EUX

 

En studentereksamen med praktisk erfaring

EUX giver dig både studentereksamen og praktisk erfaring. Hvis du engang vil læse videre til f.eks. ingeniør, har du den fordel, at du selv har stået med fingrene i de materialer, ingeniørarbejdet handler om.

Efter ét år begynder du at tjene penge

Du starter med ét års grundforløb  på skolen, hvor du har både EUD- og gymnasiefag. 

På andet år begynder hovedforløbet, hvor du veksler mellem oplæringsperioder i en virksomhed, gymnasiefags-perioder på skolen, og EUD-perioder på skolen. Det veksler cirka hvert halve år mellem praktik og skole. På hovedforløbet får du lærlingeløn, så efter det første år, begynder du altså at tjene dine egne penge.

Og hvis du ikke kan finde en virksomhed, der vil tage dig i lære, har vi TECHCOLLEGEs skoleoplæring. Der er skoleoplæring på de fleste af EUX-uddannelserne på TECHCOLLEGE. Udbyttet er stort set det samme - dog er lønnen lavere…

 

Hvad kræver EUX?

EUX er for dig, der ikke vil vælge noget fra. Dig, der vil have en faglig uddannelse og vil have et ekstra godt udgangspunkt for at læse videre bagefter. Du skal både være god til at bruge dine hænder og dit hoved.
EUX-elever har kortere tid til at lære både håndværket og gymnasiefagene, så du skal være villig til at yde en indsats.

Den erhvervsfaglige studentereksamen er bestemt ikke den letteste ungdomsuddannelse, du kan tage. Men hvis du har gåpåmod og store ambitioner, og hvis en afvekslende uddannelse med engagerede lærere er noget for dig, så er EUX et godt valg. 

Hvis du vil starte på en EUX-uddannelse, skal du have mindst 02 i gennemsnitskarakter både i dansk og i matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Du skal også bestå folkeskolens afgangseksamen.

Hvis det er mindre end et år siden du tog afgangsprøven i folkeskolen, skal din folkeskole eller UU-vejledningen vurdere dig uddannelsesparat. Du opfylder umiddelbart adgangskravene, hvis du har en aftale om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du kan læse mere om adgangskrav på ug.dk.

Du tilmelder dig på Optagelse.dk. Se her, hvordan du tilmelder dig.

Læs mere om uddannelsens grundforløb 1 og 2 samt hovedforløbene længere nede på siden.

Hverdagen som EUX-elev på TECHCOLLEGE

Som EUX-elev er dine skoledage skruet meget struktureret sammen. Mandag og fredag har du undervisning i dine gymnasiefag, og de andre dage i ugen er afsat til de praktiske fag og værkstedstimer. Afhængig af holdstørrelser vil du få undervisning i de praktiske fag sammen med EUD-elever på TECHCOLLEGE. Undervisningen i gymnasiefag foregår på N-gangen på Øster Uttrup Vej 1, og undervisningen i de praktiske fag foregår ude i de lokale afdelinger, hvor rammerne passer til det enkelte erhverv. Derfor vil nogle EUX-elever gå i skole på to eller tre forskellige adresser.

De første 14 dage

Som ny EUX-elev ønsker vi at tage godt imod dig, og derfor har vi tilrettelagt et særligt program de første 14 dage. Der er ingen undervisning i gymnasiefagene for EUX-elever de første 14 dage – derfor vil du starte ud med introduktion til de praktiske fag og erhvervet på din EUX-fagretning.

Onsdag i den første uge vil du blive samlet med alle nye EUX-elever på tværs af fagretningerne. Fredag i uge 2 vil du sammen med alle nye elever på TECHCOLLEGE deltage i studiestartsarrangementet Tech Challenge. De resterende dage i de første to uger vil du have timer i de praktiske fag sammen med din fagretning.

Grundforløb 1

Du starter i august på grundforløb 1.

Her veksler undervisningen mellem gymnasiefag og praktiske fag. Gymnasiefagene består af dansk, engelsk og samfundsfag, mens du på erhvervsuddannelsen bliver introduceret til erhvervet på din fagretning på TECHCOLLEGE. Derudover underviser vi tværfagligt i nogle udvalgte emner, hvor samspillet mellem gymnasiefagene og erhvervsfagene bliver afprøvet, alt sammen for at klæde dig på til GF2 og hovedforløbet på EUX.

I løbet af grundforløb 1 skal du vælge, hvilken EUX-uddannelse du vil fortsætte på. TECHCOLLEGE tilbyder mange uddannelser med EUX, og efter grundforløb 1 kan du vælge frit mellem disse. Nogle enkelte af dem kan have adgangsbegrænsning, men det får du mere at vide om.

På grundforløb 1 vil du som EUX-elev beskæftige dig med følgende:

 • Introdag med IT (Office 365)
 • Tech Challenge
 • Faglig dokumentation
 • Bæredygtighed
 • Innovation
 • Arbejdsplanlægning
 • Metodelære
 • STUDY Aalborg
 • Praktikpladssøgning
 • Åbent Hus
 • Arbejdspladskultur
 • Faglig kommunikation
 • Studieteknikker

Grundforløb 2

Efter jul starter du på grundforløb 2, som varer hele foråret. Her arbejder du videre med nye gymnasiefag herunder matematik, og værkstedstimerne er nu fokuseret på den fagretning, du har valgt.

Både GF1 og GF2 afsluttes med en prøve i ét af gymnasiefagene.

Som udgangspunkt er skemaet tilrettelagt sådan, at undervisningen i gymnasiefagene foregår mandage og fredage.

Tværfagligheden fastholdes gennem hele uddannelsen i form af faget erhvervsområdet, hvor samspillet mellem gymnasiefagene, fag på din erhvervsuddannelse og viden fra din oplæringstid indgår i tre projekter. Der afsluttes med erhvervsområdeprojekt i sidste skoleperiode med gymnasiefag på hovedforløbet.

Starter du i januar?

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, starter du på Grundforløb 2 (GF 2) i januar. Du kommer ind på et hold, der har været i gang siden august, og for at du kan nå pensum, er det et krav, at du på forhånd har dansk, engelsk og samfundsfag på mindst C-niveau. Har du ikke det, skal du selv sørge for at tage fagene som fjern- eller aftenstudie på en anden uddannelsesinstitution, så du har opnået kvalifikationerne, når du afslutter GF2.

Hovedforløb

På andet år begynder hovedforløbet, hvor du som lærling i en virksomhed samler praktisk erfaring, mens du samtidig har perioder på skolen med forskellige praktiske fag og gymnasiefag. På det første hovedforløb tildeles du den gymnasieklasse, du skal gå i under resten af uddannelsen. Dine eksamener ligger i skoleperioderne, og svendeprøven ligger i den sidste del af hovedforløbet.

I den sidste del af uddannelsen afsluttes gymnasiedelen med en studentereksamen. Herefter veksler uddannelsen fortsat mellem oplæring i virksomheden og værkstedsfag, som afsluttes med et tværfagligt projekt (erhvervsområdeprojektet) og en svendeprøve.

Du kan sagtens starte på EUX uden at have en uddannelsesaftale med en læreplads. Du har din tid på grundforløbet til at finde en virksomhed, der vil tage dig i lære. Skolen vil selvfølgelig hjælpe dig. Og lykkes det ikke, kan du komme i skoleoplæring på langt de fleste af TECHCOLLEGEs EUX-uddannelser.

Fagretninger

VÆLG EUX OG BLIV:

Kontakt os

Ring til os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om EUX-uddannelserne.