkontoret er samlet i en fælles afdeling under navnet ’Mennesker og Organisation’. Afdelingen arbejder med ledelsesudvikling, jura, pædagogik, arbejdsmiljø og meget mere.

Medarbejdere i afdelingen

Helene Kiær
Afdelingschef
Birgitte Delcomyn Hansen
HR-medarbejder
Camilla Frost Lynge
Projektleder
Kristina Margrethe Rasmussen
Fundraiser
Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder
Mette Rendbøl Thomsen
HR-konsulent
Mette Zaar Gregersen
Projektleder
Nana Tolbod Larsen
HR-medarbejder
Rasmus Sandberg Holm
Ledelses- og organisationskonsulent
Sanne Kryger
Chefkonsulent for jura
Sussie Henriette Darwin Madsen
Udviklingskonsulent

Bygningsservice

Afdelingen for bygningsservice understøtter skolens afdelinger med bygningsdrift.

Kontakt

Flemming Fisker Jungersen
Bygningschef

Økonomi

Økonomiafdelingen på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1. Afdelingen er opdelt i tre teams; Økonomikonsulenter, regnskab og indkøb.

Økonomikonsulenter

Økonomikonsulentteamet servicerer og rådgiver skolens medarbejdere, chefer og ledere.

Dorte Jakobsen
Projektcontroller
Merete Nyvang Pedersen
Økonomikonsulent
Mikki Klokkedal Sørensen
Økonomikonsulent
Pernille Damgaard Hessellund
Økonomikonsulent
Trine Brændstrup Pedersen
Økonomikonsulent

Regnskab

Regnskabsteamet består af fem medarbejdere og servicerer skolens afdelinger, skolehjem og eksterne interessenter inden for områderne:

 • Kasse/debitor/kreditor
 • Indberetninger
 • Projekter
 • Økonomistyring og regnskab

Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt af TECHCOLLEGE kontakt venligst Michelle. Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt til TECHCOLLEGE kontakt venligst Marianne.

Cecilie Rønnau
Kontorelev
Jane Vestergaard Hem
Økonomimedarbejder
Majken Callisen Outzen
Kontorelev
Marianne Schroeder Kristensen
Økonomimedarbejder
Mary-Ann Frost
Administrativ projektmedarbejder
Vivi Andersen
Økonomimedarbejder

Løn

Britta Gerding
Lønmedarbejder
Julie Nødskov Eskelund
Lønmedarbejder

Indkøb

Indkøbsteamet består af to medarbejdere, hvis primære opgave er at administrere skolens indkøbspolitik og at servicere kolleger og eksterne interessenter i alle forhold med relation til indkøb.

Indkøbskontoret indgår, præsenterer og vedligeholder aftaler, som understøtter driften af skolens områder. Det være sig indkøbs-, leje- og serviceaftaler.

TECHCOLLEGE er vært for Indkøbsfællesskab Nord. Den daglige ledelse af dette er forankret på indkøbskontoret.

Jesper Dalbro Thomsen
Indkøbsansvarlig
Pernille Lindrup Lausen
Indkøbsmedarbejder

Leder af afdelingen

Anders Bresemann Jensen
Økonomichef

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatets opgaver

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med reference til skolens direktør og arbejder med ledelsesbetjening af direktion, strategisk forum, bestyrelse og forretningsudvalg.

Sekretariatets hovedopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

 • Strategi- og udviklingsarbejde
 • Sagsbehandling og projektstyring
 • Planlægning og afvikling af møder, seminarer, aktiviteter og arrangementer f.eks. strategisk forum, den samlede ledergruppe, samarbejdsudvalg, MIO, elevforum, og andre relevante fora.
 • Kvalitetsarbejde
 • Diverse tværgående koordineringsopgaver
 • Intern kommunikation i relation til direktion og bestyrelse

 

Vi bestræber os på at være et åbent kontor, hvor du som ansat på skolen altid er velkommen, hvis du har spørgsmål til os.

Kontakt

Jakob Bislev
Sekretariatschef
Anders Breinholt Sørensen
Chefkonsulent
Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Karina Vestergaard
Udviklingskonsulent
Peter Wendelbo Jensen
Chefkonsulent
Sofie Støvring Nielsen
Udviklingskonsulent
Vivi Fog Wogensen
Data- og metodekonsulent

Marked og udvikling

Chef for afdelingen

Helle Lyhne Hvass Markusen
Chef for Marked- og udvikling

Kommunikation, marketing og rekruttering

Christian Frost
Mediegrafikerlærling
Karina Krøjgaard Bøgvad
Marketingkoordinator og designansvarlig
Camilla Klindt
Kommunikations- og marketingkoordinator
Mikael Klit Toldbod
Uddannelsesguide
Christina Kjær Møller
Faglærer/Mentor
Basis-forløb
Eva Melchior Jensen
Konstitueret uddannelseschef
Grafisk tekniker
Mediegrafiker
Web-udvikler
13U
EUD 8 og 9
Jan Drilling
Mentor
Metal/auto
Mathias Marco Rokkedahl Hæstrup
Mentor
Byggeri
Rasmus Bjørn Nielsen

Globalisering

Dorthe Thybo Kudsk
International koordinator
Kaj Thybo
International koordinator
Signe Marie Hansen
International koordinator

Læs mere om globalisering på TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE uddanner faglærte til både det lokale og det globale arbejdsmarked. Det gør vi, dels fordi vi anser globaliseringen for at være et spændende og udfordrende grundvilkår i det moderne samfund, og dels fordi vi har en forpligtelse til det, da det globale perspektiv er skrevet ind i EUD-lovens formålsparagraf.

