Flere lærepladser, øget søgning og kvalitet på landbrugsuddannelserne

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Vi ønsker at reducere antallet af ophævede uddannelsesaftaler samt bidrage med et kvalitetsmæssigt løft af landbrugsuddannelsens praktikdel

HVEM STÅR BAG?

Jordbrugets Uddannelser og AUB har tildelt midlerne fra AUB-pulje 2021 til projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet (Trepartsmidler).

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Landbrugsuddannelsen

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 137.145 kr.

Projektperiode: 16.12.2021 – 31.12.2022

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Gennem en systematisk besøgskampagne hos mestre med elever på første hovedforløb vil vores faglærere gå i dialog med mestre om:

  • Forventningsafstemning om det at være i lære
  • Opfølgning på elevernes trivsel og opnåelse af faglige mål
  • Faglig sparring med mestre i relation til praktikmål
  • Sparring med mestre om ungekultur

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Den systematiske besøgskampagne med tæt opfølgning hvor nødvendigt, skal resultere i en reduktion i antallet af ophævede uddannelsesaftaler samt et kvalitetsmæssigt løft af uddannelsens praktikdel

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder