Herrearbejde (frisør)

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

Mænd er i stigende grad villige til at bruge både tid og penge på at komme til at se godt ud. En tendens, der ifølge trendforskere kun vil vokse i fremtiden.

Flere og flere frisører indretter særlige afdelinger i salonen for at kunne håndtere den stigende efterspørgsel, og frisøruddannelsen følger med udviklingen. For at vores elever kan være attraktive og generere omsætning på en læreplads, er det vigtigt, at de har stærke kompetencer i herrearbejde og kan vejlede de mandlige kunder i salonen.

Da herrearbejde er et område i rivende udvikling, er der behov for en opkvalificering af frisøruddannelsens faglærere, så vores elever kan stå stærkest muligt.

HVEM STÅR BAG?

Ved aktiviteter i forbindelse med Lærepladsunderstøttende aktiviteter (LUT) har TECHCOLLEGE fået bevilliget midler til projektet af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Aktiviteten udarbejdes i samarbejde med Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Fra TECHCOLLEGE deltager følgende uddannelser: 

  • Frisør

PROJEKTET I TAL

TECHCOLLEGEs samlede budget: 107.600 kr. 
Projektperiode: 01.08.2022 – 01.08.2023

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

For at styrke kvaliteten på uddannelsen inden for herrearbejde igangsættes et kursus, hvor Homan Taghizadeh / Sharper Barbershop inviteres til TECHCOLLEGE for at undervise alle frisørfaglærere i de nyeste trends og teknikker.

Faglærere fra hele landets frisørskoler inviteres til at deltage gratis på kurset.

Planen er som følgende:

  • Planlægning af kursusdag
  • Invitation til øvrige erhvervsskoler
  • Kursusdag for 40-50 deltagere
  • Evaluering og afrapportering

Du kan besøge Sharper Barbershop her: https://sharperbarbershop.se/

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Indsatsen vil bidrage med et væsentligt, landsdækkende kvalitetsløft af herrearbejdet på frisøruddannelsen. Gennem projektet vil det være muligt for os at lære af én af de mest trendsættende aktører inden for herrearbejdet.

Vi vil styrke elevernes attraktivitet blandt salonerne, ved at de ikke blot kan følge med udviklingen og den stigende efterspørgsel efter kompetencer i herrearbejde, men at de også får mulighed for at være på forkant med udviklingen og have et stærkt grundlag for vejledningen af de mandlige kunder i salonen.

Som en sideeffekt vil indsatsen også styrke netværket på tværs af landets frisør-faglærere og give mulighed for et fremtidigt samarbejde om eventuelle lignende indsatser.

KONTAKT

Mette Zaar Gregersen
Projektleder