Til forældre

 
Samtale mellem elevcoach og elev på TECHCOLLEGE

Bliv en god vejleder for din teenager

På TECHCOLLEGE har vi mere end 30 forskellige erhvervsuddannelser, og mange af dem findes også som EUX-uddannelser. Alle uddannelser, der uddanner unge direkte til erhvervslivet.

Brug 1 minut på at skrive dig op til vores nyhedsbrev - på den måde får du al den info, der er relevant for dig og din teenager, NÅR det er relevant.

Vi sender tre slags nyhedsbreve:

 • Til forældre, der har børn i 7. klasse.
 • Til forældre, der har børn i 8 klasse.
 • Til forældre, der har børn i 9. klasse og 10. klasse.
 • Tilmelder du dig i kategorien "andet", modtager du dem allesammen. 

Vi sender dig 7-10 i løbet af et skoleår. 
Klik på den røde kasse til højre (eller scroll ned i bunden af siden) - så er du i gang!

På TECHCOLLEGE uddanner vi din teenager til en spændende fremtid

Uanset hvilke interesser og drømme dit barn har - så har vi en uddannelse, der matcher.

EUD - erhvervsuddannelse

En erhvervsuddannelse er en praktisk ungdomsuddannelse, der giver adgang til et bestemt erhverv. Man kan begynde direkte efter folkeskolen - eller senere. Man skal dog have bestået både matematik og dansk ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Nogle uddannelser kan man kun gennemføre, hvis man kan finde en læreplads. På andre uddannelser er der skoleoplæring.

EUX - erhvervsfaglig studentereksamen

En EUX er en uddannelse, der kombinerer gymnasiefag og en erhvervsuddannelse. Den er derfor mere boglig og teoretisk end en almindelig erhvervsuddannelse, og når man er færdiguddannet, får man både en studenterhue og et svendebrev. Derfor har man mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse på blandt andet universitetet - eller tage et faglært arbejde.

På TECHCOLLEGE kan man vælge mellem mange forskellige EUX-uddannelser. Se dem her.

Videre- og efteruddannelse

Uanset hvilken uddannelse, din søn/datter vælger, er der mulighed for videreuddannelse eller efteruddannelse inden for branchen. På TECHCOLLEGE udbyder vi en lang række efteruddannelseskurser inden for mange forskellige områder. Få inspiration her.

Mere end bare tavle-undervisning

Fælles for alle erhvervsuddannelserne og EUX'erne er, at undervisningsformen veksler mellem oplæringsperioder, hvor eleverne er ude i en virksomhed som lærlinge, og teoretisk og praktisk undervisning på skolen.

Desuden får eleverne løn under uddannelsen, så snart de har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

I modsætning til andre ungdomsuddannelser, herunder STX (gymnasiet), HTX, HHX og så videre, kan man efter en erhvervsuddannelse eller en EUX tage et job som faglært murer/tømrer/frisør/mediegrafiker/andet så snart man er færdiguddannet. Man kan også vælge at læse videre, hvis det er det, man vil.

Grundforløb 1

Hvis din søn/datter kommer direkte fra grundskolen, starter han/hun på grundforløb 1. På grundforløb 1, kommer eleverne omkring flere uddannelser inden for den samme fagretning, før de skal vælge, hvilken specifik uddannelse, de vil starte på.

Grundforløb 2

Er det mere end et halvt år siden, din søn/datter gik ud af grundskolen, skal han/hun starte direkte på grundforløb 2.

Oplæring

Her er din søn/datter i lære i en virksomhed. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvor lange skole- og oplæringsperioderne er.

Skole

Hovedforløbene afvikles på skolen. Det er de forløb, der i daglig tale kaldes "H1", "H2", "H3" og så videre. Det varierer fra uddannelse til uddannelse, hvor lange skoleperioderne er, og hvor mange der er.

Oplæring

Skole

Oplæring

Svendeprøve

Erhvervsuddannelsen afsluttes med en svendeprøve. På EUX-uddannelsen skal eleverne både afslutte gymnasiefagene med en række eksamener, og derefter afslutte hele uddannelsen med en svendeprøve.

Få et overblik over alle ungdoms-uddannelser

Læs mere

Vores vejledere er klar til at hjælpe

Læs mere

Kom og se skolen

Vi viser rundt på alle uddannelserne
Læs mere

Lidt om studiemiljøet

Studiemiljøet på TECHCOLLEGE

På TECHCOLLEGE uddanner vi både kokke, frisører, murer, mekanikere, IT-supportere og mange flere. Vi har 3600 forskellige elever, så vores elevgruppe er utrolig mangfoldig. Desuden er vores uddannelser placeret på fem forskellige adresser, og en stor del af den enkelte elevs uddannelse foregår ude på lærepladsen. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at skabe et godt studiemiljø, og en fællesskabsfølelse på tværs af uddannelser og adresser.

Et godt studiemiljø kommer også ved, at vi alle sammen har lyst til at være her. På TECHCOLLEGE forventer vi, at alle elever møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen. Vi har sat nogle regler og politikker op, som gælder på hele skolen. 

For de elever, der kommer langvejsfra, kan skoleopholdet blive ekstra socialt, fordi man så er berettiget til at bo på skolehjemmet. Her er der løbende er sociale aktiviteter, og man deler også fællesarealer med mange andre elever. 

Arrangementer på TECHCOLLEGE

Det første man plejer at opleve, som ny elev i august, er studiestartsdagen. Her har vi arrangeret en hel dag fyldt med sjove aktiviteter og lege. Vi kalder dagen for Tech Challenge, og du kan se billeder fra Tech Challenge 2021. Dagen rundes af med fredagscafé, så man har mulighed for at blive hængende og snakke med sine nye venner, når aktiviteterne er overstået. 

Vi har løbende fredagscafeer, hvor der sælges øl og andre alkoholiske drikke. 

Én gang om året er der DM i Skills. Her har vi hvert år deltagere fra de forskellige uddannelser med, og vi har de seneste år været Danmarks mest vindende skole i konkurrencerne. 

Som elev kan man også engagere sig i skolens elevråd eller festudvalg. Hver klasse har en elevrådsrepræsentant, og vores mission med både elevrådet og festudvalget er at skabe det optimale studiemiljø for vores elever. 

Lidt om skoletiden

Den gode læreplads-ansøgning

Det kan være svært at sælge sig selv over for en virksomhed, når man kun lige er begyndt på sin uddannelse og måske ikke har prøvet at ansøge om et job før. Ligesom når man søger job som udlært, gælder det om at bruge alle tricks i forsøget på at få drømmelærepladsen.

Her har vi et par tips til den gode ansøgning, så du kan hjælpe din datter/søn: 

 • Skriv kort og præcist hvem man er, og hvad man kan bidrage med i den specifikke virksomhed. 
 • Går man på en kreativ uddannelse handler det selvfølgelig om at lave en ansøgning, der afspejler de evner man har, inden for eksempelvis grafisk design. 
 • Ansøgningen skal ikke fylde mere end en enkelt A4-side. 
 • Vedhæft et anstændigt billede på ansøgningen. 
 • Vedhæft desuden et CV, der beskriver hvad han/hun før har foretaget sig af frivilligt arbejde, andre jobs, fritidsaktiviteter og så videre.

Ligesom i de gode gamle dage, er der fortsat mange mestre især i mindre virksomheder, der sætter pris på at modtage en fysisk ansøgning i hånden. Overbevis derfor din datter/søn om at springe på cyklen og uddele sine ansøgninger selv, så han/hun møder mester og ser hende i øjnene - måske klikker de godt sammen, og så er dit barn nemmere at huske, når mester skal vælge mellem mange ansøgere.

Uddannelsesaftalen

Når din søn/datter er optaget på TECHCOLLEGE, skal han/hun i løbet af det første år på skolen finde en læreplads. Spørg i dit netværk eller kontakt TECHCOLLEGEs skoleoplæring. Vi har et godt samarbejde med erhvervslivet i Nordjylland, og vi er stolte af de virksomheder, vi arbejder sammen med.

Ny mesterlære

Langt de fleste starter deres uddannelse med et grundforløb på skolen, men man kan også starte med oplæring i en virksomhed. Det betyder at man starter i lære i en virksomhed i stedet for at begynde på grundforløbet på skolen. 

