Udvikling af verdensmål i undervisningen på tværs af skoler og uddannelsesretning

HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

For at imødekomme de voksende krav til bæredygtighed og integration af FNs verdensmål i uddannelsessystemet både for undervisere og elever er formålet, at:

  • Udvikle didaktikken for inddragelse af verdensmålene i undervisningen
  • Udvikle nye faglige perspektiver i relation til målene i og på tværs af fag og uddannelser
  • Samt sikre en fælles forståelse og et fælles verdensmålssprog blandt såvel undervisere som elever.

HVEM STÅR BAG?

Projektet er på tværs af Aalborg Handelsskole (projektholder), TECHCOLLEGE, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord.

 

Projektet er finansieret af Region Nordjylland.

HVILKE UDDANNELSER DELTAGER?

Tømrer, elektriker og murer, EUX-tømrer og HTX med fagene: idéhistorie, samfundsfag og engelsk.

PROJEKTET I TAL

Projektets samlede budget: 2.890.444 kr.

Projektperiode: 1/8-2021 til 1/3-2024

HVILKE AKTIVITETER ER EN DEL AF PROJEKTET?

Projektet består af to iterationer, der hver indeholder: 1) kompetenceudvikling for medarbejdere (60 i alt), 2) Undervisningsaktiviteter og 3) eleverne udvikler konkrete, praktiske produkter og/eller præsentationer.

HVAD ER PROJEKTETS FORVENTEDE RESULTATER?

Mål:

  • 35 ud af 60 undervisere angiver, at de har opnået øget viden om og kompetencer ift. at inddrage Verdensmål i undervisningen ved at deltage i projektet.
  • 46 ud af 60 undervisere ønsker fremadrettet at fastholde eller øge inddragelsen af verdensmålene i undervisningen.
  • 490 ud af 730 deltagende elever tilkendegiver, at de har opnået en øget viden om verdensmålene via undervisningen.
  • 386 ud af de 730 af de deltagende elever tilkendegiver, at de har opnået praksisrettede handlingskompetencer om Verdensmålene ved udarbejdelse af produkt/præsentation.
  • Det fælles sprog vil være en effekt af projektet, men det vil ikke umiddelbart være en målbar effekt.

Kontakt