Centrale funktioner

 

Her kan du læse om de centrale stabsfunktioner, der understøtter udviklingen i uddannelsesområderne.

Pædagogisk X

TECHCOLLEGE har en klar ambition: Skolen ønsker en nutidig og stærk læringskultur. Det betyder, at læringsmiljø og læringstilgange kontinuerligt udbygges og kvalificeres – med respekt for det, som allerede er godt og med mod til at ændre det, der er vigtigt og nødvendigt.

Pædagogisk X’s opgave er at understøtte direktions ambitioner i den retning. Det gør vi gennem processer og aktiviteter, der har til hensigt at styrke den pædagogiske bevidsthed, refleksion og handlekraft på alle organisatoriske niveauer.

Fundamentet er skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag, ”Læring med vilje”.

Pædagogisk X har følgende medarbejdere ansat:

Anders Breinholt Sørensen
Pædagogisk chef
Anna Lindorf Bomholt
Pædagogisk udviklingskonsulent
Lone Simonsen
Udviklingskonsulent
Marie Pedersen
Udviklingskonsulent
Mette Gram
Udviklingskonsulent
Sussie Henriette Darwin Madsen
Udviklingskonsulent

Uddannelsesadministrationen

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00, fredag kl. 7.45-13.00. Skolens telefonnummer er 7250 1000.
Mette Christine Bech
Receptionist

SU og befordring

Her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort.
Lotte Vangkilde Jacobsen
SU- og befordring

Efteruddannelse

Tilmelding til kurser via efteruddannelse.dk samt andre spørgsmål fra kursister og mestre.
Berit Godsk
Uddannelsessekretær
VVS, byggefag, komposit
Metal, svejs, maskin, auto
Kreativ illustration, grafisk design og digital printoperatør
Gitte Faaborg Rasmussen
Uddannelsessekretær
Landbrug, fødevarer og gastronomi
Tandpleje, frisør og skønhed
El, Teknisk design
Webdesign, online marketing, billedbehandling, video og fotografi
Samira Yasbel Peña Tovar
Uddannelsessekretær

EUD og EUX

Administration af uddannelser
Anette Ellen Thomsen
Uddannelsessekretær
Metal
Anna Caroline Horsholt Yder
Kontorelev
Anne Kirstine Bjerregaard Jacobsen
Uddannelsessekretær
Cecilie Kastrup Christensen
Kontorelev
Charlotte Høyrup Svirkær
Uddannnelsessekretær
Christina Andersen
Kontorelev
Emil Espensgaard
Uddannelsessekretær
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær
Henriette Jelsbak
Uddannelsessekretær
Jannie Poulsen
Uddannelsessekretær
Kamilla Olsen Petersen
Uddannelsessekretær
Laila Jensen
Uddannelsessekretær
Maria Bøgh Thomsen
Uddannelsessekretær
Mette Dahl Sørensen
Uddannelsessekretær
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Poula Dam Andersen
Uddannelsessekretær
Susanne Kjærsgaard Petersen
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

GDPR

Morten Rise
GDPR-koordinator

Chef for afdelingen

Peter Nørkjær
Administrationschef

Vejledning- og læringscenter

Vejledning- og læringscenter på TECHCOLLEGE er fællesbetegnelsen for en række forskellige teams, der alle arbejder med infomation til skolens elever og offentligheden.

Chef for afdelingen

Elida Westergaard Christensen
Uddannelseschef

Uddannelses- og erhvervsvejledere

Teamet af Uddannelses- og erhvervsvejledere består af en række vejledere, som nogle dage sidder centralt sammen og andre dage er at finde på skolens enkelte adresser.

Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Livsstil og sundhed
Kosmetiker
Tandklinikassistent
Frisør
Vvs-energi
Flemming Klitgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Konstruktion, produktion og biler
Mekaniker
Smed
Industritekniker
Værktøjsmager
Flytekniker
Teknisk designer
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Landbrug, dyr, planter og natur
Murer
Landmand
Dyrepasser
Anlægsgartner
Greenkeeper
Tømrer
Hanne Ravn Andersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
EUX
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
El, byggeri og energi
Kompositoperatør
Tømrer
Bygningsmaler
Maria Louise Væver
Uddannelses- og erhvervsvejleder
It, web og medier
Elektriker
Automatik og proces
Mediegrafiker
Digital media
Grafisk tekniker
Webudvikler
Industrioperatør
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Mad og oplevelser
Gastronom
Tjener
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Bager og konditor
Receptionist
Data og kommunikation
Tanja Holland Hattel
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Træffes man-tirs + tors-fre kl. 8-12
Mad og oplevelser
Receptionist
Tjener
Gastronom
Bager og konditor
Gourmetslagter
Ernæringsassistent

Elevcoach

Elevcoach-teamet hjælper nuværende elever med små og store problemer.

Lars Eckwald Knudsen
Elevcoach
Nikolaj Andersen Olsvig
Elevcoach

Læringscenter

Læringscenteret tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU). 

Anne-Mette Due
SPS-vejleder og underviser
Christina Kjær Møller
SPS-vejleder og underviser
Karoline Koch Pedersen
Timelærer
Katrine Ipsen
SPS-vejleder
Laura Ditte Jensen
SPS-vejleder og underviser
Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator
Majken Roswalld Portefee Lex
SPS-vejleder og underviser
Mette Zimmer Hargaard
SPS-vejleder og underviser
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder og underviser
Sanne Nour Sommer
SPS-vejleder og underviser
Ulla Møller Christensen
SPS-vejleder

Mere om læringscenteret

TECHCOLLEGE tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU).

Vi tilbyder undervisning til både enkeltpersoner, virksomheder, ungeprojekter m.m. i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Undervisningen kan også tilrettelægges som kombinerede AMU-/FVU-forløb. Fx tilbyder vi ”specialdesignede” FVU- og OBU-forløb til virksomheder, foreninger o.s.v.

Læringscenteret ligger på Øster Uttrup Vej. Læringscenterets primære funktioner er:

 • Afvikling af FVU-forløb i dansk og matematik. Fra d. 1. januar 2019 også FVU-engelsk og FVU-IT for virksomheder (gratis).
 • OBU - ordblindeundervisning i dansk og hensyntagende engelsk- og matematikundervisning for ordblinde.
 • Koordinering, planlægning af specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Turbokurser for f.eks. mesterlære-elever i bl.a. dansk, engelsk, naturfag og matematik
 • Testning for ord- og talblindhed.
 • COP (Central OptagelsesPrøve) i dansk og matematik, for elever som ikke opfylder adgangskravene på 02.
 • Den Nationale Sprogscreening (alle elever som starter på grundforløbet testes af læsevejledere, med henblik på afdækning af elevernes kompetencer inden for læsning, lytning og skrivning)
 • Eksamenskoordinering herunder censorater internt og eksternt.
 • Udlån af grundfagslærere til skolens øvrige afdelinger.

Efteruddannelse

TECHCOLLEGEs efteruddannelsesafdeling beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelsesområdet samt skolens samspil og samarbejde med beskæftigelsessystemet, herunder jobcentre, a-kasser mv.

Afdelingen er blandt andet ansvarlig for skolens udbud og salg af kurser. TECHCOLLEGE udbyder et stort antal AMU-kurser inden for en lang række fagområder. Desuden kan der tilrettelægges særlige kurser eller kursusforløb tilpasset den enkelte virksomhed. 

Kontakt

Birgitte Boe Mogensen
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
El, VVS, Byggefag, Grafisk, Komposit
Jannie Ringgaard
Uddannelseskonsulent
Fødevarer og gastronomi
Tandpleje, frisør og skønhed
Landbrug og droner
Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Metal, maskin og teknisk design

Arbejdsmiljø

Afdelingen er en stabsfunktion, hvis hovedopgave er at servicere skolens direktion og afdelinger med rådgivning, analyser og information inden for områderne:

 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • Statens selvforsikring 

Kontakt

Charlotte Birkholm Thellufsen
Arbejdsmiljøleder

Bygningsservice

Afdelingen for bygningsservice understøtter skolens afdelinger med bygningsdrift.

Kontakt

Kenneth Kuur Sørensen
Ressourcedirektør

Økonomi og digitalisering

Økonomi- og digitaliseringsafdelingen på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1. Afdelingen er opdelt i tre teams; Økonomikonsulenter, regnskab og indkøb.

Økonomikonsulenter

Økonomikonsulentteamet servicerer og rådgiver skolens medarbejdere, chefer og ledere.

Betina Maria Thimm Christensen
Økonomikonsulent
Kathrine Gjørret Jokumsen
Økonomikonsulent
Malene Dahl Børgesen
Specialkonsulent
Merete Nyvang Pedersen
Økonomikonsulent

Regnskab

Regnskabsteamet består af fem medarbejdere og servicerer skolens afdelinger, skolehjem og eksterne interessenter inden for områderne:

 • Kasse/debitor/kreditor
 • Indberetninger
 • Projekter
 • Økonomistyring og regnskab

Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt af TECHCOLLEGE kontakt venligst Lisbeth. Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt til TECHCOLLEGE kontakt venligst Marianne.

Christina Boalth Hjortholm
Administrativ projektmedarbejder
Lene Gitte Bennyson
Økonomimedarbejder
Lisbeth Ulla Sørensen
Økonomimedarbejder
Marianne Schroeder Kristensen
Økonomimedarbejder
Mette Lundorf Mørch
Elev
Michelle Pryssing Schjøtt
Økonomimedarbejder
Vivi Andersen
Økonomimedarbejder

Indkøb

Indkøbsteamet består af to medarbejdere, hvis primære opgave er at administrere skolens indkøbspolitik og at servicere kolleger og eksterne interessenter i alle forhold med relation til indkøb.

Indkøbskontoret indgår, præsenterer og vedligeholder aftaler, som understøtter driften af skolens områder. Det være sig indkøbs-, leje- og serviceaftaler.

TECHCOLLEGE er vært for Indkøbsfællesskab Nord. Den daglige ledelse af dette er forankret på indkøbskontoret.

Jesper Dalbro Thomsen
Indkøbsansvarlig
Pernille Lindrup Lausen
Indkøbsmedarbejder

Leder af afdelingen

Karin Krog-Lindhardt
Afdelingsleder

HR og løn

Afdelingen HR og løn på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1 og refererer organisatorisk til skolens ressourcedirektør. 

HR

HR-teamet består af:

Mette Rendbøl Thomsen
HR-konsulent
Nana Gramstrup Larsen
HR-medarbejder
Sanne Kryger
Afdelingsleder / Juridisk konsulent

Løn

Lønteamet består af tre medarbejdere, hvis primære opgave er at sikre, at skolens ca. 650 ansatte får udbetalt korrekt løn. Ud over lønadministration arbejder lønteamet blandt andet med:

 • Rådgivning og besvarelse af lønrelaterede spørgsmål
 • Refusion i forbindelse med sygdom, barsel, fleksjob mv.
 • Udbetaling af ydelse til skolepraktikelever
 • Analyse- og statistikker på lønområdet
Annemette Christensen
Overassistent
Britta Gerding
Lønmedarbejder
Julie Nødskov Eskelund
Lønmedarbejder

Leder af afdelingen

Sanne Kryger
Afdelingsleder / Juridisk konsulent

Viden og projekter

Projektkontoret hos Viden og projekter arbejder på tværs med udvikling. Det gør vi, fordi vi tror på, at udvikling skaber værdi på den lange bane.

Konkret arbejder vi med projekter indenfor digitalisering af undervisning, fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, rekruttere til og skabe fokus på STEM-uddannelserne, strategisk sektorsamarbejde ift. uddannelseskvalitet og endelig igennem et videnscenter for automation og robotteknologi, der har fokus på at arbejde med og uddanne til teknologisk omstilling og teknologiforståelse bredt set.

Vores opgave er at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for:

 • Organisatorisk udvikling og læring
 • At underviserne udvikler sig fagligt, pædagogisk og didaktisk
 • At skabe et godt samarbejde med virksomhederne

Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for læring for vores elever.

Kontakt projektkontoret

Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef
Anita Brøner Manstrup
Projektleder
Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder
Mette Skov Pedersen
Projektleder
Ninna Seehagen
Projektkoordinator
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Kontaktpersoner på vores aktuelle projekter

Videnscenter for Automation og Robotteknologi

Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef

DEVS

Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

DEIN

Anders Breinholt Sørensen
Pædagogisk chef
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Craft Nation

Ditte Bjerregaard Leonhard
Chefkonsulent

STEM

Anita Brøner Manstrup
Projektleder

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatets opgaver

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med reference til skolens direktør og arbejder med ledelsesbetjening af direktion, strategisk forum, bestyrelse og forretningsudvalg.

Sekretariatets hovedopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

 • Strategi- og udviklingsarbejde
 • Sagsbehandling og projektstyring
 • Planlægning og afvikling af møder, seminarer, aktiviteter og arrangementer f.eks. strategisk forum, den samlede ledergruppe, samarbejdsudvalg, MIO, elevforum, og andre relevante fora.
 • Kvalitetsarbejde
 • Diverse tværgående koordineringsopgaver
 • Intern kommunikation i relation til direktion og bestyrelse

 

Vi bestræber os på at være et åbent kontor, hvor du som ansat på skolen altid er velkommen, hvis du har spørgsmål til os.

Kontakt

Jakob Bislev
Sekretariatschef
Ditte Bjerregaard Leonhard
Chefkonsulent
Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Karina Overgaard Holm
Chefkonsulent
Morten Staunsbjerg Svensgaard
Specialkonsulent
Thorbjørn Mortensen Kjeldal
Specialkonsulent
Vivi Fog Wogensen
Data- og metodekonsulent

Kommunikation, globalisering og brobygning

Afdelingen kommunikation og marketing har kommunikation som omdrejningspunkt. Teamet arbejder bl.a. med skolens hjemmesider, intranet, grafiske udtryk, annoncer og reklamemateriale.

Kommunikation og marketing

Helle Mølbach Rubien
Kommunikationschef
Anna Husted Hjerrild Hansen
Tekstforfatter
Daniel Vendner Clausen
Journalist
Karina Krøjgaard Bøgvad
Mediegrafiker
Lise Brander Kristensen
Kommunikationsmedarbejder
Mads Terkelsen Olesen
Studiemedhjælper
Signe Sofie Nørgård
Kommunikatør

Uddannelsesguider

Mikael Klit Toldbod
Uddannelsesguide
Sabrina Mosegaard Bentzon
Uddannelsesguide

Globalisering

Dorthe Thybo Kudsk
International koordinator
Kaj Thybo
International koordinator

Læs mere om globalisering på TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE uddanner faglærte til både det lokale og det globale arbejdsmarked. Det gør vi, dels fordi vi anser globaliseringen for at være et spændende og udfordrende grundvilkår i det moderne samfund, og dels fordi vi har en forpligtelse til det, da det globale perspektiv er skrevet ind i EUD-lovens formålsparagraf.

På det helt konkrete plan udmøntes dette blandt andet ved, at der på alle afdelinger og på Aalborg Tekniske Gymnasium er igangsat internationale mobilitetsprojekter for lærere og elever, ligesom studieture og internationale skills-konkurrencer er indført som faste aktiviteter mange steder på skolen. Aktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU's uddannelsesprogrammer (fx Erasmus+) og midler til Praktik i Udlandet (PIU) fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Se også skolens globaliseringsstrategi.

 

Kvalitetscertifikat for gennemførsel af praktikophold i Europa

undefinedTECHCOLLEGE er tildelt det såkaldte ”Erasmus+ VET Mobility Charter”, som er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU.

Vi søger jævnligt om Erasmus+ midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter - fx arbejder vi på at videreudvikle og tilpasse tilbuddet om et ulønnet praktikophold på fire uger i en virksomhed inden for EU's grænser som en del af de nye grundforløb. Dermed vil EU-mobilitetsophold på grundforløbet stadig være en vigtig løftestang for Praktik i Udlandet (PIU) på hovedforløbet. Dette er en afgørende aktivitet for skolen i bestræbelserne på at tilføre erhvervslivet faglært arbejdskraft med stærke internationale kompetencer.

