Anlægsgartner

 

Som anlægsgartner anlægger og passer du grønne områder, fx haver, parker og kirkegårde. Du sår, planter, lægger fliser og bruger både maskiner og håndredskaber. Nogle gange arbejder du ud fra detaljerede tegninger, der er lavet af en havearkitekt, og andre gange er du med til at rådgive og vejlede kunder om, hvordan deres drømmehave kan se ud, eller hvilke buske, planter og træer, der egner sig til deres ønsker.

Start på anlægsgartneruddannelsen

Varighed:
Maks. 4½ år.

Sted: 
Struervej 70, 9220 Aalborg Ø. Læs om afdelingen.

 

Det lærer du på anlægsgartneruddannelsen

Agri-afdelingen er på én gang en skole og en gård i drift. Vi har også særlige faciliteter kun for anlægsgartnere, bl.a. en opvarmet hal med stor sandkasse, hvor du lærer afsætning, at lægge fliser samt opsætte trapper og terrænmure. Under uddannelsen har du også almindelig klasseundervisning, fx matematik og biologi.

 

Her kan du se eksempler på emner og fag, man arbejder med på anlægsgartneruddannelsen:

 • Jord
 • Vand
 • Næring
 • Plantekendskab
 • Plantesundhedslære
 • Materialeforståelse
 • Opmåling
 • Biologi 
 • Matematik
 • Naturfag
 • Anlægsteknik
 • Traktorkørekort 

Se mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Er det mere end et år siden, du gik ud af folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2 (GF2). Vi starter som udgangspunkt nye GF2-hold op på anlægsgartneruddannelsen to gange om året.

Du kan tage uddannelsens grundforløb på TECHCOLLEGE. Efter grundforløbet kan du fortsætte din uddannelse hos AMU Nordjylland eller JU Århus, hvor du også kan komme i skolepraktik.

Fra kemiingeniør over biolog til anlægsgartner

Anders Aagard Nielsen tog på HTX, fordi han ville være kemiingeniør. Derefter tog han på universitetet, fordi han ville være biolog. Nu har han fundet ud af, at han egentlig helst vil være anlægsgartner, for han vil gerne have lov at bruge sine hænder noget mere. Læs mere på techcollege.dk

Videreuddannelse efter anlægsgartneruddannelsen

Som anlægsgartner kan du videreuddanne dig til fx jordbrugsteknolog.

Der er flere muligheder, og du kan se en del af dem på ug.dk

Specialer: 

Anlægsteknik: Her lærer du at etablere haver, parker og andre grønne områder. Du lærer at arbejde ud fra en havearkitekts skitse – eller lave skitser selv, og anlægge haver ud fra dem.

Plejeteknik: Her lærer du at pleje og passe allerede etablerede grønne områder. Det kan være alt fra golfbaner og slotshaver til parker og kirkegårde. Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik er det dig, der vander, gøder, slår græs, luger ukrudt og beskærer træer og buske.

Fordelsuddannelse

Anlægsgartneruddannelsen er en fordelsuddannelse, så her er der rigtig gode muligheder for at få en læreplads.

Læs mere om hvad fordelsuddannelser er.

Adgangskrav og tilmelding

Du kan læse mere om adgangskrav og tilmelding til uddannelsen her.

Tal med en vejleder

Har du spørgsmål til anlægsgartneruddannelsen, kan du tage en snak med fx vores vejleder.
Gitte Garm Pedersen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Helle Venneberg Sørensen
Praktikpladskonsulent

Lærere på anlægsgartner

Finn Rasmussen Slaikjer
Faglærer
Kaj Pharsen
Faglærer

Årets Læreplads 2020 er Polyteknik

Titlen som Årets Læreplads 2020 gik til teknologivirksomheden Polyteknik i Østervrå. Det var industriteknikerlærlingen Charlotte Sig Christensen, som havde indstillet sin læreplads til den fornemme pris.

Ledelsen

Kom til Åbent Hus

Tilmeld dig Åbent Hus den 14. november 2020

Læs mere og tilmeld