Centrale funktioner

 

Her kan du læse om de centrale stabsfunktioner, der understøtter udviklingen i uddannelsesområderne.

Pædagogisk X

TECHCOLLEGE har en klar ambition: Skolen ønsker en nutidig og stærk læringskultur. Det betyder, at læringsmiljø og læringstilgange kontinuerligt udbygges og kvalificeres – med respekt for det, som allerede er godt og med mod til at ændre det, der er vigtigt og nødvendigt.

Pædagogisk X’s opgave er at understøtte den udvidede direktions ambitioner i den retning. (Nederst på siden fremgår hvem der er ansat i Pædagogisk X)

Formålet med afdelingen er:

 • at styrke udvikling og trivsel for skolens pædagogiske aktører – primært lærere og ledere – men henblik på at elevernes trivsel og læring løftes 
 • at arbejde for at TECHCOLLEGE fremstår som en nutidig skole, i pædagogisk og didaktisk optik, hvad angår såvel pædagogisk ledelse samt undervisningspraksis
 • at udfordre den pædagogiske ramme som er givet i forhold til at bedrive undervisning på en erhvervsskole, hvilket blandt andet sker gennem sparring med den udvidede direktion

Afdelingen tager løbende fat i forskellige fokus for at indfri sit formål. 

   

Aktuelt er det blandt andet:

 • strukturerede og eksplicitte indsatser i forhold til at arbejde med professionelle fællesskaber
 • LUP som et greb til at fremme dialoger om pædagogik og didaktik
 • pædagogiske ledelse som en vej til bedre og dybere læring og derigennem fastholdelses af elever
 • teknologi som et middel til at forstærke og transformere relationer og læring

Groft forenklet kan man sige, at Pædagogisk X arbejder med vejledning og sparring på måder, der fremmer procesforståelse og growth mindset på alle niveauer i organisationen.

Growth mindset skal her forstå som en kultur, hvor såvel ledere, lærere og elever omfavner udfordringer, fortsætter på trods af modgang, ser anstrengelser som vejen til beherskelse, lærer fra kritik og finder inspiration fra andres succes.

Skolen vil gerne kendes på en en fælles pædagogisk kultur. Rammen at arbejde med en sådan kultur er beskrevet i skolen fælles pædagogisk didaktiske grundlag. Grundlaget afspejler vores værdier, menneskesyn og den måde vi ønsker at møde elever og kursister på. Derfor henvender det sig til alle ansatte på skolen, som på forskellige måder er i kontakt med vores elever, selvom store dele af grundlaget vedrører vores kerneopgave: elevernes læring.

Du kan høre om skolens fælles pædagogiske grundlag i videoen nedenfor eller du kan læse det her på hjemmesiden.

Pædagogisk X har følgende medarbejdere ansat:

Anders Breinholt
Pædagogisk chef
Anna Bomholt
Pædagogisk udviklingskonsulent
Lone Simonsen
Udviklingskonsulent
Marie Pedersen
Udviklingskonsulent
Mette Gram
Udviklingskonsulent
Sussie Darwin Madsen
Udviklingskonsulent

Uddannelsesadministrationen

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00, fredag kl. 7.45-14.00. Skolens telefonnummer er 7250 1000.
Mette Christine Bech
Receptionist

SU og befordring

Her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort.
Lotte Vangkilde Jacobsen
SU- og befordring

Efteruddannelse

Tilmelding til kurser via efteruddannelse.dk samt andre spørgsmål fra kursister og mestre.
Berit Godsk Norre
Uddannelsessekretær
VVS, byggefag, komposit
Metal, svejs, maskin, auto
Kreativ illustration, grafisk design og digital printoperatør
Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær
Landbrug, fødevarer og gastronomi
Tandpleje, frisør og skønhed
El, Teknisk design
Webdesign, online marketing, billedbehandling, video og fotografi