På nogle uddannelser kan grundforløbet erstattes af undervisning ude i virksomheden. Når mester i samarbejde med TECHCOLLEGE vurderer, at man er klar til at starte på hovedforløbet, skal man til en praktisk prøve, der skal bestås for at give adgang til hovedforløbet på skolen. Herefter følger man den almindelige skolegang med hovedforløb på skolen og oplæring i virksomheden.

Kontakt en virksomhedskonsulent for at høre mere om mulighederne.

Ekstra støtte - SPS

Er din søn/datter ordblind eller talblind? Har han/hun et fysisk handicap eller en psykisk lidelse/diagnose? Så kan I få rådgivning, vejledning og støtte på TECHCOLLEGE.

For at vi kan hjælpe din søn/datter, skal vi bruge dokumentation. Det kan være en udredning fra Psykiatrien, en læseundersøgelse, en udtalelse fra en speciallæge eller en ord-/talblindetest. Ordblindetest kan også gennemføres på TECHCOLLEGE.

Det er vigtigt, at du eller din søn/datter selv tager kontakt til den SPS-vejleder, som er tilknyttet uddannelsen umiddelbart efter optagelse på TECHCOLLEGE, da der kan være ret lang behandlingstid på SPS-ansøgningerne. Du må også gerne ringe inden og få en snak om hvordan vi kan hjælpe dit barn. Kontakt os altid i så god tid som muligt.

Ordblind
Hvis din søn/datter er ordblind, kan vi tilbyde IT-støtte. Det kan være i form af en programpakke til egen PC eller lån af en IT-startpakke. IT-startpakken kan indeholde hjælpeprogrammer, scanner og læsepen. Din søn/datter lærer, hvordan han/hun bruger IT-startpakken, så han/hun får mest mulig glæde af den. Det er også muligt at blive medlem af Nota (elektronisk bibliotek for personer med læsevanskeligheder). Via Nota kan man downloade de fagbøger, man har behov for og desuden finde lydbøger fra biblioteket. Der gives også støttetimer i forhold til opgaver, projekter m.m.

Talblind
Hvis din søn/datter er udredt med dyskalkuli, kan vi tilbyde støttetimer i forbindelse med skoleundervisningsforløb her på stedet.

Har du mistanke om at din søn/datter muligvis kan være talblind, tilbyder vi en undersøgende screening, der kan klargøre, om der er tale om specifikke matematikvanskeligheder. Er der tale om dette, har vi mulighed for at søge støttetimer hjem. Bemærk: screeningen er IKKE en endelig udredning.

Psykiske diagnoser
Hvis din søn/datter har en psykisk diagnose, kan vi tilbyde støttetimer til strukturering og planlægning af skoledagen samt støttende samtaler.

Fysisk handicap
Hvis din søn/datter har et fysisk handicap, kan vi f.eks. søge om

 • Specialstol
 • Tolkebistand
 • Hjælp til at tage notater

Eksamen/prøver
Elever, som modtager specialpædagogisk støtte, kan tilbydes ekstra tid til eksamen, hvis skolen vurderer, at det er nødvendigt.

Bo på skolehjemmet

Skal dit barn flytte til Aalborg?
Læs mere

Oplæring i udlandet

Rejs ud og få løn imens
Læs mere

Skriv dig op til vores nyhedsbreve

Skriv dig op til vores nyhedsbreve her og modtag i løbet af skoleåret 7-10 mails.

Nyhedsbrevene indeholder blandt andet: 

 • Diverse deadlines - blandt andet for indskrivning, uddannelsesparathedsvurdering og brobygning
 • Andre forældres erfaringer med TECHCOLLEGE
 • Info om Åbent Hus og informationsaftener
 • Gode råd til at få hul på en konstruktiv snak om uddannelse
 • ... Og meget mere.

Venlig hilsen
Uddannelsesguiderne på TECHCOLLEGE

(Du skal acceptere cookies, for at kunne udfylde formularen)

(Når du skriver dig op til vores nyhedsbreve gemmer vi dine oplysninger, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet igen. Vi bruger dine oplysninger til at sende nyhedsbreve til dig fra uddannelsesguiderne.)

Camilla Klindt
Kommunikations- og marketingkoordinator
Mikael Klit Toldbod
Uddannelsesguide