På det helt konkrete plan udmøntes dette blandt andet ved, at der på alle afdelinger og på Aalborg Tekniske Gymnasium er igangsat internationale mobilitetsprojekter for lærere og elever, ligesom studieture og internationale skills-konkurrencer er indført som faste aktiviteter mange steder på skolen. Aktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU's uddannelsesprogrammer (fx Erasmus+) og midler til Oplæring i Udlandet (OPU) fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Se også skolens globaliseringsstrategi.

 

Kvalitetscertifikat for gennemførsel af oplæringsophold i Europa

undefinedTECHCOLLEGE er tildelt det såkaldte ”Erasmus+ VET Mobility Charter”, som er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU.

Vi søger jævnligt om Erasmus+ midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter - fx arbejder vi på at videreudvikle og tilpasse tilbuddet om et ulønnet praktikophold på fire uger i en virksomhed inden for EU's grænser som en del af de nye grundforløb. Dermed vil EU-mobilitetsophold på grundforløbet stadig være en vigtig løftestang for Oplæring i Udlandet (OPU) på hovedforløbet. Dette er en afgørende aktivitet for skolen i bestræbelserne på at tilføre erhvervslivet faglært arbejdskraft med stærke internationale kompetencer.

I 2014 udsendte skolen i alt 93 elever (EUD og HTX) på mobilitetsophold af 1-12 ugers varighed i EU- og EØS-landene og 53 lærlinge på PIU-ophold af 2-12 måneders varighed rundt om i hele verden. 

 

Internationale koordinatorer

Til at udvikle og gennemføre vores globaliseringsaktiviteter har TECHCOLLEGE desuden afsat personalemæssige ressourcer i form af internationale koordinatorer. Dette internationale team servicerer skolen og erhvervslivet, så elever og ansatte har mulighed for at komme på oplærings- og studieophold ude i verden og hente internationale kompetencer og inspiration, og så vi omvendt kan invitere elever og undervisere fra hele den store verden ind i den daglige undervisning på TECHCOLLEGE.

Elevambassadører

Anna Bødstrup
Elevambassadør
Camila Calderón
Elevambassadør
Eva Wold Strate
Elevambassadør
Iben Nina Svenninggaard Bach
Elevambassadør
Ida Nikoline Boyd
Elevambassadør
Johannes Erik Bech Larsen
Elevambassadør
Julie Østerby Poulsen
Elevambassadør
Karina Veng Rosenkvist Laursen
Elevambassadør
Mathias Hvid Thulstrup Pedersen
Pauline Hörrmann
Elevambassadør
Sidse Karoline Petersen
Elevambassadør
Virginie Mwajuma Runyeruka
Elevambassadør

Kantine

Kontakt

Klaus Farum Kjærgaard
Servicechef

Rengøring

Kontakt

Susanne Suaning Haagensen
afdelingsleder

Skolehjemmet

TECHCOLLEGE har et skolehjem for elever, der kommer langvejs fra og gerne vil bo tæt på skolen, mens de tager deres uddannelse. Her er der en reception, café, lektiehjælp, fællesaktiviteter og andre faciliteter, som beboerne kan drage nytte af.

Skolehjemmet ligger på Rørdalsvej 10, hvor flere af skolens uddannelser også er placeret. Skolehjemmets medarbejdere administrerer også Aalborg Erhvervskollegium, som ligger på Øster Uttrup Vej 3.

Du kan læse mere om skolehjemmet (priser, regler etc.) 

Skolehjemmets kontaktoplysninger

Skolehjemmet
Rørdalsvej 10
9000 Aalborg

Telefon: 2526 6380
E-mail: skolehjem@techcollege.dk 

Vagttelefon: 2526 6380

Tilknyttede medarbejdere 

Jane Kajhøj Horsbøl Sørensen
Skolehjemsassistent
Jesper Ebbesen Sørensen
Skolehjemsassistent
Jesper Brøsted
Pædagogisk administrator
Klaus Farum Kjærgaard
Servicechef
Torben Pedersen
Skolehjemsassistent

TECHCOLLEGEs skoleoplæring

TECHCOLLEGEs skoleoplæring står for kontakten mellem virksomheder og TECHCOLLEGE. Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige lærlinge og lærlingene med at finde de rigtige lærepladser. 

Ring til vores support-team på 7250 5775

Bare ring til os, hvis du har spørgsmål vedr. din lærlings skoleophold, gerne vil have en ny lærling eller vil have en snak om dine efteruddannelsesmuligheder. Vi kan også hjælpe dig med at udfylde den elektroniske uddannelsesaftale. 

IT Center Nord

Den selvstændige enhed, IT Center Nord, sørger for den daglige drift, support, sikkerhed og udvikling af skolens it-infrastruktur, telefoni og anvendelse. Vi forsøger til enhver tid at være opdaterede i forhold til de seneste teknologier og den seneste praksis, så vi kan yde effektiv og professionel assistance til vores kunder.

Besøg IT Center Nords hjemmeside her

Kontakt