EUD og EUX

Administration af uddannelser
Anette Thomsen
Uddannelsessekretær
Metal
Anne Dyg Frølund Nielsen
Uddannelsessekretær
Anne Kirstine Jacobsen
Uddannelsessekretær
Camilla Jensen
Uddannelsessekretær
Caroline Horsholt Yder
Kontorelev
Cecilie Christensen
Kontorelev
Charlotte Høyrup Svirkær
Uddannnelsessekretær
Christina Boalth Hjortholm
Uddannelsessekretær
Christina Andersen
Kontorelev (på barsel)
Emil Espensgaard
Uddannelsessekretær
Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær
Helle Kjær Thorgaard
Uddannelsessekretær
Henriette Jelsbak
Uddannelsessekretær
Jannie Poulsen
Uddannelsessekretær
Laila Jensen
Uddannelsessekretær
Malene Kibsgaard Sørensen
Uddannelsessekretær
Maria Bøgh Thomsen
Uddannelsessekretær
Mette Bro
Uddannelsessekretær
Mette Dahl Sørensen
Uddannelsessekretær
Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Mona Søndergaard Jeppesen
Uddannelsessekretær
Poula Dam Andersen
Uddannelsessekretær
Samira Yasbel Penã Tovar
Kontorelev
Susanne Kjærsgaard Petersen
Uddannelsessekretær
Trine Juul Andersen
Kontorassistent

GDPR

Morten Rise
GDPR-koordinator

Chef for afdelingen

Peter Nørkjær
Administrationschef

Vejledning- og læringscenter

Vejledning- og læringscenter på TECHCOLLEGE er fællesbetegnelsen for en række forskellige teams, der alle arbejder med infomation til skolens elever og offentligheden.

Chef for afdelingen

Elida Westergaard Christensen
Uddannelseschef

Uddannelses- og erhvervsvejledere

Teamet af Uddannelses- og erhvervsvejledere består af en række vejledere, som nogle dage sidder centralt sammen og andre dage er at finde på skolens enkelte adresser.

Ditte Heiden Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Kosmetiker
Tandklinikassistent
EUV
Frisør
Livsstil og sundhed
Vvs-energi
Flemming Klitgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Mekaniker
Smed
Industritekniker
Værktøjsmager
Flytekniker
Teknisk designer
Konstruktion, produktion og biler
RKV/EUV
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Murer
Landmand
Dyrepasser
Anlægsgartner
Greenkeeper
Landbrug, dyr, planter og natur
Tømrer
Hanne Ravn Andersen
Uddannelsesguide
Hanne Brounbjerg Jeppesen
SPS-vejleder og underviser
Bygningsmaler
Jens Oluf Bundgaard
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Tømrer
Uddannelser i Hobro
EUX
El, byggeri og energi
Byggemontagetekniker
Produktions- og montageuddannelsen (kompositoperatør / vindmølleoperatør)
Maria Væver
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Elektriker
Automatik og proces
Mediegrafiker
Digital media
Grafisk tekniker
Webudvikler
It, web og medier
EUV
Industrioperatør
Pia Mossing Thomsen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Gastronom
Tjener
Ernæringsassistent
Gourmetslagter
Bager og konditor
Receptionist
Mad og oplevelser
RKV/EUV
Data og kommunikation
Tanja Holland Hattel
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Træffes man-tirs + tors-fre kl. 8-12
Receptionist
Tjener
Gastronom
Bager og konditor
Gourmetslagter
Mad og oplevelser
Ernæringsassistent

Elevcoach

Elevcoach-teamet hjælper nuværende elever med små og store problemer.

Lars Eckwald Knudsen
Elevcoach
Nikolaj Andersen Olsvig
Elevcoach

Læringscenter

Læringscenteret tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU). 

Anne-Mette Due
SPS-vejleder og underviser
Christina Kjær Møller
SPS-vejleder og underviser
Karolien Koch Pedersen
Timelærer
Katrine Ipsen
SPS-vejleder
Laura Ditte Jensen
SPS-vejleder og underviser
Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator
Majken Roswall Portefee Lex
SPS-vejleder og underviser
Mette Hargaard
SPS-vejleder og underviser
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder og underviser
Sanne Nygaard
SPS-vejleder og underviser
Sine Flak Kamstrup
SPS-vejleder
Ulla Møller Christensen
SPS-vejleder

Mere om læringscenteret

TECHCOLLEGE tilbyder Forberedende VoksenUndervisning (FVU) i læsning og matematik til over 18-årige samt OrdBlindeUndervisning (OBU).

Vi tilbyder undervisning til både enkeltpersoner, virksomheder, ungeprojekter m.m. i Aalborg og Mariagerfjord Kommuner. Undervisningen kan også tilrettelægges som kombinerede AMU-/FVU-forløb. Fx tilbyder vi ”specialdesignede” FVU- og OBU-forløb til virksomheder, foreninger o.s.v.

Læringscenteret ligger på Øster Uttrup Vej. Læringscenterets primære funktioner er:

 • Afvikling af FVU-forløb i dansk og matematik. Fra d. 1. januar 2019 også FVU-engelsk og FVU-IT for virksomheder (gratis).
 • OBU - ordblindeundervisning i dansk og hensyntagende engelsk- og matematikundervisning for ordblinde.
 • Koordinering, planlægning af specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Turbokurser for f.eks. mesterlære-elever i bl.a. dansk, engelsk, naturfag og matematik
 • Testning for ord- og talblindhed.
 • COP (Central OptagelsesPrøve) i dansk og matematik, for elever som ikke opfylder adgangskravene på 02.
 • Den Nationale Sprogscreening (alle elever som starter på grundforløbet testes af læsevejledere, med henblik på afdækning af elevernes kompetencer inden for læsning, lytning og skrivning)
 • Eksamenskoordinering herunder censorater internt og eksternt.
 • Udlån af grundfagslærere til skolens øvrige afdelinger.

Efteruddannelse

TECHCOLLEGEs efteruddannelsesafdeling beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelsesområdet samt skolens samspil og samarbejde med beskæftigelsessystemet, herunder jobcentre, a-kasser mv.

Afdelingen er blandt andet ansvarlig for skolens udbud og salg af kurser. TECHCOLLEGE udbyder et stort antal AMU-kurser inden for en lang række fagområder. Desuden kan der tilrettelægges særlige kurser eller kursusforløb tilpasset den enkelte virksomhed. 

Kontakt

Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent/Educational Consultant
El, VVS, Byggefag, Grafisk, Komposit
Jannie Rank Ringgaard
Uddannelseskonsulent
Fødevarer og gastronomi
Tandpleje, frisør og skønhed
Landbrug og droner
Palle Thorngaard Balzer
Uddannelseskonsulent
Metal, maskin og teknisk design

Arbejdsmiljø

Afdelingen er en stabsfunktion, hvis hovedopgave er at servicere skolens direktion og afdelinger med rådgivning, analyser og information inden for områderne:

 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • Statens selvforsikring 

Kontakt

Charlotte Birkholm Thellufsen
Arbejdsmiljøleder

Bygning og service

Afdelingen for bygning og service understøtter skolens afdelinger med kantinedrift, bygningsdrift og rengøring. Afdelingen består af ca. 80 fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere, fordelt på skolens forskellige adresser.

Kontakt

Christian Holm
Teamleder
Klaus Farum Kjærsgaard
Afdelingsleder
Mogens Buus Andersen
Afdelingsleder
Peter Hedegaard Andersen
Afdelingsleder

Økonomi og digitalisering

Økonomi- og digitaliseringsafdelingen på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1. Afdelingen er opdelt i tre teams; Økonomikonsulenter, regnskab og indkøb.

Økonomikonsulenter

Økonomikonsulentteamet servicerer og rådgiver skolens medarbejdere, chefer og ledere.

Betina Maria Thimm Christensen
Økonomikonsulent
Kathrine Gjørret Jokumsen
Økonomikonsulent
Merete Nyvang Pedersen
Økonomikonsulent
Nadia Bermann
Økonomikonsulent

Regnskab

Regnskabsteamet består af fem medarbejdere og servicerer skolens afdelinger, skolehjem og eksterne interessenter inden for områderne:

 • Kasse/debitor/kreditor
 • Indberetninger
 • Projekter
 • Økonomistyring og regnskab

Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt af TECHCOLLEGE kontakt venligst Lisbeth. Ved spørgsmål vedrørende faktura udstedt til TECHCOLLEGE kontakt venligst Marianne.

Kathrine Gjørret Jokumsen
Økonomikonsulent
Lene Bennyson
Økonomimedarbejder
Lisbeth Ulla Sørensen
Økonomimedarbejder
Marianne Schroeder Kristensen
Økonomimedarbejder
Mette Lundorf Mørch
Elev
Vivi Andersen
Økonomimedarbejder

Indkøb

Indkøbsteamet består af to medarbejdere, hvis primære opgave er at administrere skolens indkøbspolitik og at servicere kolleger og eksterne interessenter i alle forhold med relation til indkøb.

Indkøbskontoret indgår, præsenterer og vedligeholder aftaler, som understøtter driften af skolens områder. Det være sig indkøbs-, leje- og serviceaftaler.

TECHCOLLEGE er vært for Indkøbsfællesskab Nord. Den daglige ledelse af dette er forankret på indkøbskontoret.

Jesper Dalbro Thomsen
Indkøbsansvarlig
Pernille Lindrup Lausen
Indkøbsmedarbejder

Leder af afdelingen

Karin Krog-Lindhardt
Afdelingsleder

HR og løn

Afdelingen HR og løn på TECHCOLLEGE er fysisk placeret på Øster Uttrup Vej 1 og refererer organisatorisk til skolens ressourcedirektør. 

HR

HR-teamet består af:

Mette Rendbøl Thomsen
HR-konsulent
Nana Gramstrup Larsen
HR-medarbejder
Sanne Kryger
Afdelingsleder / Juridisk konsulent

Løn

Lønteamet består af tre medarbejdere, hvis primære opgave er at sikre, at skolens ca. 650 ansatte får udbetalt korrekt løn. Ud over lønadministration arbejder lønteamet blandt andet med:

 • Rådgivning og besvarelse af lønrelaterede spørgsmål
 • Refusion i forbindelse med sygdom, barsel, fleksjob mv.
 • Udbetaling af ydelse til skolepraktikelever
 • Analyse- og statistikker på lønområdet
Annemette Christensen
Overassistent
Britta Gerding
Lønmedarbejder
Julie Nødskov Eskelund
Lønmedarbejder

Leder af afdelingen

Sanne Kryger
Afdelingsleder / Juridisk konsulent

Projektkontoret

Projektkontoret arbejder på tværs med udvikling. Det gør vi, fordi vi tror på, at udvikling skaber værdi på den lange bane.

Konkret arbejder vi med projekter indenfor digitalisering af undervisning, fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, rekruttere til og skabe fokus på STEM-uddannelserne, strategisk sektorsamarbejde ift. uddannelseskvalitet og endelig igennem et videnscenter for automation og robotteknologi, der har fokus på at arbejde med og uddanne til teknologisk omstilling og teknologiforståelse bredt set.

Vores opgave er at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for:

 • Organisatorisk udvikling og læring
 • At underviserne udvikler sig fagligt, pædagogisk og didaktisk
 • At skabe et godt samarbejde med virksomhederne

Alt sammen for at skabe de bedst mulige rammer for læring for vores elever.

Kontakt projektkontoret

Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef
Anita Brøner Manstrup
Projektleder
Heidi Burmester
Projektmedarbejder
Mette Skov Pedersen
Projektleder
Ninna Seehagen
Projektkoordinator (på barsel)
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Kontaktpersoner på vores aktuelle projekter

Videnscenter for Automation og Robotteknologi

Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef

DEVS

Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

DEIN

Anders Breinholt
Pædagogisk chef
Rikke Herrig Langagergaard
Projektleder

Craft Nation

Ditte Bjerregaard Leonhard
Konsulent

STEM

Mette Skov Pedersen
Projektleder

Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatets opgaver

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med reference til skolens direktør og arbejder med ledelsesbetjening af direktion, strategisk forum, bestyrelse og forretningsudvalg.

Sekretariatets hovedopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

 • Strategi- og udviklingsarbejde
 • Sagsbehandling og projektstyring
 • Planlægning og afvikling af møder, seminarer, aktiviteter og arrangementer f.eks. strategisk forum, den samlede ledergruppe, samarbejdsudvalg, MIO, elevforum, og andre relevante fora.
 • Kvalitetsarbejde
 • Diverse tværgående koordineringsopgaver
 • Intern kommunikation i relation til direktion og bestyrelse

 

Vi bestræber os på at være et åbent kontor, hvor du som ansat på skolen altid er velkommen, hvis du har spørgsmål til os.

Kontakt

Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Jakob Bislev
Chefkonsulent
Karina Overgaard Holm
Chefkonsulent
Vivi Fog Wogensen
Data- og metodekonsulent

Kommunikation og marketing

Afdelingen kommunikation og marketing har kommunikation som omdrejningspunkt. Teamet arbejder bl.a. med skolens hjemmesider, intranet, grafiske udtryk, annoncer og reklamemateriale.

Kommunikation og marketing

Helle Mølbach Rubien
Kommunikationschef
Anna Husted Kristensen
Tekstforfatter
Camilla Pehrson Frederiksen
Tekstforfatter
Daniel Vendner Clausen
Journalist
Karina Krøjgaard Bøgvad
Mediegrafiker
Lise Brander Kristensen
Kommunikationsmedarbejder

Uddannelsesguider

Charlotte Bøvling Pedersen
Uddannelsesguide
Thomas Markedal
Uddannelsesguide

Globalisering

Dorthe Thybo Kudsk
International koordinator
Kaj Thybo
International koordinator

Læs mere om globalisering på TECHCOLLEGE

TECHCOLLEGE uddanner faglærte til både det lokale og det globale arbejdsmarked. Det gør vi, dels fordi vi anser globaliseringen for at være et spændende og udfordrende grundvilkår i det moderne samfund, og dels fordi vi har en forpligtelse til det, da det globale perspektiv er skrevet ind i EUD-lovens formålsparagraf.

På det helt konkrete plan udmøntes dette blandt andet ved, at der på alle afdelinger og på Aalborg Tekniske Gymnasium er igangsat internationale mobilitetsprojekter for lærere og elever, ligesom studieture og internationale skills-konkurrencer er indført som faste aktiviteter mange steder på skolen. Aktiviteterne er typisk finansieret af midler fra EU's uddannelsesprogrammer (fx Erasmus+) og midler til Praktik i Udlandet (PIU) fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Se også skolens globaliseringsstrategi.

 

Kvalitetscertifikat for gennemførsel af praktikophold i Europa

undefinedTECHCOLLEGE er tildelt det såkaldte ”Erasmus+ VET Mobility Charter”, som er en certificering af kvaliteten i vores arbejde med elever og ansattes mobilitetsophold rundt om i EU.

Vi søger jævnligt om Erasmus+ midler til nye, konkrete mobilitetsaktiviteter - fx arbejder vi på at videreudvikle og tilpasse tilbuddet om et ulønnet praktikophold på fire uger i en virksomhed inden for EU's grænser som en del af de nye grundforløb. Dermed vil EU-mobilitetsophold på grundforløbet stadig være en vigtig løftestang for Praktik i Udlandet (PIU) på hovedforløbet. Dette er en afgørende aktivitet for skolen i bestræbelserne på at tilføre erhvervslivet faglært arbejdskraft med stærke internationale kompetencer.

I 2014 udsendte skolen i alt 93 elever (EUD og HTX) på mobilitetsophold af 1-12 ugers varighed i EU- og EØS-landene og 53 lærlinge på PIU-ophold af 2-12 måneders varighed rundt om i hele verden. 

 

Internationale koordinatorer

Til at udvikle og gennemføre vores globaliseringsaktiviteter har TECHCOLLEGE desuden afsat personalemæssige ressourcer i form af internationale koordinatorer. Dette internationale team servicerer skolen og erhvervslivet, så elever og ansatte har mulighed for at komme på praktik- og studieophold ude i verden og hente internationale kompetencer og inspiration, og så vi omvendt kan invitere elever og undervisere fra hele den store verden ind i den daglige undervisning på TECHCOLLEGE.

Se her på kortet, hvor elever fra TECHCOLLEGE har været i praktik:

 

Velkommen til verdenskortet

Klik på markørerne for at se, hvor andre elever har været i praktik.

IT Center Nord

Den selvstændige enhed, IT Center Nord, sørger for den daglige drift, support, sikkerhed og udvikling af skolens it-infrastruktur, telefoni og anvendelse. Vi forsøger til enhver tid at være opdaterede i forhold til de seneste teknologier og den seneste praksis, så vi kan yde effektiv og professionel assistance til vores kunder.

Besøg IT Center Nords hjemmeside her

Kontakt

Tage Oskar Pedersen
Direktør for ITCN

Videnscenter for Automation og Robotteknologi

TECHCOLLEGE er værtskole for Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord), der er et samarbejde med TEC (Technical Education Copenhagen), NEXT, Mercantec og EUC Nordvest.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi blev officielt indviet tirsdag den 27. november 2018. Læs om, hvordan dagen gik, og se billeder fra arrangementet her.

Siden er der sket mange ting, og mange projekter har taget form og er kommet ud i verden.

Se en kort video om videnscenterets formål her:

Videnscenteret skal blandt andet arbejde med at implementere automation og robotteknologi i undervisningen på grund- og erhvervsskoler. Det skal sikre, at eleverne er så klar som overhovedet muligt til at komme ud på et evigt foranderligt arbejdsmarked med evigt foranderlige teknologier. Derfor vil projekterne altid tage udgangspunkt i erhvervslivets behov og ofte være i direkte samarbejde med virksomheder, så vi sikrer os, at elevernes kompetencer matcher den efterspørgsel, der bliver på fremtidens arbejdsmarked.

Samtidigt skal både undervisere og elever også være med til at finde nye anvendelsesmuligheder. Automation og robotteknologi forbindes ofte med større produktioner, men hvordan kan robotteknologi eksempelvis tænke sig at gavne en murer, en maler eller en frisør?

Men videnscenteret er ikke kun for de involverede skoler. Udover at samarbejde med virksomhederne, der skal bruge fremtidens ansatte, er der også behov for et samarbejde med universiteter, professionshøjskoler og andre forskningsinstitutioner, med hvem vi kan dele både viden og erfaringer til gavn for alle parter.

Idéen med det hele er i bund og grund at være med til at give lærere og elever i hele landet de bedste muligheder for både at følge med i og samtidigt præge udviklingen inden for automation og robotteknologi.

Derfor er der udsigt til en masse spændende projekter, hvor skolernes afdelinger skal arbejde med at finde plads til og udnytte de teknologiske muligheder, der er lige nu og kommer i fremtiden.

Videnscenterets første projekt involverer folkeskolen og robotter. Se mere om det her.

 

Læs mere på videnscenterets hjemmeside, der bliver løbende opdateret med projektbeskrivelser.

Læs mere på Undervisningsministeriets side om videnscentre.

Nyheder fra videnscenteret

2020:

I løbet af foråret 2020 er Videnscenter for Automation og Robotteknologi på en virtuel turné, hvor de besøger de mange projekter, der hører til videnscenteret. På grund af situationen med COVID-19 er det desværre ikke fysisk muligt at besøge partnerskolerne for at se og få en status på de mange spændende projekter, der er sat i gang. Derfor bliver videnscenteret nu inviteret med ind på hjemmekontorerne for at blive klogere på projekterne, og hvordan det går med dem.

Følg med på https://videnscenterportalen.dk/arn/, hvor videnscenteret deler mere om resultaterne.

2019:

Videnscenteret vil etablere et MTM(Multi-task-machining)-bearbejdningscenter hos TECHCOLLEGE og har derfor investeret i en ny DMG CTX 800 Beta fra DMG Mori.
Læs om det her. 

Videnscenter for automation og romotteknologi har fået ny maskine.

Videnscenter for automation og romotteknologi har fået ny maskine.

Kontakt

Julie Rafn Abildgaard
Afdelingsleder (på barsel)
Line Vinterberg Frandsen
Viden- og projektchef
Mette Skov Pedersen
Projektleder

TECHCOLLEGE Praktikcenter

TECHCOLLEGE Praktikcenter står for kontakten mellem virksomheder og TECHCOLLEGE. Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser. 

Vigtig info under corona-situationen vedrørende elever og lønkompensation

Elever er omfattet af den midlertidige ordning med lønkompensation, hvis virksomheden i øvrigt er omfattet af reglerne for lønkompensation og eleven ikke er i en skoleperiode. Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven.
Det er en forudsætning, at eleven modtager sin normale løn. Tilskuddet udgør 90% af lønnen i praktikperioden, og eleverne skal på lige fod med andre medarbejdere afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden.

Ring til vores support-team på 7250 5775

Bare ring til os, hvis du har spørgsmål vedr. din lærlings skoleophold, gerne vil have en ny elev eller vil have en snak om dine efteruddannelsesmuligheder. Vi kan også hjælpe dig med at udfylde den elektroniske uddannelsesaftale. 

Skolehjemmet

TECHCOLLEGE har et skolehjem for elever, der kommer langvejs fra og gerne vil bo tæt på skolen, mens de tager deres uddannelse. Her er der en reception, café, lektiehjælp, fællesaktiviteter og andre faciliteter, som beboerne kan drage nytte af.

Skolehjemmet ligger på Rørdalsvej 10, hvor flere af skolens uddannelser også er placeret. Skolehjemmets medarbejdere administrerer også Aalborg Erhvervskollegium, som ligger på Øster Uttrup Vej 3.

Du kan læse mere om skolehjemmet (priser, regler etc.) 

Skolehjemmets kontaktoplysninger

Skolehjemmet
Rørdalsvej 10
9000 Aalborg

Telefon: 7250 5380
E-mail: skolehjem@techcollege.dk 

Vagttelefon: 2526 6380

Tilknyttede medarbejdere 

Dennis Estrup
Skolehjemsassistent
Ivan Kenneth Marquartsen
Koordinator for Skolehjemmet
Jane Sørensen
Skolehjemsassistent
Jesper Ebbesen Sørensen
Skolehjemsassistent
Mette Huus Sørensen
Administrativ medarbejder
Ole Lengsø
Skolehjemsassistent