I 2014 udsendte skolen i alt 93 elever (EUD og HTX) på mobilitetsophold af 1-12 ugers varighed i EU- og EØS-landene og 53 lærlinge på PIU-ophold af 2-12 måneders varighed rundt om i hele verden. 

 

Internationale koordinatorer

Til at udvikle og gennemføre vores globaliseringsaktiviteter har TECHCOLLEGE desuden afsat personalemæssige ressourcer i form af internationale koordinatorer. Dette internationale team servicerer skolen og erhvervslivet, så elever og ansatte har mulighed for at komme på praktik- og studieophold ude i verden og hente internationale kompetencer og inspiration, og så vi omvendt kan invitere elever og undervisere fra hele den store verden ind i den daglige undervisning på TECHCOLLEGE.

Se her på kortet, hvor elever fra TECHCOLLEGE har været i praktik:

 

Velkommen til verdenskortet

Klik på markørerne for at se, hvor andre elever har været i praktik.

Brobygning og 13 U

Eva Melchior Jensen
Afdelingsleder
Jan Drilling
Mentor
Metal/auto
Mathias Marco Wedsgaard Hæstrup
Mentor
Byggeri
Uffe Holdgaard
Mentor
Mad/landbrug

Kantine

Kontakt

Klaus Farum Kjærgaard
Afdelingsleder

Rengøring

Kontakt

Mogens Buus Andersen
Afdelingsleder

Skolehjemmet

TECHCOLLEGE har et skolehjem for elever, der kommer langvejs fra og gerne vil bo tæt på skolen, mens de tager deres uddannelse. Her er der en reception, café, lektiehjælp, fællesaktiviteter og andre faciliteter, som beboerne kan drage nytte af.

Skolehjemmet ligger på Rørdalsvej 10, hvor flere af skolens uddannelser også er placeret. Skolehjemmets medarbejdere administrerer også Aalborg Erhvervskollegium, som ligger på Øster Uttrup Vej 3.

Du kan læse mere om skolehjemmet (priser, regler etc.) 

Skolehjemmets kontaktoplysninger

Skolehjemmet
Rørdalsvej 10
9000 Aalborg

Telefon: 7250 5380
E-mail: skolehjem@techcollege.dk 

Vagttelefon: 2526 6380

Tilknyttede medarbejdere 

Bea Møgeltoft
Afdelingsleder
Dennis Børge Estrup
Skolehjemsassistent
Flemming Jensen
Timelærer
Heinrich Christiansen
Uddannelseschef
Mad og oplevelser
Bager og konditor
Gourmetslagter
Gastronom
Ernæringsassistent
Tjener
Receptionist
Helle Lindgaard
Administrativ medarbejder
Jane Kajhøj Horsbøl Sørensen
Skolehjemsassistent
Jesper Ebbesen Sørensen
Skolehjemsassistent
Ole Lengsø
Skolehjemsassistent
Torben Pedersen
Skolehjemsassistent
Torben er uddannet typotekniker og har mangeårig erfaring med produktion af grafisk arbejde. Ud over at undervise på kurserne er han også underviser på mediegrafiker uddannelsen, hvor han er specialiseret i grafisk design i trykt kommunikation. Torben fungerer desuden som dommer ved DM i Grafisk Design. Torben underviser i InDesign, typografiske grundregler og æstetik.

TECHCOLLEGE Praktikcenter

TECHCOLLEGE Praktikcenter står for kontakten mellem virksomheder og TECHCOLLEGE. Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser. 

Ring til vores support-team på 7250 5775

Bare ring til os, hvis du har spørgsmål vedr. din lærlings skoleophold, gerne vil have en ny elev eller vil have en snak om dine efteruddannelsesmuligheder. Vi kan også hjælpe dig med at udfylde den elektroniske uddannelsesaftale. 

IT Center Nord

Den selvstændige enhed, IT Center Nord, sørger for den daglige drift, support, sikkerhed og udvikling af skolens it-infrastruktur, telefoni og anvendelse. Vi forsøger til enhver tid at være opdaterede i forhold til de seneste teknologier og den seneste praksis, så vi kan yde effektiv og professionel assistance til vores kunder.

Besøg IT Center Nords hjemmeside her

Kontakt

Tage Oskar Pedersen
Direktør for ITCN