Grønne AMU-pakker

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Formålet med projektet er at udvikle AMU-pakker om klimatilpasning og grøn omstilling. AMU-pakkerne skal give kursisterne kompetencerne til at medvirke til udførsel af den grønne dagsorden ude på byggepladserne og indenfor forsyningsbranchen.

HVEM STÅR BAG?

Finansieret af Børne- og undervisningsministeriet, STUK:
Pulje til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for grøn omstilling og bæredygtighed’.

Børne- og Undervisningsministeriet og TECHCOLLEGE

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser:

 • Elektriker
 • Komposit
 • VVS
 • Teknisk Design
 • Tømrer
 • Murer

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 2.846.896 kr.

Projektperiode: 01.01.2023-31.12.2025

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Undersøgelse:
Der skal i projektet udarbejdes en markedsanalyse og laves research af byggebranchen for afdækning og konkretisering af kompetencebehov.

Udvikling:
På baggrund af ovenstående relevante AMU-pakker med udgangspunkt i forundersøgelserne.

Afprøvning:
Der vil løbende efterhånden som pakkerne er udviklet ske mindst 1-2 afprøvninger og 2 justeringer baseret på evalueringer af pakkerne.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

At have udarbejdet grønne AMU-pakker, som giver kursisterne kompetencerne til at medvirke til udførslen af den grønne dagsorden på byggepladserne.

KONTAKT

Mathilde Søndergaard Kristiansen
Projektleder

MEDARBEJDERE I PROJEKTET

 • Mathilde Søndergaard Kristiansen                  
 • Mary-Ann Frost                          
 • Dorte Jakobsen                          
 • Mette Foss Gram                      
 • Henrik Holm   
 • Palle Balzer     
 • Kim Mikael Jensen                 
 • Karina Overgaard Holm           
 • Flemming Nielsen                     
 • Carsten Hvillum                          
 • Morten Hede 
 • Kim Schaltz Thomsen              
 • Rune Brosolat                             
 • Rasmus Nygaard                        
 • Kenneth Ledet                           
 • Ole Simonsen
 • Kenneth Nielsen                       
 • Casper Muderspach Stagsted
 • Jesper Frydkjær                         
 • Michael Rene Skov                                                
 • Hanne Lendal

VIRKSOMHEDER I PROJEKTET

 • Wicotec Kirkebjerg
 • Brøndum
 • Bravida
 • Jydsk Rør
 • Aalborg Forsyning
 • Frederikshavn Forsyning
 • Færch
 • Enemærke og Petersen
 • Toppenberh H.O.K.
 • Frandsen og Søndergaard
 • HP Byg